Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Foreninger og fritid Tilskudsmuligheder Tilskud for foreninger Uddannelses- og kursustilskud for foreninger

Uddannelses- og kursustilskud for foreninger

Silkeborg Kommune yder uddannelses- og kursustilskud til leder- og instruktøruddannelse i idrætsforeninger og uniformerede korps.

Din forening kan få uddannelses- og kursustilskud hvis;

 • Foreningen er godkendt som forening efter folkeoplysningsloven og er hjemmehørende i Silkeborg Kommune
 • Din forening er medlem af enten
  • Danmarks Idrætsforbund (DIF)
  • DGI
  • Det Danske Spejderkorps (DDS)
  • Frivilligt Drenge- og Pigeforbund (FDF)
  • KFUM-Spejderne
  • Adventistspejderne
  • De Grønne Pigespejdere

Hvis din forening ikke er medlem af ovenstående forbund, kan foreningen ikke få tilskud fra puljen.

Silkeborg Kommune yder et tilskud med en procentvis andel af kursusudgiften – dog maksimalt 1.000 kr. pr. kursusdeltager af udgifterne til uddannelse af egne, ulønnede ledere og instruktører.

Vi kan først opgøre tilskudsprocenten efter ansøgningsfristen, da tilskudsprocenten fastsættes efter et årligt budget sammenholdt med de indkomne ansøgninger. 

Foreningen kan få tilskud til  

 • Udgifter til kurser (se undtagelser i næste afsnit)
 • Honorarudgifter til udefrakommende instruktører til kurser, der er afholdt af egen forening eller lokale foreninger

Foreningen kan ikke få tilskud til

 • Kurser med kommercielt eller kompetencegivende sigte i form af en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse
 • Dommer- og tidstagningskurser, når kursisten får eller vil få løn som dommer eller tidstager
 • Deltager i konferencer og møder, herunder også årsmøder og landsstævner
 • Transport- og opholdsudgifter, der ikke er en del af kursusprisen

Vi yder kun tilskud til foreninger og ikke til enkeltpersoner.

Foreningen søger om uddannelses- og kursustilskud via Fritidsportalen. Ansøgningen skal underskrives med MitID af formand og kasserer.

Ansøgningsfristen er den 1. november. Tilskudsperioden er 1. november til 1. november. Tilskuddet udbetales bagudrettet, så foreningen kan kun søge tilskud til kurser, der er afholdt i tilskudsperioden.

Ansøgninger der kommer efter fristen, vil ikke komme i betragtning til at få uddannelses- og kursustilskud.

Vi skriver ud til alle foreninger, når vi har åbnet op for ansøgningen. 

Foreningen vil forventet primo december få udbetalt uddannelses- og kursustilskuddet. Vi sender en mail til formand og kasserer om tilskuddets størrelse, når det er opgjort.

Vi udbetaler tilskuddet til foreningens NemKonto, hvorfor det er et krav, at foreningen har et aktivt CVR-nummer med tilknyttet NemKonto.  

Silkeborg Kommune afsætter hvert år op til 46.000 kr. af puljen i samarbejde med relevante aktører inden for idræts- og fritidsområdet til afvikling af kortere kurser og/eller udviklingsforløb henvendt frivillige trænere, ledere og instruktører.

Det vil som udgangspunkt være gratis at deltage på kurserne – dog kan nogle kurser eller forløb have et begrænset deltagerantal, hvorfor princippet om først til mølle i den forbindelse gælder. Der kan i visse tilfælde blive stillet krav om egenbetaling til forplejning eller lignende.

Antallet af udbudte kurser og forløb kan variere fra år til år afhængig af interesse og efterspørgsel. Hvilke emner, kurserne eller forløbene skal omhandle, bliver årligt besluttet i samarbejde med Idrætsrådet i Silkeborg Kommune, eliteSilkeborg og Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd i Silkeborg Kommune.

Vi modtager altid gerne gode idéer til kurser eller forløb.

Kontakt
Bettina Gundlund Johansen Kultur- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje