Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Børn og familie Trivsel, udvikling og læring

Trivsel, udvikling og læring

Vi arbejder altid på at skabe et bedre og stadigt mere varieret tilbud for alle børn i kommunen. Nedenfor kan du læse om de mange tiltag, der tilsammen bidrager til at skabe de bedste overordnede rammer.

Problemer i dagtilbud eller skole

Har dit barn nogle udfordringer i skole eller dagtilbud, skal du i første omgang tale med de voksne, som barnet omgås dagligt omgås. Sammen kan I hjælpe dit barn.

Problemer i familien

Er du bekymret for dit barns trivsel og udvikling, er der flere muligheder for at få råd og vejledning. Er du barn eller ung, kan du også selv henvende dig.

Familierådgivningen

Støtte og rådgivning til børn og unge 0-18 år og deres familier

Handlemuligheder når dit barn har det svært

Vi vil her vise og forklare, hvordan du kan få hjælp, hvis du oplever, at dit barn har det svært.

Inklusion og specialtilbud

Inklusion betyder, at et barn eller ung er til stede og deltager, er accepteret og får et udbytte af at være i enten dagtilbuddet, skolen eller fritidstilbuddet.

Støtte til et barns udvikling og læring

Her er svarene på en række spørgsmål til Pædagogisk praksis og læring (PPL), som typisk stilles af forældre/borgere.

Samarbejdsmodellen for Trivsel på Tværs

Silkeborg Kommune arbejder med børns og unges trivsel. Samarbejdsmodellen for Trivsel på Tværs har fokus på aldersgruppen fra dagtilbud til 4. klasse.

Sproggaven - hjælp sproget på vej 0-6 år

Hjælp til at udvikle børns tale- og sprogfærdigheder

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje