Selvbetjening og tidsbestilling

Kommuneplan

Kommuneplanen er byrådets 12-årige plan for Silkeborg Kommunes fysiske udvikling, som sætter rammerne for vores vækst, udvikling og oplevelser.

Grafik

Kommuneplanen er den samlede plan for, hvordan vores kommune fysisk skal udvikle sig de næste 12 år – i byerne, i sommerhusområder og i det åbne land, så Silkeborg Kommune fortsat er et godt sted at leve, bo og drive virksomhed.

I kommuneplanen besvarer vi bl.a. spørgsmål, som:

 • Hvor skal der være boliger og erhverv?
 • Hvor tæt skal vi bo?
 • Hvor skal der være grønne områder og ny skov?
 • Hvordan udvikler vi os bæredygtigt?

I kommuneplanen kan du se, hvilken udvikling der er lagt op til i dit lokalområde og for din ejendom

Læs mere på silkeborg.dk/kommuneplan

Se også planstrategi 2040

 


Mere information

Processen for den politiske behandling og vedtagelse af Kommuneplan 2020:

 • 29. april 2019​: Byrådet vedtager Planstrategi 2040
 • 27. maj. 2019​: Byrådet igangsætter udarbejdelse af forslag til Kommuneplan 2020
 • 9. marts 2020​: Byrådet drøfter forslaget forud for den offentlige høring
 • 22. juni 2020​: Byrådet behandler forslaget
 • August – oktober 2020​: 8 ugers offentlig høring. I perioden afholder vi borgermøder i samtlige lokalområder
 • 21. december 2020​: Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2020 i Byrådet

Kommuneplanen udspringer af og tager udgangspunkt i pejlemærkerne og fokuspunkterne fra planstrategien. Kommuneplanen sætter rammerne for, hvordan vores kommune fysisk skal udvikle sig de næste 12 år.

I kommuneplanen besvarer vi spørgsmål som:

 • Hvor skal der være boliger og erhverv?
 • Hvor tæt skal vi bo?
 • Hvor skal der være grønne områder og ny skov?
 • Hvordan udvikler vi os bæredygtigt og med omtanke for miljøet og klimaet?

Bliv klogere på kommuneplanen i videoen herunder