Selvbetjening og tidsbestilling

Kommuneplan

Kommuneplanen er byrådets overordnede plan for kommunens udvikling. Den gælder i 12 år.

Silkeborg Byråd vedtog 26. juni 2017 Kommuneplan 2017-2028 for Silkeborg Kommune.

Gå til Kommuneplan 2017-2028

Hvad er kommuneplanen?

Vær opmærksom på at YouTube sætter cookies på din computer/tablet/mobil ved afspilning af videoen. 

I kommuneplanen beskriver vi den fysiske udvikling i kommunen over en periode på tolv år. En kommuneplan er ikke direkte bindende for dig. Som kommune skal vi gennem lokalplanlægning og sektorplaner sikre, at kommuneplanen føres ud i livet.

I kommuneplanen kan du se: 

  • Overordnede visioner og mål for byudviklingen
  • Handlingsplaner og retningslinjer for byudvikling og arealanvendelse
  • Konkrete bestemmelser for hvordan by- og landsbyområder skal anvendes og bebygges
  • Redegørelse der fortæller om baggrunden for målene
  • Miljøvurdering, der beskriver konsekvenserne af planen

Tidligere og nuværende kommuneplaner for Silkeborg Kommune

Gå til kommuneplan 2013 - 2025

Gå til kommuneplan 2009 - 2020

Gå til kommuneplan 2017-2028