Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Bolig og byggeri Byg i Silkeborg Hvad må jeg bygge?

Hvad må jeg bygge?

Her finder du reglerne for hvad du må bygge på din ejendom

Enfamiliehus

Højden på din bygning må som udgangspunkt ikke overstige 8,5 meter. En lokalplan/byplanvedtægt kan dog angive en anden højde.

Læs mere om hvilke regler du skal være opmærksom på her

Mod sti, nabo og vej skal afstanden minimum være 2,5 meter.

Den maksimale højde mod naboskel og sti er reguleret af det, der kaldes ”det skrå højdegrænseplan”. Dette er for at varetage hensynet til de omkringliggende naboer. Bygningens højde må ikke overstige 1,4 x afstanden til naboskel og sti.

En bygning, der placeres 2,5 meter fra skel mod nabo og sti, må altså have en højde på 1,4 x 2,5 = 3,5 meter. Gavltrekanter af sædvanligt omfang og mindre bygningsdele som skorsten og antenne, må dog føres højere op.

Illustration

Hvis du er i tvivl om, hvor dit skel mod nabo og sti er placeret, kan du kontakte en landinspektør. 

Vi kan ikke nægte at godkende en bygningshøjde, hvis ingen dele af ydervægge eller tag er højere end 8,5 meter. Bygningen må ikke være i mere end 2 etager.

Der kan dog fremgå andre bestemmelser i lokalplaner, byplanvedtægter eller tinglyste servitutter som gælder forud for ovenstående.

Læs mere om hvilke regler du skal være opmærksom på her

Garage, carporte, udhuse mm.

Det er muligt at placere mindre bygninger som f.eks. carporte, garager, drivhuse og udhuse nærmere skel end 2,5 meter mod nabo, sti og vej. En lokalplan/byplanvedtægt kan dog angive en anden placering.

Læs mere om hvilke regler du skal være opmærksom på her

Placeres bygningen tættere på nabo-, sti- eller vejskel end 2,5 meter, må den ikke være højere end 2,5 meter. 

Illustration

Det er en forudsætning for bygninger, der hører under denne bestemmelse, at det er selvstændige bygninger med selvstændige tagflader. Der kan altså ikke opføres integrerede garager, carporte eller udhuse nærmere skel mod nabo, sti og vej end 2,5 meter.

Det er muligt at placere flere bygninger i eller ved skel. De bygninger, der er tættere på naboskel eller sti end 2,5 meter, må ikke samlet have en større længde end 12 m. Hvis en bygning placeres i hjørnet af grunden, er det kun bygningernes længste side mod skel der medregnes.

For at minimere indbliksgener skal vægge mod nabo være lukkede og uden døre og vinduer.

Tagvand skal holdes inde på egen grund.

Sommerhus

I sommerhusområder må du maksimalt bygge i en etage. De udvendige højder for sommerhuse må ikke overstige 5,0 meter, men langs mindst én langside af husets ydervægge må den være højst 3,0 meter.

Det giver mulighed for ensidig taghældning med høje vinduespartier langs en af langsiderne.

Afstanden til sti- og naboskel skal være mindst 5 meter.

Mod vej skal afstanden til skel være mindst 2,5 m.

Illustration

Bygninger som carporte, garager, drivhuse, udhuse og overdækninger må ikke placeres nærmere sti-, vej- og naboskel end 2,5 meter. Placeres de mellem 2,5 meter og 5 meter fra sti-, vej- og naboskel, må de ikke være højere end 2,5 meter. Den samlede længde af de sider, der vender mod sti- og naboskel, må ikke overstige 12 meter. 

Illustration

Det er muligt at placere flere bygninger 2,5 meter fra skel mod nabo og sti. Det er da den samlede længde af disse bygninger, der ikke må overstige 12 meter. Hvis en bygning placeres i hjørnet af grunden, er det kun bygningernes længste side mod skel der medregnes.

Det er en forudsætning for bygninger, der hører under denne bestemmelse, at det er selvstændige bygninger med selvstændige tagflader. Der kan altså ikke opføres integrerede carporte eller udhuse nærmere sti- og naboskel end 5 meter og nærmere skel mod vej end 2,5 m. 

 

 

 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje