Selvbetjening og tidsbestilling

Befolkningsprognoser

Silkeborg Kommune har i marts 2020 udarbejdet en ny befolkningsprognose, der giver et overblik over udviklingen i det forventede indbyggertal i Silkeborg Kommune i årene frem til 2033.

Befolkningsprognose

Befolkningsprognosen er udarbejdet på grundlag af boligprogrammet 2020-2032, der bygger på en vurdering af rest-rummelighed og byudviklingsmuligheder i kommunens planområder set i forhold til en forventet udbygningstakt. Endvidere tager prognosen udgangspunkt i historiske befolknings- og boligtal for de seneste år.

Sideløbende med udarbejdelsen af befolkningsprognosen er der på baggrund af dennes fremskrivninger af indbyggertallet lavet en elevtalsprognose for samtlige kommunens skoler. Denne prognose beskriver udviklingen i det forventede antal skolesøgende børn på de forskellige skoler.

Både befolkningsprognosen og elevtalsprognosen er udarbejdet i et samarbejde mellem COWI og Silkeborg Kommune.

De samlede rapporter kan hentes på følgende links:

Befolkningsprognose for Silkeborg Kommune 2019-2032 (pdf)

Elevtalsprognose for Silkeborg Kommune 2018/19-2031/32 (pdf)