Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Bolig og byggeri Bo i Silkeborg For boligejere Ejendomsskat

Ejendomsskat

Fra 1. januar 2024 overtager Skatteforvaltningen opkrævningen af grundskyld. Derfor modtager du fra 2024 en ejendomsbidragsopgørelse, hvor vi opkræver gebyr for bl.a. skorstensfejning og rottebekæmpelse.

Vi modtager i øjeblikket rigtig mange henvendelser om de nye ejendomsvurderinger.

Har du spørgsmål til den nye ejendomsvurdering?

Vi kender ikke det datagrundlag som Vurderingsstyrelsen har anvendt til beregningen af ejendomsvurderingerne.

Spørgsmål om de nye ejendomsvurderinger skal rettes til Vurderingsstyrelsen på 7222 1632 eller på Vurderingsportalen.

Din skattebetaling bliver fremover mere enkel

Med de nye skatteregler bliver hele din boligskatteopkrævning samlet i Skatteforvaltningen. Det betyder, at du betaler grundskylden løbende via årsopgørelsen i stedet for at få en opkrævning fra kommunen.

Det er ikke en ny skat – bare en ny måde at betale den på.

Ejendomsbidragsopgørelse i stedet for Ejendomsskattebillet

Fra 1. januar 2024 vil du som grundejer modtage en ejendomsbidragsopgørelse i stedet for ejendomsskattebilletten. Det sker fordi Skatteforvaltningen har overtaget opgaven med beregning og opkrævning af ejendomsskat.

Fremadrettet bliver din ejendomsskat opkrævet over din forskuds- og årsopgørelse. Hvis du har spørgsmål i den forbindelse, skal du kontakte Skatteforvaltningen.

Ejendomsbidragsopgørelsen indeholder oplysninger om, hvad du skal betale for fx rottebekæmpelse, skorstensfejning samt øvrige bidrag, herunder vejbelysning på privat fællesvej.

Beløbet opkræves hvert år pr. 1. januar. Opgørelsen sendes til din digitale postkasse i starten af december. Hvis du ikke er tilmeldt betalingsservice (BS), modtager du et indbetalingskort i midten af december.

Mere om betaling, beregning, vurdering m.m.

På ejendomsbidragsopgørelsen opkræves følgende bidrag:

Rottebekæmpelse

Rottebekæmpelse opkræves til dækning af omkostninger ved den kommunale rottebekæmpelse.

Gebyret pålægges samtlige faste ejendomme i kommunen og opkræves på baggrund af ejendommens areal som oplyst i Bygnings- og boligregistret (BBR). Gebyret beregnes som en sats pr. bebyggede antal kvadratmeter. For ejerlejligheder beregnes gebyret som en sats pr. kvadratmeter samlet bolig- og erhvervsareal. 

Hvis du konstaterer rotter, har du pligt til at anmelde det til Silkeborg Kommune

Anmeld rotter

Skorstensfejning

Som ejer af en ejendom har du pligt til at få renset og efterset din skorsten af en skorstensfejer mindst én gang om året. 

Du betaler selv for det lovpligtige arbejde. Kommunen opkræver betaling for skorstensfejning på ejendomsbidragsopgørelsen på vegne af skorstensfejeren.

Eventuelle tilbagebetalinger eller opkrævninger i løbet af året sørger skorstensfejeren for.

Hvis du har spørgsmål til skorstensfejning, herunder til- og afmelding af skorstensfejning, skal du kontakte skorstensfejeren. Du kan finde nummeret på forsiden af din ejendomsbidragsopgørelse eller herunder.

Silkeborg Syd

Skorstensfejermester René Dahl Nielsen
Tlf. 8682 8350
E-mail: renedahl@skorstensfejeren.dk 

Silkeborg Nord

Skorstensfejermester René Dahl Nielsen
Tlf.: 8696 1239
E-mail: renedahl@skorstensfejeren.dk 

Vejbelysning

Silkeborg Kommune opkræver betaling for vejbelysning på privat fællesvej. 

Læs mere i Silkeborg Kommunes belysningsstrategi

Spørgsmål kan rettes til Teknik- og Miljøafdelingen, Vej- og Trafik på team.vejdrift@silkeborg.dk 

Renholdelse, snerydning og saltning

For ejendomme beliggende i Silkeborg midtby og gågaden, opkræver kommunen et gebyr for renholdelse og vintertjeneste af gågader, herunder snerydning og saltning. Det er kommunen, der udfører arbejdet.

Spørgsmål kan rettes til Teknik- og Miljøafdelingen, Vej- og Trafik på team.vejdrift@silkeborg.dk 

Hvis din opkrævning ikke er tilmeldt betalingsservice BS, modtager du et indbetalingskort i midten af december. Vær opmærksom på, at der kun bliver sendt et indbetalingskort til hver ejendom. 

Betaling fra udlandet:
IBAN nr.: DK4571700001942816
BIC/SWIFT: JYBADKKK

Hvis du betaler din opkrævning efter forfaldsdatoen, bliver du opkrævet morarenter pr. påbegyndt måned, regnet fra forfaldsdagen og indtil betalingen sker. 

Hvis du modtager en rykker, bliver du opkrævet et gebyr.  

Vedrørende spørgsmål om gebyr og betaling, bedes du kontakte Opkrævning på Opkraevning@silkeborg.dk eller 8970 2010. 

De nye boligskatteregler fra 2024 får betydning for den indefrysningsordning, der giver mulighed for lån til stigninger i grundskylden.

Siden 2018 har boligejere kunnet låne til eventuelle stigninger i deres grundskyld. Indefrysningsordningen har hidtil ligget i kommunerne. Med de nye boligskatteregler overtager Skatteforvaltningen ansvaret for nye indefrysningslån fra 2024.

Gamle lån bliver i kommunen

Lån oprettet for 2023 eller tidligere skal fortsat betales tilbage til kommunen. Det er også kommunen, der kan oplyse, hvor meget du evt. har lånt til og med den 31. december 2023.

Ønsker du at indbetale indefrosset grundskyld for perioden 2018-2023, skal du framelde dig. 

Frameld dig ordningen med indefrosset grundskyld på borger.dk.  

Du overflyttes automatisk

Hvis du hidtil har indefrosset din grundskyld hos kommunen, vil låneordningen automatisk fortsætte med de nye skatteregler. 

Hvis du ikke ønsker at fortsætte din indefrysning, kan du framelde den på din forskudsopgørelse.

Læs mere om indefrysning af grundskyld på vurderingsportalen.dk

Ejendomsskat for årene 2021-2023 vil blive reguleret, når du får din endelige vurdering. 

Det sker, da, principperne for vurdering og beskatning er ændret med en ny ejendomsvurderingslov og et nyt ejendomsvurderingssystem. 

Det nye ejendomsvurderingssystem skulle danne grundlag for nye og mere retvisende vurderinger. Første gang pr. 1/1 2020 for boligejendomme, og 1/3 2021 for øvrige ejendomme.

Ejendomsvurderingen 2020 danner grundlag for ejendomsskatten 2021 for boligejendomme. Vurderingsmyndigheden har ikke kunne nå at lave disse vurderinger. Derfor har ejendomsskatten for 2021 og frem været foreløbig og skal reguleres, når vurderingen for den enkelte ejendom, er blevet offentliggjort.

Denne proces er i gang, og Vurderingsstyrelsen forventer at arbejdet er afsluttet i 2025.

Øvrige ejendomme, dvs. erhverv, landbrug, etageejendomme osv. skulle have være vurderet første gang, i det nye vurderingssystem pr. 1/3 2021. Denne vurdering danner grundlag for ejendomsskatten 2022 og frem. 

Det forventes, at vurderingsmyndigheden går i gang med vurderingen af disse ejendomme, når de er færdige med 2020-vurderingerne for boligejendomme.

Som boligejer kan du låne til ejendomsskat, hvis der er friværdi i din bolig, og hvis du opfylder betingelserne.

Læs mere om lån til betaling af ejendomsskat

Har du spørgsmål til din ejendomsvurdering skal du kontakte Vurderingsstyrelsen på telefon 7222 1616. 

Læs mere om ejendomsvurdering og de nye boligskatteregler på vurderingsportalen.dk

Ved ejerskifte i løbet af året, skal køber og sælger selv fordele ejendomsbidragene. Fx over en refusionsopgørelse.

Silkeborg Kommune opkræver ikke forbrugsafgifter. De bliver opkrævet af Silkeborg Forsyning. 

For information om vand, varme og renovation henvises til Silkeborg Forsyning på telefon 8920 6400.

Læs mere på silkeborgforsyning.dk

Team Ejendomsdata
Søvej 3, 8600 Silkeborg
 
 

Kontaktperson:

Majbritt Lemming
Anne Grete Hansen
Lene Pedersen

 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje