Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Foreninger og fritid Foreninger Retningslinjer for tilskud til leder- og instruktøruddannelse

Retningslinjer for tilskud til leder- og instruktøruddannelse

Retningslinjer for tilskud til leder- og instruktøruddannelse i idrætsforeninger og uniformerede spejdergrupper

Formål

Puljen har til formål at styrke det frivillige leder- og instruktørarbejde inden for idræts- og spejderområdet i Silkeborg Kommune.

Hvem kan søge

Puljen yder tilskud til godkendte frivillige folkeoplysende idrætsforeninger og uniformerede spejdergrupper samt FDF-grupper hjemmehørende i Silkeborg Kommune.

For ansøgende idrætsforeninger gælder det, at man skal være medlem af et landsdækkende idrætsforbund – enten Danmarks Idrætsforbund (DIF) eller DGI.

For ansøgende spejdergrupper gælder det, at man skal tilhøre et af de følgende korps eller forbund:

 • Det Danske Spejderkorps (DDS)
 • Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund (FDF)
 • KFUM-Spejderne
 • Adventistspejderne
 • De Grønne Pigespejdere

Puljen giver tilskud til

1. Kurser og uddannelser arrangeret af et forbund

Tilskud til ledere og instruktører ydes med en procentvis andel af kursusafgiften dog max. 1000 kr. pr. kursus/deltager.

Tilskuddet:

 • Gives til kursusafgift, men ikke til transportudgifter og opholdsudgifter, som ikke er en del af kursusprisen.
 • Kan også gives til honorarudgifter til udefrakommende instruktører til kurser, der er arrangeret af lokale foreninger.

Der ydes ikke tilskud til:

 • Kurser med kommercielt eller kompetencegivende sigte i form af en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse.
 • Dommer- og tidstagningskurser, når kursisten får eller vil få løn som dommer eller tidstager.
 • Deltagelse i konferencer og møder, herunder også årsmøder og landsstævner

Silkeborg Kommune arbejder derudover med en ja/nej liste, som giver et mere udspecificeret overblik over kurser og uddannelser, som ikke er tilskudsberettigede. Listen opdateres løbende.

Tilskuddet udbetales bagudrettet én gang årligt umiddelbart efter ansøgningsfrist 1. november.

Ansøgningen underskrives af foreningens kasserer og indsendes digitalt via Silkeborg Kommunes hjemmeside.

Der er afsat et beløb på minimum 183.000 kr. til uddannelse af ledere og instruktører.

2. Kurser arrangeret af Kultur- og Borgerserviceafdelingen

Silkeborg Kommune afsætter hvert år op til 46.000 kr. af puljen til i samarbejde med relevante aktører inden for idræts- og fritidsområdet at afvikle kortere kurser og/eller udviklingsforløb henvendt frivillige trænere, ledere og instruktører.

Det vil i udgangspunktet være gratis at deltage på kurserne - dog kan nogle kurser eller forløb have et begrænset deltagerantal, hvorfor princippet om først til mølle i den forbindelse gælder. Og der kan i visse tilfælde stilles krav om egenbetaling til forplejning
eller lignende.

Antallet af udbudte kurser og forløb kan variere fra år til år afhængig af interesse og efterspørgsel. Hvilke emner, kurserne eller forløbene skal omhandle, besluttes hvert år i samarbejde med Idrætsrådet i Silkeborg Kommune, eliteSilkeborg og Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd i Silkeborg Kommune.

Gode ideer til kurser eller forløb er altid velkomne.

For mere info

Læs mere om hvem du kan kontakte for spørgsmål og hvordan du søger om tilskud

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje