Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Foreninger og fritid Tilskudsmuligheder Tilskud for foreninger Medlemstilskud for foreninger

Medlemstilskud for foreninger

Har du en godkendt folkeoplyst forening, er det muligt at søge medlemstilskud.

Silkeborg Kommune yder medlemstilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år. 

Din forening kan få medlemstilskud hvis;

  • Foreningen er godkendt som forening efter folkeoplysningsloven og er hjemmehørende i Silkeborg Kommune
  • Foreningens medlemmer betaler kontingent og er aktive medlemmer af foreningen – læs mere om hvad et aktivt medlem er, og hvordan foreningen skal opgøre sine medlemstal:

Sådan opgør jeres forening medlemmer ift. medlems- og lokaletilskud

Vi har følgende satser for medlemstilskud pr. medlem i 2024:

  • 0-17 år: 150 kr. pr. medlem
  • 18-24 år: 22 kr. pr. medlem

Silkeborg Kommune yder særligt tilskud til fysisk og psykisk handicappede under 40 år med satsen for 0-17 år.

Vi beregner jeres medlemstilskud efter jeres medlemstal pr. 31.12 året før. Det er medlemmets alder pr. 31.12, der er gældende for, hvilken aldersgruppe medlemmet skal tælles med i.

Tilskuddet kan ikke overstige det beløb, som de aktive medlemmer betaler i kontingent.

Silkeborg Kommune vil kunne kræve dokumentation for, at betingelserne er opfyldt, og vil i visse tilfælde gøre det stikprøvevis.

Foreningen søger om medlemstilskud via Fritidsportalen. Ansøgningen skal underskrives med MitID af formand, kasserer og revisor.

Flerstrengede foreninger med samme CVR-nummer skal søge medlemstilskud pr. afdeling (f.eks. badminton, håndbold og fodbold), selvom det er samme kasserer for afdelingerne. 

Ansøgningsfristen er den 1. maj.

Ansøgninger der kommer efter fristen vil ikke komme i betragtning til at få medlemstilskud.

Vi skriver ud til alle foreninger, når vi har åbnet op for ansøgningen.

Foreningen vil forventet primo juni få udbetalt medlemstilskuddet. Vi sender en mail til formand og kasserer om tilskuddets størrelse, når det er opgjort.

Vi udbetaler tilskuddet til foreningens NemKonto, hvorfor det er et krav, at foreningen har et aktivt CVR-nummer med tilknyttet NemKonto. 

Kontakt
Bettina Gundlund Johansen Kultur- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje