Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Børn og familie Dagpleje, vuggestue og børnehave Sammenhæng i børns overgange

Sammenhæng i børns overgange

Når dit barn skal starte i dagtilbud eller skole er det en stor begivenhed - både for dit barn og for dig som forælder. Der er masser af følelser og forventninger på spil - alt fra at glæde sig til at være bekymret for, hvordan det mon kommer til at gå.

I Silkeborg Kommune arbejder vi på at skabe den bedst mulige sammenhæng og kvalitet, når børn skal starte et nyt sted. Det betyder, at vi bruger en række tiltag, der skal sikre, at du og dit barn får så god en start som muligt.

Start i skole

Læs mere om overgangen fra dagtilbud til skole under Skolestart, indskrivning og skoleskift, boksen Overgang fra børnehave til skole

Start i dagpleje, vuggestue og børnehave

Tidlig visitation

I Silkeborg Kommune prioriterer vi at tildele børn en plads så tidligt som muligt, dog tidligst 4 måneder før barnets opstart i dagtilbuddet.

Læs mere om visitationsregler

Før start

Når dit barn skal starte et nyt sted, modtager du senest to måneder før opstart en generel velkomst og praktiske oplysninger om dagligdagen. Derudover får I en opstartsplan, der giver et overblik over aktiviteter i forbindelse med dit barns opstart.

Samtidig får I tilbud om at komme på forbesøg i dagtilbuddet. På den måde kan dit barn vænne sig til de voksne, omgivelserne, de andre børn, osv. Tidspunkter for besøget aftaler I med barnets kontaktperson eller dagplejer. Vi opfordrer samtidig til at besøge institutionens legeplads sammen med barnet, fx i weekenderne.

Mange af Silkeborg Kommunes daginstitutioner er integrerede vuggestuer og børnehaver. Det betyder, at der er et tæt samarbejde, når børnene skal videre i børnehave. Hvor det er muligt laver vuggestuer/dagpleje også besøg i barnets kommende børnehave. Du er velkommen til at spørge dit barns dagplejer eller pædagog, hvis du har spørgsmål herom.

Overgangsbeskrivelse

Senest én måned før barnets opstart i børnehave udarbejder du sammen med dagplejen eller en medarbejder fra vuggestuen en overgangsbeskrivelse. Her noterer I oplysninger om barnet, som er relevante for børnehaven. Det kan f.eks. være lege eller sange dit barn godt kan lide eller måske noget dit barn synes er svært. Skal dit barn skifte dagtilbud, vil du også sammen med personalet, hvor dit barn bliver passet, udfylde en overgangsbeskrivelse til det nye sted.

Hvis dit barn skifter pasningssted giver du samtidigt dit samtykke til, at informationerne må gives videre til det nye sted. Det nye pasningssted kan se overgangsbeskrivelsen den dag dit barn begynder.

Start

I forbindelse med starten i det nye dagtilbud får I mulighed for et møde med én fra det pædagogiske personale. Her lærer familien stedet bedre at kende og afstemmer forventninger til samarbejdet med personalet. På mødet kan I dele jeres viden, så opstarten bliver så god som muligt. Hvis overgangen til det nye sted forventes at give særlige udfordringer for dit barns trivsel, arrangerer dagplejeren eller jeres vuggestue et møde med jer og børnehaven.

Kontaktperson

Når dit barn skal starte i vuggestue eller børnehave, får I en kontaktperson. Kontaktpersonen er ansvarlig for samarbejdet med jer forældre. Kontaktpersonen sørger for, at alle medarbejdere får de nødvendige oplysninger om dit barn, så alle kan støtte og udfordre dit barn bedst muligt.

Modtagelse af barnet i den første tid

Den daglige modtagelse, når dit barn er startet, har stor betydning. Det er med til at skabe en sikker base for barnet, når det skal knytte sig til nye voksne. Derfor bestræber det pædagogiske personale sig på at være så nærværende som muligt og være opmærksomme på, hvornår dit barn er klar til at sige farvel. I opfordres til, som forældre at spille en tilbagetrukket rolle og give udtryk for, at det nye sted er et trygt og godt sted at være. I vuggestuen eller børnehaven er det vigtigt, at dit barn bliver tryg ved og får en relation til flere voksne. Derfor er det ikke altid jeres kontaktperson, der tager imod barnet.

Kendte temaer og aktiviteter

Når dit barn begynder at nyt sted, bygger det pædagogiske personale videre på noget dit barn allerede kender. Det kan fx være lege, historier, sange, billeder/film eller opgaver. Det skaber sammenhæng og bygger bro mellem ny og tidligere læring. På den måde får dit barn en oplevelse af, at det allerede har mange evner og færdigheder og er med til at skabe ro og en tro på sig selv det nye sted. Der opstår på samme tid ofte en god dialog med udgangspunkt i film, billeder, legetøj eller andre ting, som barnet har med fra tidligere. Dialogen hjælper med at sætte ord på de vigtige hændelser. De sjove, de nye og ikke mindst de svære. 

Har du spørgsmål til starten?

Du kan læse mere om, hvordan du som forælder kan støtte op i overgangsperioden i informationen fra dit barns kommende dagtilbud. Du er også altid velkommen til at spørge personalet.

Sådan støtter du dit barn

Når dit barn skal starte et nyt sted, kan I som forældre støtte op om jeres barn på flere forskellige måder.

  • Hjælp dit barn med at sætte ord på glæder og bekymringer. Spørg ind til, hvad dit barn glæder sig til og hvad der evt. er svært.
  • Giv udtryk for, at det nye sted er et dejligt sted at være og at der er mange gode ting at glæde sig til.
  • Træk dig lidt tilbage, når du afleverer. Det er med til at signalere, at det nye sted er godt og trygt overfor dit barn.
  • Hjælp dit barn med at blive mere selvhjulpen. Øv jer sammen i at tage overtøj af og på og lad dit barn selv gå ind ad døren om morgenen. Det giver barnet selvtillid og en større tro på sig selv.
Kontakt
Staben i Børne- og Familieafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg
 
 

Telefontider

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje