Selvbetjening

Befolkningsprognoser

Silkeborg Kommune har i marts 2018 udarbejdet en ny befolkningsprognose, der giver et overblik over udviklingen i det forventede indbyggertal i Silkeborg Kommune i årene frem til 2031.

Befolkningsprognosen er udarbejdet på grundlag af boligprogrammet 2018-2030, der bygger på en vurdering af rest-rummelighed og byudviklingsmuligheder i kommunens planområder set i forhold til en forventet udbygningstakt. Endvidere tager prognosen udgangspunkt i historiske befolknings- og boligtal for de seneste år.

Sideløbende med udarbejdelsen af befolkningsprognosen er der på baggrund af dennes fremskrivninger af indbyggertallet lavet en elevtalsprognose for samtlige kommunens skoler. Denne prognose beskriver udviklingen i det forventede antal skolesøgende børn på de forskellige skoler.

Både befolkningsprognosen og elevtalsprognosen er udarbejdet i et samarbejde mellem COWI og Silkeborg Kommune.

De samlede rapporter kan hentes på følgende links: 

Befolkningsprognose for Silkeborg Kommune 2018-2031 (pdf)

Elevtalsprognose for Silkeborg Kommune 2017/18-2030/31 (pdf)