Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Børn og familie Trivsel, udvikling og læring

Trivsel, udvikling og læring

Problemer i dagtilbud eller skole

Har dit barn nogle udfordringer i skole eller dagtilbud, skal du i første omgang tale med de voksne, som barnet omgås dagligt omgås. Sammen kan I hjælpe dit barn.

Problemer i familien

Er du bekymret for dit barns trivsel og udvikling, er der flere muligheder for at få råd og vejledning. Er du barn eller ung, kan du også selv henvende dig.

Sproggaven - hjælp sproget på vej 0-6 år

Hjælp til at udvikle børns tale- og sprogfærdigheder

Forældresamarbejde i dagtilbud

Samarbejde mellem de voksne i dagtilbuddet og forældrene

Sammenhæng i børns overgange

Når dit barn skal starte i dagtilbud eller skole er det en stor begivenhed - både for dit barn og for dig som forælder. Der er masser af følelser og forventninger på spil - alt fra at glæde sig til at være bekymret for, hvordan det mon kommer til at gå.

Samarbejdsmodellen for Trivsel på Tværs

Silkeborg Kommune arbejder med børns og unges trivsel. Samarbejdsmodellen for Trivsel på Tværs har fokus på aldersgruppen fra dagtilbud til 4. klasse.

Inklusion og specialtilbud

Inklusion betyder, at et barn eller ung er til stede og deltager, er accepteret og får et udbytte af at være i enten dagtilbuddet, skolen eller fritidstilbuddet.

Støtte til et barns udvikling og læring

Her er svarene på en række spørgsmål til Pædagogisk praksis og læring (PPL), som typisk stilles af forældre/borgere.

Handlemuligheder når dit barn har det svært

Vi vil her vise og forklare, hvordan du kan få hjælp, hvis du oplever, at dit barn har det svært.

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje