Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Arbejde og ledighed Sygemeldt

Sygemeldt

Er du sygemeldt, kan du få sygedagpenge afhængig af din situation. Du kommer i kontakt med Jobcenter Silkeborg, Sygedagpenge og Jobafklaring, også selv om du har en arbejdsgiver.

I samarbejde med dig har vi fokus på en tidlig og aktiv indsats, der kan medvirke til, at du hurtigst muligt kommer tilbage til arbejdsmarkedet. I et tæt samarbejde med dig og efter behov, inddrager vi andre samarbejdspartnere og iværksætter forskellige indsatser for at understøtte din tilbagevenden.

Vi har fokus på indsatser, som foregår ude på arbejdspladserne og i virksomhederne. Vi arbejder tæt med vores virksomhedskonsulenter, for at fastholde dig på arbejdsmarkedet under en sygemelding.

Dit forløb som sygemeldt

Hvis du bliver syg, skal du hurtigst muligt melde dig syg til din arbejdsgiver eller a-kasse via jobnet.dk. Det gælder også, hvis du er i et fleksjob eller i et løntilskudsjob.

Du har først mulighed for at modtage sygedagpenge fra den dag, du melder dig syg. Afhængig af din overenskomst og dit arbejdsforhold kan det være, at du kan fortsætte med at få løn. Det kan også være, at du mister din løn og i stedet skal søge om sygedagpenge. Hvis du bliver syg som selvstændig kan du søge om sygedagpenge via NemRefusion.

Når du er sygemeldt modtager du et brev i din digitale postkasse med besked om at gå ind på Mit Sygefravær.

Gå til Mit Sygefravær

Her vil du blive bedt om at udfylde et oplysningsskema til brug i jobcenteret. For at støtte dig til hurtigst muligt at komme tilbage på arbejdsmarkedet, vil du blive bedt om at fortælle om din sygdom, og hvor længe du forventer at være syg.

Når du er sygemeldt, kan du søge om sygedagpenge.

Læs mere om sygedagpenge

Inden 8. sygeuge vil jobcenteret som hovedregel bede dig om at gå til din egen læge og få en lægeerklæring.

Lægen indsender din lægeerklæring til jobcenteret. Du får besked fra jobcentret om, hvornår du skal bestille tid hos din læge.

Du skal være opmærksom på, at din arbejdsgiver også kan anmode om en lægeerklæring.

Silkeborg Kommune hjælper dig og din arbejdsgiver med at fastholde din ansættelse under din sygemelding.

Vores erfaring viser, at det er lettere at beholde sit arbejde, hvis der er en god dialog mellem dig, din arbejdsgiver og Jobcenter Silkeborg.

Inden 12 ugers sygefravær vil din koordinerende sagsbehandler som udgangspunkt invitere dig og din arbejdsgiver til en rundbordssamtale på arbejdspladsen.

Formålet med en rundbordssamtale er at drøfte dine muligheder for at genoptage dit arbejde under sygemeldingen og aftale en fælles plan for tilbagevenden. Din koordinerende sagsbehandler deltager som konsulent for både dig og din arbejdsgiver.

Har du spørgsmål til dine muligheder som sygemeldt? Så kontakt din koordinerende sagsbehandler eller Jobcenter Silkeborg på telefon 8970 5700.

  • Hvis du forventer, at du vil være fuldt raskmeldt inden for 8 uger fra din første fraværsdag, vil du som lønmodtager, primært have kontakt med din arbejdsgiver.
  • Er du ledig, fortsætter din kontakt med jobcentret som hidtil.

Hvis du forventer at være sygemeldt i mere end 8 uger, skal du have en samtale med din koordinerende sagsbehandler. Vi ringer til dig eller sender en indkaldelse i din digitale postkasse.

Din koordinerende sagsbehandler hjælper dig med at vende tilbage til arbejdsmarkedet hurtigst muligt. Det betyder, at vi holder fokus på dine muligheder selvom du er syg - frem for dine begrænsninger.

Til samtalen vil vi snakke om, hvad vi i fællesskab tror, der skal til for, at du kan komme i arbejde igen:

  • Vi snakker om, hvilke tilbud og aktiviteter, der vil give mening for netop dig og dit sygdomsforløb.
  • Vi følger som udgangspunkt op med samtale hver 4. uge.

Hvis du ikke har en arbejdsgiver, skal du lægge dit CV op på jobnet.dk inden du møder til samtale.

Samtalerne kan eventuelt finde sted på din arbejdsplads, så din arbejdsgiver også har mulighed for at deltage.

Hvis du risikerer at være sygemeldt i mere end 8 uger kan du anmode Jobcenter Silkeborg om en tidlig opfølgning (fast track). Det betyder, at du får en opfølgningssamtale senest 2 uger efter anmodningen - mod normalt efter 8 ugers sygemelding.

En tidlig opfølgning giver gode muligheder for at sætte hurtigere ind med relevant støtte og konkrete redskaber i en svær situation.

Du kan anmode om tidlig opfølgning ved at kontakte Jobcenter Silkeborg på tlf. 89705700. Hvis du har en arbejdsgiver, kan du også bede din arbejdsgiver om at anmode om tidlig opfølgning via NemRefusion.

Læs mere om fast track på star.dk (vælg pjece målrettet sygemeldte)

Når du er ikke længere er syg, skal du melde dig rask igen til din arbejdsgiver eller Jobnet.dk, hvis du er ledig.

Gå til Jobnet.dk

Du skal også give besked til din koordinerende sagsbehandler.

Hvis du har modtaget sygedagpenge og/eller refusion under sygdom og er lønmodtager, medlem af en a-kasse eller selvstændig, skal du også sende en erklæring om, at du er meldt rask.

Læs mere og find blanket på borger.dk

Som udgangspunkt er du ikke berettiget til sygedagpenge i mere end 22 uger.

Er du efter 22 uger fortsat ude af stand til at arbejde på grund af sygdom, og kan vi ikke forlænge dine sygedagpenge efter forlængelsesreglerne, overgår du til et jobafklaringsforløb.

Et jobafklaringsforløb kan bestå af en bred vifte af tilbud.

Når du overgår til et jobafklaringsforløb skal du deltage i et møde med vores rehabiliteringsteam, som anbefaler indhold til dit forløb. I et jobafklaringsforløb kan du modtage ressourceforløbsydelse.

Hvis du ønsker at holde ferie under din sygemelding, skal du kontakte din koordinerende sagsbehandler, som kan træffe afgørelse om, hvorvidt du kan holde ferie.

Har du en arbejdsgiver, skal du også kontakte denne, hvis du ønsker at holde ferie.

Der er mulighed for at indgå en aftale mellem arbejdsiver og lønmodtager om delvis refusion af løn eller dagpenge under sygdom efter sygedagpengelovens § 56.

Læs mere og find blanket på borger.dk.

Hvis du som selvstændig ikke har tegnet en forsikring, kan du ved langvarig eller kronisk lidelse efter aftale med kommunen få ret til sygedagpenge.

Læs mere om eller ansøg om sygedagpenge for selvstændige (DP213) på borger.dk

Få overblik over reglerne for sygedagpenge

Er du i tvivl om reglerne for sygedagpenge?

Tjek temasiden om sygedagpenge på borger.dk. Her kan du også finde tre små film, der giver dig svar på, om du kan få sygedagpenge, hvor længe du kan få sygedagpenge og blive klogere på kommunens rolle.

Klik her

Jobcenter Silkeborg
Beskæftigelsesafdelingen Stagehøjvej 9 8600 Silkeborg
 
 

Telefon- og åbningstid

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje