Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Foreninger og fritid Tilskudsmuligheder Tilskud for foreninger Udviklingspuljen

Udviklingspuljen

Udviklingspuljen giver tilskud til nye initiativer og projekter indenfor fritids- og folkeoplysningsområdet i Silkeborg Kommune. Fritidsrådet fordeler tilskud fra puljen.

Projektet skal primært foregå i Silkeborg Kommune, og kan normalt få støtte i op til et år. Tanken er, at de støttede projekter herefter vil være levedygtige og således kan indgå i en mere formel struktur i forenings- eller aftenskoleregi. 

Hvad giver puljen tilskud til?

 • Projektet skal være fritidsorienteret og involvere aktive deltagere.
 • Projektet skal have nytænkende elementer i indhold, form eller deltagersammensætning
 • Det kan være en spændende idé, eller det kan være et projekt med udvikling af f.eks. partnerskaber.
 • Der kan også søges til andre nye initiativer og projekter inden for fritids- og folkeoplysningsområdet.

Puljen giver IKKE tilskud til?

 • projekter med kommerciel interesse.
 • kulturelle arrangementer, der kan søge støtte fra Silkeborg Kommunes kulturelle midler.
 • aktiviteter/projekter, der allerede er i gang.

Ansøgningen skal indeholde?

 • beskrivelse af projektet med idé, formål og succeskriterier.
 • oplysninger om initiativtager, kontaktpersoner og eventuelle samarbejdspartnere.
 • projektets starttidspunkt, det tidsmæssige forløb og levedygtighed.
 • specificeret budget, herunder indtægter og udgifter, og oplysning om der er søgt/bevilget tilskud fra andre bidragsydere.

Hvem kan søge?

Tilskuddet kan ALLE søge, dvs. foreninger, enkeltpersoner, aftenskoler, selvorganiserede grupper og andre, der hører hjemme i Silkeborg Kommune. 

Ansøgningsfristen er 10. januar.

Retningslinjer for Udviklingspuljen

Hvor kan jeg få mere at vide?

Yderligere oplysninger samt rådgivning i forhold til puljen og ansøgning fås ved henvendelse til Kultur- og Borgerserviceafdelingen.

Vi glæder os til at læse om lige netop din idé til en ny og spændende fritidsaktivitet.

Kontakt
Eva Cathrine Dalum Olsen Kultur- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje