Selvbetjening og tidsbestilling

Kommuneplan

Kommuneplanen er byrådets 12-årige plan for Silkeborg Kommunes fysiske udvikling, som sætter rammerne for vores vækst, udvikling og oplevelser.

Silkeborg Byråd vedtog 26. juni 2017 Kommuneplan 2017-2028 for Silkeborg Kommune.

Se Kommuneplan 2017-2028

Ny kommuneplan på vej (2020-2032)

Vi er i gang med at revidere Kommuneplan 2017-2028. Den nye kommuneplan 2020-2032 tager udgangspunkt i planstrategi 2040 , hvor der særligt er fokus på:

 • Udvikling af Silkeborg midtby
 • Udvikling af omegnsbyerne
 • Silkeborg by vokser
 • Eriksborg – en ny bydel mellem Gødvad og Grauballe
 • Attraktive erhvervsarealer
 • Trafik og mobilitet
 • Boliger for alle
 • Klima og bæredygtighed
Se planstrategi 2040

Den nye plan vedtages i december 2020. Find tidsplanen for Kommuneplan 2020-2032 i fold ud boksene længere nede.

Du kan også følge processen her

Hvordan synes du, vi skal udvikle os?

Vi har løbende fået rigtig mange gode input til kommuneplanen. Tak for det. Lige nu arbejder vi med at gøre forslaget til kommuneplanen klar til 22. juni 2020, hvor politikerne skal behandle det. Derfor modtager vi ikke flere input lige nu.

Brænder du fortsat inde med input og gode idéer, så vil vi rigtig gerne høre dem, når vi sender kommuneplanen i otte ugers offentlig høring i august 2020. Her vil dit lokalråd ligeledes invitere til borgermøde, hvor du kan deltage i debatten om fremtiden for dit lokalområde og vores fælles kommune.

Mere information

Processen for den politiske behandling og vedtagelse af Kommuneplan 2020:

 • 29. april 2019​: Byrådet vedtager Planstrategi 2040
 • 27. maj. 2019​: Byrådet igangsætter udarbejdelse af forslag til Kommuneplan 2020
 • 9. marts 2020​: Byrådet drøfter forslaget forud for den offentlige høring
 • 22. juni 2020​: Byrådet behandler forslaget
 • August – oktober 2020​: 8 ugers offentlig høring. I perioden afholder vi borgermøder i samtlige lokalområder
 • 21. december 2020​: Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2020 i Byrådet

Kommuneplanen udspringer af og tager udgangspunkt i pejlemærkerne og fokuspunkterne fra planstrategien. Kommuneplanen sætter rammerne for, hvordan vores kommune fysisk skal udvikle sig de næste 12 år.

I kommuneplanen besvarer vi spørgsmål som:

 • Hvor skal der være boliger og erhverv?
 • Hvor tæt skal vi bo?
 • Hvor skal der være grønne områder og ny skov?
 • Hvordan udvikler vi os bæredygtigt og med omtanke for miljøet og klimaet?

Bliv klogere på kommuneplanen i videoen herunder