Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Foreninger og fritid Foreninger Idrætsrådet i Silkeborg Kommune

Idrætsrådet i Silkeborg Kommune

Idrætsrådet i Silkeborg Kommune er en paraplyorganisation for mange idrætsforeninger og er blandt andet talerør for disse over for Silkeborg Kommune.

Om Idrætsrådet i Silkeborg Kommune

Idrætsrådet er en paraplyorganisation for 120 idrætsforeninger med over 22.000 medlemmer. 

Rådet fungerer som et vigtigt talerør for Silkeborg Kommunes idræt, og har gennem dialogform indflydelse på kommunens idrætspolitik, ligesom rådet deltager i den idrætspolitiske debat, og giver udtryk for idrættens holdning i medierne.

Idrætsrådet arbejder på, via sine kontakter til kommunen, at fremme udviklingen af foreningernes idrætsfaciliteter og at forbedre idræts-foreningernes arbejdsvilkår. 

Idrætsrådet i Silkeborg Kommunes formål

  • at varetage foreningernes interesser i at opnå bedre vilkår for idrætten i Silkeborg Kommune, samt at repræsentere foreningerne over for offentlige myndigheder og institutioner.
  • at præge udviklingen i tæt samarbejde med foreningerne og kommunen samt at hjælpe kommunen med dennes idrætspolitiske arbejde. 
  • at påvirke og stimulere den lokale politiske beslutningsproces gennem et aktivt og informativt arbejde og virke.
  • at være høringsmyndighed i idrætspolitiske spørgsmål for Silkeborg Kommune.

Mere information om Idrætsrådet i Silkeborg Kommune

Idrætsrådets i Silkeborg Kommunes hjemmeside

Idrætsrådet i Silkeborg Kommunes bestyrelse

Se folkeoplysningsloven på Retsinformations hjemmeside.

Se mere i Folkeoplysningsloven

 

Silkeborg Kommunes Fritidsråd

kulturSilkeborg

Aftenskolernes Samvirke

Idrætsrådet i Silkeborg Kommune

Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd

Kultur- og Borgerserviceafdelingen
Kultur og Fritid Søvej 1 8600 Silkeborg
 
 

Kontaktperson: Anders Nordborg Helledi

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

Genveje