Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Bolig og byggeri Bo i Silkeborg For boligejere Hegnsyn

Hegnsyn

Hegnet, hækken eller plankeværket er en del af naboskabet – jeres fælles sag.

Naboskab er en fællessag

Naboer kan normalt frit aftale, hvordan et hegn mellem deres ejendomme skal se ud, om det skal være en mur, en hæk eller et plankeværk, og hvor højt det skal være m.v.

De kan også aftale, at der slet ikke skal være hegn. Men hvis man ikke kan blive enige med sin nabo, skal man bruge reglerne i hegnsloven.

Læs mere om hegnsloven

Der er dog visse undtagelser. I lokalplaner eller andre lokale regler, kan der være begrænsninger, som man skal overholde –  også selv om man har lavet en anden aftale med sin nabo.

Hvis du ikke kan blive enig med din nabo, kan du med fordel læse publikationen "Hegn og godt naboskab" eller mere uddybende om hegnsloven. Bemærk at prisen for et hegnssyn i folderen ikke er opdateret med prisen her på siden.

Læs mere om "Hegn og godt naboskab" (PDF)

Bor du i et område med kuperet terræn, kan du med fordel læse "Vejledning i forbindelse med terrænspring".

"Vejledning i forbindelse med terrænspring" (PDF)

Sådan ansøger du om hegnsyn

Det vil ofte være en god ide at kontakte hegnsynssekretær; Maibrit Smedegaard, inden du vælger at indkalde til hegnsyn.

Hegnsynet vil derefter indkalde parterne til et forhandlings- og besigtigelsesmøde på åstedet. Hegnsynet vil forsøge at få parterne til at indgå forlig. Hvis dette ikke er muligt, vil hegnsynet afsige en kendelse. 

Hvad koster et hegnsyn?

Et hegnsyn koster pr 1. januar 2024 2100 kr. Det er hegnsynet, der afgør, hvem der skal betale vederlaget. Hæves en hegnssag, før der har været afholdt åstedsmøde, koster det 700 kr. Vederlaget betales af den person, som har begæret hegnsynet.

Læs mere om hegnsloven og vejfredsloven (PDF)

Hvem er Hegnsynet?

Hegnsynet er udpeget af Byrådet for perioden 2022-2026 og består af:

Kuno Danielsen, Formand
Bent Jensen, medlem
Bjørn Bajlum, medlem

Team Stab
Søvej 3, 8600 Silkeborg
 
 

Kontaktperson:

Maibrit Smedegaard
Tlf.: 89 70 14 73

Birgit Holst
Tlf: 89 70 14 49

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje