Skip til hoved indholdet
  Hjem Demokrati Råd, nævn og udpegninger Fritidsrådet

Fritidsrådet

Silkeborg Kommunes fritidsråd er et råd, der er nedsat under folkeoplysningsloven. Fritidsrådets medlemmer er politikere og repræsentanter fra Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd, Idrætsrådet og Aftenskolernes Samvirke.

Om Fritidsrådet

 • Fritidsrådet er høringspart overfor Kultur-, fritids- og idrætsudvalget i forhold til Folkeoplysningspolitikken, kommunens budget og regler for tilskud indenfor folkeoplysningsområdet.
 • Fritidsrådet træffer beslutning om tilskud fra udviklingspuljen.
 • Fritidsrådet er nedsat under Folkeoplysningsloven.
 • Fritidsrådet består af 10 medlemmer.
 • Medlemmerne har en funktionsperiode på 2 år.

To af medlemmerne i Fritidsrådet er politikere, og de øvrige medlemmer er repræsentanter fra Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd, Idrætsrådet og Aftenskolernes Samvirke, som alle omfatter det organiserede foreningsliv.

Mødeplan og retningslinjer for Fritidsrådet

Fritidsrådets mødeplan for 2023:

 • 25. januar
 • 26. april
 • 16. august
 • 25. oktober

Dagsordener og beslutninger for Fritidsrådet

Retningslinjer for Fritidsrådet

Fritidsrådets medlemmer

Udpeget for Idrætsrådet:

(I ulige år udpeges 2 medlemmer og i lige år 1 medlem)

Udpeget for Børne- og ungdomsorganisationernes Samråd:

(Der udpeges 1 medlem hvert år) 

Udpeget for Aftenskolernes Samråd:

(Der udpeges 1 medlem hvert år)

Udpeget for Kultur-, Fritids, Outdoor- og Idrætsudvalget:

(Udpeget for en 4-årig periode)

Thomas Frost Dalgaard

Idræts- og fritidskonsulent

+4520371968

ThomasFrost.Dalgaard@silkeborg.dk

Kultur- og Borgerserviceafdelingen
Kultur og Fritid Søvej 1 8600 Silkeborg
 
 

Kontaktperson: Thomas Frost Dalgaard

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

Genveje