Selvbetjening og tidsbestilling

Kommuneplan

Kommuneplanen er byrådets 12-årige plan for Silkeborg Kommunes fysiske udvikling, som sætter rammerne for vores vækst, udvikling og oplevelser.

Silkeborg Byråd vedtog 26. juni 2017 Kommuneplan 2017-2028 for Silkeborg Kommune.

Ny kommuneplan på vej (2020-2032)

Vi er i gang med at revidere Kommuneplan 2017-2028. Den nye kommuneplan 2020-2032 tager udgangspunkt i planstrategi 2040 , hvor der særligt er fokus på:

 • Udvikling af Silkeborg midtby
 • Udvikling af omegnsbyerne
 • Silkeborg by vokser
 • Eriksborg – en ny bydel mellem Gødvad og Grauballe
 • Attraktive erhvervsarealer
 • Trafik og mobilitet
 • Boliger for alle
 • Klima og bæredygtighed

Den nye plan vedtages i december 2020. Find tidsplanen for Kommuneplan 2020-2032 i fold ud boksene længere nede. Du kan også følge processen her

Hvordan synes du, vi skal udvikle os?

Du kan også komme med dine input og deltage i debatten om vores kommunes fremtid, når vi sender kommuneplanen i otte ugers offentlig høring i august 2020. Her vil lokalrådene invitere til borgermøder i samtlige lokalområder.

Mere information

Processen for den politiske behandling og vedtagelse af Kommuneplan 2020:

 • 29. april 2019​: Byrådet vedtager Planstrategi 2040
 • 27. maj. 2019​: Byrådet igangsætter udarbejdelse af forslag til Kommuneplan 2020
 • 9. marts 2020​: Byrådet drøfter forslaget forud for den offentlige høring
 • 22. juni 2020​: Byrådet behandler forslaget
 • August – oktober 2020​: 8 ugers offentlig høring. I perioden afholder vi borgermøder i samtlige lokalområder
 • 21. december 2020​: Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2020 i Byrådet

Kommuneplanen udspringer af og tager udgangspunkt i pejlemærkerne og fokuspunkterne fra planstrategien. Kommuneplanen sætter rammerne for, hvordan vores kommune fysisk skal udvikle sig de næste 12 år.

I kommuneplanen besvarer vi spørgsmål som:

 • Hvor skal der være boliger og erhverv?
 • Hvor tæt skal vi bo?
 • Hvor skal der være grønne områder og ny skov?
 • Hvordan udvikler vi os bæredygtigt og med omtanke for miljøet og klimaet?

Bliv klogere på kommuneplanen i videoen herunder