Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Foreninger og fritid Tilskudsmuligheder Tilskud for foreninger Kompetenceudvikling af idrætstrænere

Kompetenceudvikling af idrætstrænere

Kompetencepuljen kan søges af idrætsforeninger, der har dygtige og ambitiøse trænere i foreningen.

Kompetencepuljen

Formålet med kompetencepuljen er at udvikle og løfte kompetenceniveauet hos talentfulde idrætstrænere i Silkeborg Kommune. Målet er at fastholde trænerkompetencer samt sikre bedre rammer for talentudvikling i Silkeborg Kommunes idrætsforeninger.

Hvem kan søge

Kompetencepuljen er prioriteret til eliteSilkeborgs satsnings- og indsatsklubber, men kan søges af alle idrætsforeninger i Silkeborg Kommune, der har dygtige og ambitiøse trænere i foreningen. Professionelle klubber kan dog ikke ansøge kompetencepuljen.

Kompetencepuljen giver årligt tilskud til op til 5 trænere i op til tre år med et maksimalt tilskudsbeløb på 15.000 kr. i løbet af den tilskudsberettigede periode.

Modtagelse af tilskud fra kompetencepuljen er betinget af, at man idrætsforening indgår en uddannelsesaftale med eliteSilkeborg for den tilskudsberettigede periode. 

Puljen giver tilskud til

  • Uddannelser på højt nationalt niveau indenfor sin respektive idrætsgren

Ansøgende idrætsforeninger kan indstille en eller flere igangværende eller forestående trænere til kompetencepuljen, og udvælgelsen af tilskudsberettigede trænere foretages af eliteSilkeborgs forretningsudvalg, som udgøres af repræsentanter fra Silkeborg Kommune og eliteSilkeborgs administration og bestyrelse.

Hvordan ansøger man

Ansøgning til kompetencepuljen behandles løbende og indsendes digitalt via ansøgningsskema.
 
Støtten udbetales til den ansøgende forening. Foreningen kan søge om udbetaling af et a conto beløb ved uddannelsens start. Restbeløbet udbetales efter uddannelsens afslutning, og så snart Silkeborg Kommune har modtaget en slutopgørelse fra foreningen.

For mere info

Kontakt Idræts- og fritidskonsulent i Silkeborg Kommune, Katrine Wichmann eller elitekonsulent Heidi Simonsen hos eliteSilkeborg, hesi@elitesilkeborg.dk.
  
Retningslinjer for puljen

Kontakt
Katrine Wichmann Kultur- og Borgerservice Søvej 1 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje