Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Foreninger og fritid Lån og leje af lokaler og indendørs faciliteter Optælling af aktiviteter

Optælling af aktiviteter

Ved hjælp af en optæller, der tager to billeder i timen, undersøger Silkeborg Kommune aktivitetsgraden i kommunale og udvalgte selvejende haller. Formålet er at styrke anvendelsen, driften og prioriteringen af kommunens halfaciliteter.

Eksempel på hvordan et optællingsbillede ser ud. Der er optalt 1 person på billedet (markeret med gult omrids). 

I Silkeborg Kommune har vi en vision om at sikre vores borgere et mangfoldigt idræts- og fritidsliv, som kan give unikke og fællesskabende oplevelser. En væsentlig del i at opnå visionen er at tilbyde moderne fysiske rammer med åbenhed og fleksibilitet, som inspirerer til aktivitet. Derved tror vi på, at flest mulige foreninger, institutioner og borgere benytter idrætsfaciliteterne til og dermed indfrier visionen.

I bestræbelserne på at skabe optimale vilkår for brugen af vores faciliteter er det dog essentielt, at vi kender udnyttelsesgraden, så vi kan justere, ændre og/eller udvikle på faciliteterne, så de bedst matcher brugernes behov.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har derfor besluttet at undersøge, hvordan de kommunale haller udnyttes.

Formålet med undersøgelsen er,

  • At styrke dialogen mellem foreningslivet og brugere af hallerne med kommunen omkring anvendelse, udnyttelse og fordeling af faciliteterne.
  • At sikre et bedre kendskab til idrætsfaciliteterne, så vi kan optimere den administrative drift og udviklingen af hallerne.
  • At skabe et bredt og objektivt datamateriale, som kan kvalificere politiske beslutningsgrundlag for fremtidige anlægsinvesteringer og -prioriteringer.

Læs mere i boksene nedenfor omkring hvordan vi måler, hvor vi måler og hvordan vi anvender data.

Optælling andre steder end i haller

Ud over optælling i haller, er der nogle få andre steder, hvor vi også optæller:

  • Som en del af et testforsøg med at inddæmme granulat på kunstgræsbanerne på Søholt, optæller vi også brugerne på kunstgræsbanerne.
  • Silkeborg Trailcenter er opført i samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden, som ønsker at se hvor meget faciliteten bliver udnyttet hvornår. Derfor laver vi også optælling i trailcentret.

Mere haltid

Målingerne foretages ved hjælp af systemet HallMonitor fra Webitall Aps. HallMonitor ​er en lille mobil kameraløsning, som hver halve time tager billeder ud i hallerne, og herefter sender disse billeder op til en cloudbaserede løsning, hvor et neuralt netværk (AI) aflæser antallet af personer. Dette antal gemmes, hvorefter billederne anonymiseres.

Der måles i hallernes normale åbningstider, alle ugens dage. Således opnås der et validt sammenligningsgrundlag til statistisk brug. De oprindelige fotos gemmes ikke, og kan ikke genskabes. Silkeborg Kommune v. Kultur- og borgerserviceafdelingen er dataansvarlig, og Webitall ApS er databehandler. Silkeborg Kommune og Webitall Aps er de eneste, som har adgang til det slørede billedmateriale, som systemet optager. Se eksempel på billedmateriale herunder.

Der videregives ikke personoplysninger til 3.part med denne løsning. Udelukkende anonymiserede statistiske data anvendes, og disse data eksporteres og videresendes til analyse i Kultur- og borgerserviceafdelingen.

Hvis du ønsker yderligere informationer om det tekniske system kan du læse mere på www.hallmonitor.dk

Foto: eksempel på billede/måling

Fra kameraerne modtager Kultur- og borgerserviceafdelingen et tal på antallet af personer, der er til stede på faciliteten, på et givent tidspunkt (hver halve time). Det tal kombineres med vores eksisterende data fra Fritidsportalen, som fx bookinginformationer, aktivitetstype, deltagere, forening mv.

Hermed bliver det synligt, hvad hallerne bruges til, og i hvilket omfang de bruges, og derved kan vi bruge dataene til at optimere, udvikle og prioritere brugen af hallerne.

Der er kameraer i følgende faciliteter: 

Alderslysthallen
Ans Skolehal
Arena Midt Kjellerup
Balleskolens hal
Buskelund, Hal 1
Buskelund, Hal 2
Fårvanghallen
Funderhallen
Gjernhallen
Grauballe Forum
Gødvad, gammel hal
Gødvad, hal 2
Gødvad, ny hal
JYSK arena, Hal A
JYSK arena, Hal B
Kjelleruphallen
Kragelundhallen
Kunstgræs 1, Søholt
Kunstgræs 3, Søholt
Langsøskolens Hal
Resenbrohallen
Sejs Skolehal
Skægkærhallen
Sydbyhallen, Hal A
Sydbyhallen, Hal B
Søholt Kunstgræs bane 8
Sølyst Skolehal
Thorninghallen
Trailcenter indendørs
Trailcenter udendørs
Vestergadehallen
Virklund, gammel hal
Virklund, ny hal
Virklund Spejderhytte - Køkken / opholdsrum
Virklund Spejderhytte - Multirum
Virklund Spejderhytte - Parkeringsareal
Virklund Spejderhytte - Spisesal
Voel, Hal 1
Voel, Hal 2

Kultur- og Borgerserviceafdelingen
Emil Ryø Tjørnehøj Søvej 1 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje