Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Bolig og byggeri Bo i Silkeborg For boligejere Lån til betaling af ejendomsskat

Lån til betaling af ejendomsskat

Som boligejer kan du låne til ejendomsskat og tilslutningsbidrag, hvis der er friværdi i din bolig, og hvis du opfylder betingelserne.

Boligejere eller deres ægtefælle/samlever, som ejer fast ejendom her i kommunen og har friværdi i boligen indenfor den offentlige ejendomsvurdering, og som enten:

• Modtager efterløn – eller
• Er fyldt 65 år – eller
• Får udbetalt pension efter lov om social pension eller delpension

• Til grundskyld, du skal fortsat betale skorstensfejning og rottebekæmpelse
• Til én bolig og ejeren skal bo i boligen. Kommunen yder også lån til sommerhus, som fortrinsvis benyttes af ejeren
• Til betaling af tilslutningsbidrag til vand, varme, naturgas og vej, hvis der er tilslutningspligt
• Til betaling af tilslutningsbidrag til vand, varme, naturgas og vej, uden tilslutningspligt, hvis ejeren modtager fuldt pensionstillæg samt opfylder formuegrænsen for at kunne modtage diverse helbredstillæg
• Til betaling af udgifter forbundet med påbud om kloakarbejde, herunder også tilslutningsbidrag med/uden tilslutningspligt

• Der skal være friværdi i boligen i forhold til den seneste offentlige ejendomsvurdering.
• Ejeren eller ægtefælle/samlever må ikke modtage boligydelse samtidig med, at der modtages lån til betaling af ejendomsskatter.

• Du skal betale renter af lånet
• I 2023 er renten 1,53 % (rentens størrelse svarer til et gennemsnit af den effektive rente på alle udestående realkreditobligationer de 12 foregående måneder pr. 1. oktober året før) 
• Når du skal betale lånet tilbage, gives et rentenedslag på de renter, der er løbet på efter den 1. januar 2011. Rentenedslaget var 33 % i 2011. Herefter falder rentenedslaget med en procent om året, indtil det i 2019 udgør 25 %.

Lånebeløbet med tilskrevne renter skal betales tilbage når:
• Boligen sælges
• Ved ejerens dødsfald. Efterlevende ægtefælle/samlever kan herefter normalt overtage lånet.

• Til sikkerhed for lånet tinglyser kommunen et skadesløsbrev i boligen
• Kommunen betaler tinglysningsafgiften
• Du modtager lån til betaling af ejendomsskatter, når skadesløsbrevet er tinglyst. Når lånebeløbet overstiger 95 % af skadesløsbrevets beløbsstørrelse, skal der tinglyses et nyt skadesløsbrev i boligen. Du får automatisk besked fra kommunen.

Lånet skal være tinglyst inden ejendomsskatten skal betales. Derfor skal kommunen modtaget din ansøgning senest:
• 1. december, hvis du søger om lån fra 1. rate året efter
• 1. juni, hvis du søger om lån fra 2. rate samme år

Søg om lån til betaling af ejendomsskatter mv.

Økonomi- og IT-staben
Økonomi- og IT-staben Regnskab og Rådgivning Søvej 1 8600 Silkeborg
 
 

Personlig henvendelse

Efter aftale pr. telefon.

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje