Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Børn og familie Familierådgivningen

Familierådgivningen

Familierådgivningen er gratis rådgivning til børn og unge med et særligt behov og deres familier. Rådgivningen kan være anonym.

I Familierådgivningen tilbyder vi støtte, råd og vejledning til børn og unge, som har et særligt behov. Vi arbejder for, at børn og unge med særlige behov får samme muligheder som deres jævnaldrende for personlig udvikling, god sundhed og et selvstændigt voksenliv.

Hvad kan du få hjælp til?

Bekymringer om et barns udvikling og opdragelse, forældrenes indbyrdes forhold, ungdomsproblemer, kriser i forbindelse med et handicap, sygdom, dødsfald, skilsmisse mv.

Hvem kan henvende sig til Familierådgivningen?

Familierådgivningen er for både forældre og børn og unge. Rådgivningen er gratis og kan også være anonym.

Hvordan kommer du i kontakt med Familierådgivningen?

Ring til os og lav en aftale. Se vores kontaktoplysninger nederst på siden.

Akut behov for hjælp?

Har du akut behov for hjælp fra Familierådgivningen? Se vores kontaktoplysninger nederst på siden.

Børn og unge i mistrivsel

Familierådgivningen yder støtten for at sikre barnets eller den unges bedste. Formålet med støtten er:

 • At sikre kontinuitet opvæksten og et trygt omsorgsmiljø, der tilbyder nære og stabile relationer til voksne, bl.a. ved at understøtte barnets eller den unges familiemæssige relationer og øvrige netværk.

 • At sikre barnets eller den unges muligheder for personlig udvikling og opbygning af kompetencer til at indgå i sociale relationer og netværk.

 • At understøtte barnets eller den unges skolegang og mulighed for at gennemføre en uddannelse.

 • At fremme barnets eller den unges sundhed og trivsel.

 • At forberede barnet eller den unge til et selvstændigt voksenliv.

Støtten skal være tidlig og helhedsorienteret, så problemer så vidt muligt kan forebygges og afhjælpes i hjemmet eller i det nære miljø.  

Vi har fokus på at løse barnets eller den unges vanskeligheder i samarbejde med familien.

Som forældre, barn eller ung har du mulighed for at få råd og vejledning gennem Familierådgivningen. 

Har du brug for at tale med nogen, kan du kontakte Familierådgivningen. Hvis du har brug for yderligere støtte, hjælper vi med den videre proces. Se kontaktoplysningerne nederst på denne side.

Åben ungerådgivning

Åben ungerådgivning er et tilbud til dig mellem 15 og 25 år, der har brug for én at tale med.

Læs mere om Åben ungerådgivning

Åben anonym rådgivning hos familiekonsulent i Familie- og Ungekontakten (FUK)

Den åbne rådgivning i Familie- og Ungekontakten er et anonymt og gratis tilbud til familier, børn og unge i Silkeborg Kommune, der har brug for at drøfte problemer eller bekymringer med en Familie- og Ungekonsulent.

Den åbne, anonyme rådgivning er typisk 1 - 2 samtaler ved et fysisk møde eller pr. telefon.

Du behøver ikke en henvisning for at tale med os i Familie- og Ungekontakten, og vi registrerer ikke nogen oplysninger om dig eller om det, vi taler om.

Hvis du har brug for mere end det, vi tilbyder med den åbne, anonyme rådgivning, hjælper vi dig videre til Familierådgivningen.

Læs mere på Familie og Ungekontaktens hjemmeside fuk.silkeborg.dk

Hjælp fra frivillige 

I Silkeborg Kommune er der flere frivillige foreninger, der tilbyder hjælp eller fællesskaber.

Læs mere om hjælp fra frivillige hos Selvhjælp Silkeborg eller Frivillig Center Silkeborg:

Gå til Selvhjælp Silkeborgs hjemmeside selvhjaelpsilkeborg.dk

Gå til Frivillig Center Silkeborgs hjemmeside frivilligcenter-silkeborg.dk

Du er som borger forpligtet til at underrette kommunens familierådgivning, hvis du oplever, at et barn er i mistrivsel, har skolevægring eller hvis du får mistanke om, at forældre eller andre omkring barnet udsætter det for vold eller overgreb. 

Du har underretningspligt. Du kan indsende underretningen på tre forskellige måder: 

 • Underretning for offentligt ansatte
 • Underretning som anonym borger
 • Underretning som ikke anonym borger

Du kan indsende en underretning via denne side:

Gå til siden Underret kommunen

Hvis du får du viden om, at et barn eller en ung er udsat for vold eller overgreb, har du underretningspligt.

Du kan sende os en underretning på flere måder.

Læs mere om underretninger på siden Underret kommunen

Beredskabsplan for ansatte

Se også beredskabsplan til ansatte ved mistanke om overgreb mod børn og unge i alderen 0-18 år

Har dit eget barn været udsat for vold eller overgreb?

Hvis det er dit eget barn, der har været udsat for vold eller overgreb, skal du kontakte Familierådgivningen - Se vores kontaktoplysninger nederst på siden

Læs mere om vold mod børn på hjemmesiden LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Har dit barn problemer med rusmidler, er der mulighed for at modtage rusmiddelsbehandling.

Er misbruget uafklaret, er der mulighed for at dit barn kan få to anonyme samtaler med en rusmiddelsbehandler. 

Læs mere på Familie og Ungekontaktens hjemmeside fuk.silkeborg.dk

Står du over for skilsmisse eller samlivsophævelse, og har du brug for hjælp i forhold til forældremyndighed og samvær, skal du kontakte Familieretshuset. 

Gå til Familieretshusets hjemmeside familieretshuset.dk

Selvhjælp Silkeborg tilbyder grupper for skilsmissebørn og unge i forskellige aldersgrupper.

Gå til Selvhjælp Silkeborgs hjemmeside på selvhjaelpsilkeborg.dk

Har dit barn oplevet sorg eller krise og er påvirket af det, har du mulighed for at kontakte Familierådgivningen - Se vores kontaktoplysninger nederst på siden.

Hos Familierådgivningen biver du guidet videre til en indsats, som vil kunne hjælpe jeres familie. 

Dette gælder både i forhold til vores Familie- og Ungekontakt og i det store netværk af frivillige hjælpeorganisationer, som findes i Silkeborg Kommune.

Liste over frivillige tilbud til dig som privatperson:

Det nationale sorgcenter - sorgcenter.dk

Frivillig Center Silkeborg - frivilligcenter-silkeborg.dk

Kræftens Bekæmpelse - cancer.dk

Selvhjælp Silkeborg - selvhjaelpsilkeborg.dk

Som kvinde eller mand, udsat for vold i hjemmet, kan du kontakte en af landets mange krisecentre, hvis du har brug for at komme væk hjemmefra og i sikkerhed fra din partner.

Det er også muligt at modtage telefonisk vejledning fra et krisecenter. 

Læs mere hos LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre - lokk.dk

Har du brug for råd og vejledning, kan du kontakte Familierådgivningen - Se vores kontaktoplysninger nederst på siden.

I en akut situation skal du kontakte politiet på tlf. 112. Politiet vil herefter tage stilling til, om den sociale døgnvagt skal inddrages.

Særligt for voldsramte mænd

Læs mere om rådgivning til voldsramte mænd på mandecentret.dk

Har du problemer med eller er du usikker i din forældrerolle, så har du flere muligheder, hvor du kan få råd og vejledning.

Familierådgivningen

Du kan kontakte Familierådgivningen - Se vores kontaktoplysninger nederst på siden.

Familie- og Ungekontakten (FUK)

Du kan også kontakte den åbne anonyme rådgivning hos en familiekonsulent i Familie- og Ungekontakten

Den åbne rådgivning er et anonymt og gratis tilbud til familier, børn og unge i Silkeborg Kommune, der har brug for at drøfte problemer eller bekymringer med en Familie- og Ungekonsulent.

Læs mere på Familie- og Ungekontaktens hjemmeside

Frivillige foreninger

Du kan også søge råd og vejledning hos forskellige frivillige foreninger. 

Læs mere på Frivilligcenter Silkeborgs hjemmeside

Problemer med misbrug?

Har du som forælder udfordringer med alkohol- eller stofmisbrug, har du mulighed for at kontakte Rusmiddelcenter Silkeborg, hvor du vil kunne få individuelle samtaler. 

Læs mere på Rusmiddelcenter Silkeborgs hjemmeside

Børn og unge med funktionsnedsættelse

Har du et barn med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, er der forskellige muligheder for støtte. Det kan for eksempel være hjælp i hjemmet, ledsagelse, økonomisk støtte eller aflastning.

Silkeborg Kommune yder råd og vejledning, om relevante støttemuligheder til børn og unge med funktionsnedsættelse.

Har du behov for konkret råd og vejledning i forhold dit barns funktionsnedsættelse, kan du kontakte os i Familierådgivningen - Se vores kontaktoplysninger nederst på siden.

Har dit barn fået stillet en diagnose eller har dit barn en medfødt funktionsnedsættelse, har du inden for de første 3 måneder, efter funktionsnedsættelsen er konstateret, mulighed for en samtale via Familievejleder ordningen for en helhedsorienteret rådgivning og vejledning om dine/jeres rettigheder og hjælpemuligheder.

Du kan tage kontakt til Familievejleder ordningen via Familierådgivningen - Se vores kontaktoplysninger nederst på siden.

Ud over råd og vejledning via Familierådgivningen, har du mulighed for også selv at søge information hos flere forskellige organisationer.

Bemærk: listen af hjemmesider nedenfor er ikke udtømmende, men eksempler på, hvor du kan finde råd og vejledning:

ADHD-foreningen - kurser og events

Autismeforeningen

CP Danmark - Landsforeningen for cerebral parese

Danske Handicaporganisationer

Dansk Handicap Forbund

Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO)

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH)

Epilepsiforeningen

Kristelig Handicapforening - Småbørnsforældre på livstid

Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH)

Er du/dit barn mellem 12-18 år er der mulighed for at ansøge om en ledsagerordning.

Ordningen er et ekstra tilbud til børn og unge med funktionsnedsættelse, og ordningen kan derfor ikke erstatte anden hjælp som for eksempel støtte i hjemmet.

Ledsagerordning kan for eksempel bruges til ledsagelse til en fritidsaktivitet.

Ønsker du at ansøge om ledsagerordning kan du kontakte Familierådgivningen (se kontaktoplysninger nederst på siden) eller du kan kontakte din Familierådgiver, hvis du allerede er i kontakt med Familierådgivningen.

Du kan være berettiget til økonomisk støtte i form af merudgifter eller kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, hvis:

 • det er nødvendigt, at du er hjemme hos dit barn i dagtimerne
 • det er nødvendigt, at du ledsager dit barn til sygehusbesøg o.l. 
 • du har udgifter til forsørgelse af dit barn, som følge af dit barns funktionsnedsættelse

Hvis du ønsker yderligere råd og vejledning om merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, kan du kontakte Familierådgivningen - Se vores kontaktoplysninger nederst på siden.

Er du allerede tilknyttet en familierådgiver, kan du kontakte din rådgiver direkte.

Ansøgning om merudgifter eller kompensation for tabt arbejdsfortjeneste:

Ansøgning om merudgiftsydelse

Ansøgning om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste

Sagsbehandlingsfrister

Se vores sagsbehandlingsfrister

Afhængigt af dit barns alder og behov kan der også være behov for et samarbejde med andre afdelinger, som vi også indgår i.

Du kan altid få råd og vejledning i forhold til samarbejde på tværs af afdelnger i samarbejde med din familierådgiver.

Kontakt Familierådgivningen
Familierådgivningen Søvej 1 8600 Silkeborg
 
 

Se telefontider for kommunens hovednummer

Akut behov for hjælp

Har du akut behov for hjælp, kan du inden for normal arbejdstid kontakte vores vagt på telefon: 89 70 10 00 - spørg efter Familierådgivningen.

Har du brug for hjælp uden for almindelig arbejdstid, skal du kontakte den social døgnvagt: Ring til politiet på tlf. 114 og bed om at tale med vagthavende. Du vil derefter kunne blive stillet om til den sociale døgnvagt.

Den social døgnvagt løser kun opgaver, som ikke kan løses i Familierådgivningens almindelig åbningstid. 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje