Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Børn og familie Dagpleje, vuggestue og børnehave

Dagpleje, vuggestue og børnehave

Søg om dagtilbudsplads, udmeldelse og moduler

Find oplysninger vedr. ansøgning om dagtilbudsplads, udmeldelse og modulordningen i Silkeborg Kommunes dagtilbud.

Oversigt over daginstitutioner

Kommunale børnehuse, selvejende institutioner og private institutioner, i Silkeborg Kommune.

Åbningstider, ferie og lukkedage i dagtilbud

Læs mere om åbningstiderne

Dagplejen

Et lille, trygt, overskueligt miljø

Betaling og tilskud i dagtilbud

Betaling, søskendetilskud, økonomisk fripladstilskud, socialpædagogisk og behandlingsmæssig friplads.

Forældresamarbejde i dagtilbud

Samarbejde mellem de voksne i dagtilbuddet og forældrene

Kombinationstilbud - fleksibel børnepasning

Deltidsplads i et dagtilbud samt et tilskud til ’fleksibel pasning’

Kostordning i dagtilbud

Se hvilke børnehuse, der har kostordning

Pædagogiske læreplaner

Oversigt over pædagogiske læreplaner for dagtilbud i Silkeborg Kommune.

Pædagogisk tilsyn

Tilsyn med Silkeborg Kommunes daginstitutioner

Sproggaven - hjælp sproget på vej 0-6 år

Hjælp til at udvikle børns tale- og sprogfærdigheder

Tildeling af pladser i dagtilbud

Søg i god tid

Pasning i en anden kommune

Læs mere om mulighederne

Privat pasning

Overblik over mulighederne for privat børnepasning

Sammenhæng i børns overgange

Når dit barn skal starte i dagtilbud eller skole er det en stor begivenhed - både for dit barn og for dig som forælder. Der er masser af følelser og forventninger på spil - alt fra at glæde sig til at være bekymret for, hvordan det mon kommer til at gå.

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje