Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Børn og familie Dagpleje, vuggestue og børnehave Dagplejen Dagplejere Vinderslev dagplejere Susanne Vad Westergaard, Dagplejer

Susanne Vad Westergaard, Dagplejer

Susanne er dagplejer i Vinderselv. Vælg dagpleje hvis du vil give dit barn en hverdag i et lille og trygt miljø.

Susanne Westergaard

Dagplejer

Susanne Vad Westergaard
Tulipanvej 12, Vinderslev
8620 Kjellerup

Jeg er gift med Henrik, sammen har vi to voksne børn, Frederik fra 1995, som bor og studerer i Århus og Emilie fra 1999, som pt. er hjemmeboende, og arbejder i Vinderslev børnehave.

Min familie er en stor del af min dagpleje, og børnene får et tæt forhold til dem.

Jeg har været dagplejer siden 1999, og tog den pædagogiske grunduddannelse i 2005, og har løbende taget flere relevante pædagogiske kurser.

Har gennemgået modul 1 i Silkeborg kommunes dagplejeuddannelse.

Jeg er nysgerrig på alt ny viden vedrørende børns udvikling, og læser derfor meget og tager gerne relevante kurser for at højne min faglighed

Jeg arbejder med fokus på tilknytning/den gode start, samspil og læring samt didatik i forhold til hvordan dagligdagen tilrettelægges for at tilgodese børnenes behov.

Jeg lægger vægt på sprogstimulering, vi læser bøger, taler om alt vi ser og synger hver dag. Motorisk bruger vi os selv hver dag, både ude og inde, og arbejder med selvhjulpet hed, så barnet lærer at klare mange ting selv.

Mit vigtigste fokus er at give børnene en tryg og lærerig hverdag hos mig.

Jeg arbejder ud fra den nye styrkede pædagogiske læreplan, hvor børnenes egen nysgerrighed og leg danner grobund for deres læring gennem hele hverdagens aktiviteter hos mig.

Modtager børnene stille og roligt, nogle får morgenmad, og en formiddagslur for de små, der må have behov for det, og så er der forskellige aktiviteter og leg om formiddagen.

Formiddagsmad mellem 8.30-9.00.

Kl. 11.00 er der frokosttid og omkring kl. 12.00 tid for middagslur til børnene vågner, herefter eftermiddagsmad og leg til de afhentes.

Jeg bruger værdierne forpligtende samvær, hvor vi føler samhørighed og kan lide at være sammen, børnene har medbestemmelse, og lærer at dele og skiftes til at have tingene.

Vi bruger børnenes nysgerrighed til at lære hele tiden, til fordybelse og udforskning/udvikling af ideer og lege samt anerkendelse, hvor vi sætter ord på følelser/ retten til at sige nej, og derved opbygge et godt selvværd.

Vi er ude hver dag og gerne sammen med kolleger for at skabe gode relationer børn og voksne imellem.

Vi går i Byparken Vinderslev, i haverne hos hinanden eller på legepladserne.

Vi har skolens gymnastiksal, når det er muligt, synger på plejehjemmet Malmhøj en gang om måneden og går i heldagslegestue i Vinderslev børnehave en gang om måneden, hvilket styrker samarbejdet og letter overgangen til børnehaven for både børn og forældre.

Vi sætter fokus på forskellige emner, fra jord til bord, hvor vi sår og ser maden gro op før vi kan spise det.

Vi har projekt "hverdagsmagi", hvor vi læser eventyr og sætter fokus på forskellige ting i historien. Salmesang, årets traditioner mm.

Jeg lægger vægt på at imødekomme det enkelte barns behov og vægter forældresamarbejdet højt for at skabe trygge rammer hos mig i form af åbenhed og ærlighed.

Jeg fortæller hver eftermiddag hvad vi har lavet og tager gerne en uddybende snak med forældrene om børnenes udvikling så vi følger samme spor for at guide børnene videre til deres næste skridt i livet, børnehave mv.

Nej, jeg har ingen dyr.

Hvad er dagplejen?

Få mere at vide om kost, sprogudvikling, forældresamarbejde, gæstepleje og meget mere:

Dagplejen kort og godt

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

Genveje