Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Foreninger og fritid Foreninger Retningslinjer for Udviklingspuljen

Retningslinjer for Udviklingspuljen

Retningslinjer for: Udviklingspuljen
Godkendt dato: 11. april 2012
Ajourført dato: 15. december 2021

Formål

Udviklingspuljen har til formål at støtte nye initiativer og projekter inden for fritids- og folkeoplysningsområdet i Silkeborg Kommune.

Fritidsrådet fordeler tilskud fra puljen.

Projekterne skal primært foregå i Silkeborg Kommune, og kan normalt få støtte i op til et år.

Puljen giver tilskud til:

Med udgangspunkt i Idræts- og Fritidsplanens handleplan for det kommende år, udvælger Fritidsrådet et eller flere temaer, som specielt ønskes støttet.

Der kan dog også søges til øvrige projekter, som falder udenfor de valgte temaer, hvis der er tale om nye tiltag.

Projektet skal sætte fokus på idræts- og fritidsaktiviteter og involvere aktive deltagere.

Projektet skal have nytænkende elementer i indhold, form eller deltagersammensætning.

I projekter som omfatter partnerskaber mellem en frivillig folkeoplysende forening/aftenskole og kommunen kan der ydes støtte til partnerskabet, når dette giver mulighed for udvikling af foreningen/aftenskolen.

Tanken er, at de støttede projekter herefter vil være levedygtige og således kan indgå i en mere formel struktur i foreningsliv eller aftenskoleregi.

Hvem kan søge?

Tilskuddet kan søges af ALLE, dvs. foreninger, aftenskoler, selvorganiserede og andre, som er hjemmehørende i Silkeborg Kommune.

Puljen giver IKKE tilskud til

 • anlægsudgifter, såsom etablering af multibaner, legepladser, bygninger og lign.
 • lønudgifter, dog kan der undtagelsesvis gives tilskud til enkeltstående eksterne konsulenthonorar
 • projekter med kommerciel interesse
 • kulturelle arrangementer der kan søge støtte fra Silkeborg kommunes kulturelle midler
 • aktiviteter/projekter der allerede er opstartet.

Ansøgningen skal indeholde

 • beskrivelse af initiativet/projektet med idé, formål og succeskriterier
 • oplysninger om initiativtager, kontaktpersoner og eventuelle samarbejdspartnere
 • projektets starttidspunkt, det tidsmæssige forløb og levedygtighed
 • specificeret budget, herunder indtægter og udgifter og oplysning om der er søgt/bevilget tilskud fra andre bidragsydere
 • det fortrykte ansøgningsskema skal anvendes

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er 10. januar. Hvis ikke hele puljen bliver fordelt, er der en ny fordeling i foråret med ansøgningsfrist i april. Der annonceres på Silkeborg Kommunes hjemmeside og i Ekstraposten

Regnskab

Regnskab for projektet skal sendes til Kultur- og Fritidsafdelingen umiddelbart efter at projektet er gennemført.

Beløb, der ikke er forbrugt eller anvendt i henhold til det ansøgte budget, skal betales tilbage.

Retningslinjerne er godkendt på Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje