Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Børn og familie Trivsel, udvikling og læring Problemer i familien Ængstelighed eller angst

Ængstelighed eller angst

Kognitiv adfærdsterapeutisk angstbehandling gennem PPL's Cool Kids og Chilled forløb

Mere end hvert 10. barn har så store problemer med angst og bekymring, at det griber forstyrrende ind i barnets liv og udvikling samt i familiens dagligdag.

Hvis ængsteligheden fylder meget, kan det være en god idé i første omgang at tale med de lærere og pædagoger, der er omkring dit barn i hverdagen. Herefter kan skoleleder/institutionsleder gå i dialog med PPL, om barnet og forældrene er i målgruppen for gruppebehandling af angstproblematikker via PPL's tilbud.

Du kan læse mere om PPL's angstbehandlingstilbud Cool Kids/Chilled nedenfor.

Cool Kids og Chilled-forløb v/PPL Silkeborg

 • Er man typisk bange for at gøre ting, som andre børn og unge tager som en selvfølge.
 • Undgår man situationer, der er forbundet med angst (fx at tale i timerne, gå til fest, sove hos sine kammerater, separation fra forældre, at gå i skole m.m.).
 • Kan man være meget bekymret og tænke meget på, hvad der kan gå galt.
 • Får man forskellige kropslige symptomer. Man kan få hjertebanken, man kan svede, ryste, få trykken i brystet, ondt i maven, ondt i hovedet og vejrtrækningsproblemer eller søvnproblemer.
 • Kan man stille mange spørgsmål og have brug for beroligelse.
 • Kan man være udpræget genert, have lavt selvværd og ringe tiltro til egne evner.
 • Kan man have tvangspræget adfærd eller tanker.

Mere end hvert 10. barn har så store problemer med angst og bekymring, at det griber forstyrrende ind i barnets liv og udvikling samt i familiens dagligdag.

PPL Silkeborg tilbyder gratis angstbehandling til børn og unge i små grupper med jævnaldrende. Forældre skal deltage sammen med barnet i behandlingen.

Cool Kids/Chilled er et behandlingsprogram udviklet af Macquarie University Anxiety Research Unit (2003) og oversat til dansk ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet (2010). Programmet bygger på metoder fra kognitiv adfærdsterapi, det vil sige det tager udgangspunkt i den enkeltes oplevelse og erkendelse af verdenen. Forskning viser, at programmet har effekt for børn med let til moderat angst. Barnet behøver ikke nødvendigvis have en angstdiagnose for at deltage i Cool Kids/Chilled.

I forløbet deltager både barnet og dets forældre. I gruppen lærer barnet og forældrene teknikker til at håndtere og overvinde angsten. Børnene får mulighed for at møde børn i lignende situation, og forældrene får mulighed at udveksle erfaringer med andre forældre. Formålet med forløbet er, at familien fremadrettet kommer til at kunne håndtere angsten selvstændigt.

Mellem sessionerne er der hjemmearbejde og træning for både børn og forældre. Hjemmearbejdet er vigtigt for effekten af behandlingen. Programmet kræver altså, at man som familie har energi og tid til at arbejde med angsten.

Der tilbydes 2 forskellige forløb, som retter sig imod forskellige aldersgrupper:

 • Cool Kids for børn i alderen 9-12 år. 2 hold om året for ca. 6-8 børn på hvert hold.
 • Chilled for unge i alderen 13-17 år. 2 hold om året for ca. 6-8 unge på hvert hold.

Forløbene strækker sig over 8-10 sessioner.

Det er vigtigt, at familien kan møde til alle sessioner, da forløbet er trinvist opbygget.

Familien til de visiterede elever tilbydes vejledningsforløb i form af samtaler undervejs i forløbet og i forbindelse med afslutning af forløbet. De fagprofessionelle på skolen, som har med barnet at gøre, tilbydes ligeledes vejledning undervejs i forløbet og ved afslutning. Forældrene deltager sammen med de fagprofessionelle i et opstartsmøde og et afslutningsmøde.

Der ansøges til forårsholdene senest fredag i uge 49 og til efterårsholdene senest fredag i uge 20.

Ret henvendelse til skolens ledelse for overvejelse om ansøgning.

Grupperne ledes af to gruppeledere fra PPL, hvoraf en er certificeret i angstbehandling fra Aarhus Universitet.

Hvis forældre/skole ønsker at ansøge om et forløb, indkalder skoleleder til et koordinerende møde på barnets skole med deltagelse af forældre, lærere, og PPL-psykolog. Skoleleder skriver referat af dette møde. Efterfølgende udfylder forældrene screeningsskemaer vedr. angst samt samtykkeerklæring og lærerne udfylder et skema med oplysninger om eleven både i faglig og social sammenhæng. Referat og skemaer sendes samlet fra skolens ledelse til skolens PPL-psykolog og kontaktperson Marianna Ruby Horsholm.

Efterfølgende afholdes for-visitationsmøde i PPL, hvor de indkomne ansøgninger vurderes og børnene fordeles på grupperne. Visitationsproceduren er med til at afklare barnets behov for hjælp og afdække, om barnet skønnes at kunne profitere af et Cool Kids/Chilled forløb.

Forældrene til potentielle deltagere i forløbene indkaldes til en afklarende samtale inden endelig visitation.

Hvis familien akut er svært belastet, henvises til Familie- og Børnehandicap, telefon 8970 1000.

Hvis du har brug for vejledning i forhold til visitationsproceduren, kan du ringe til PPL's kontaktperson Marianna Ruby Horsholm.

Marianna Ruby Gissel Horsholm

Psykolog

+4551185594

MariannaRubyGissel.Horsholm@silkeborg.dk

PPL - Pædagogisk Praksis og Læring
Skoleafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg
 
 

PPL's teams har lukket for henvendelse i skolernes ferier.

Se perioderne på Skolernes ferier og fridage

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje