Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Affald Affaldssortering

Affaldssortering

I Silkeborg Kommune har vi 3 beholdere til affald ved en almindelig husstand. Affaldet skal sorteres efter affaldstype, så mest muligt kan blive genanvendt.

Affaldssortering hjemme hos dig selv

Sådan skal du sortere dit affald

Du skal sortere dit husholdningsaffald efter type i disse ti fraktioner:

  • Madaffald
  • Restaffald
  • Papir / pap
  • Tekstilaffald
  • Glas / metal
  • Plast / mad- og drikkekartoner
  • Farligt affald inkl. små batterier og småt elektronikaffald

Læs mere om ordningerne på Silkeborg Forsynings hjemmeside

Hvorfor skal jeg sortere mit affald

Det er vigtigt at mest muligt affald kan blive genanvendt, så vi sparer værdifulde ressourcer. Silkeborg Kommune har vedtaget en affalds- og ressourceplan og regulativer for håndtering af affald og jord, som skal medvirke til at vi på bedst mulig måde får indsamlet og genanvendt vores affald.

Se Silkeborg Kommunes affaldsregulativer

Se Silkeborg Kommunes Affalds- og Ressourceplan for 2021-2026

Tømning af affaldsbeholdere

Silkeborg Forsyning A/S står for tømning af dine affaldsbeholdere. Det er renovationsfirmaet HCS, der henter affaldet hjemme hos dig.

Hvis din beholder ikke er blevet tømt, skal du kontakte Silkeborg Forsyning på tlf. 8920 6400.

Se hvornår affaldsbeholderne bliver tømt hos dig

Her kan du se hvad det koster at få afhentet dit affald i Silkeborg Kommune

Spørgsmål til tømning af dine skraldespande?
Team Energi og Ressourcer
Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 3 8600 Silkeborg
 
 

Telefontider

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje