Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Natur og miljø Badevandskvalitet i søer Badevandskvalitet i søer

Badevandskvalitet i søer

Kommunen fører kontrol med badevandskvaliteten ved både offentlige og udvalgte private badepladser. Kontrollen føres kun i badesæsonen i juni, juli og august.

Silkeborg Kommune tager prøver af badevandet på i alt 19 offentlige og privatejede lokaliteter. Det gælder fem kommunale søbade, otte øvrige offentligt ejede arealer, to private badesteder og 3 kontrolstationer.

Badevandskvalitet og temperatur

Klik på det ønskede badested og få oplysninger om den hygiejniske badekvalitet.

Når vi analyserer badevandet

Kommunen udtager mellem 5 og 15 vandprøver pr. station i badesæsonen. Der tages færrest prøver de steder, hvor risikoen for forurening er mindst.

Digitalt kort med badesteder i kommunen

Prøverne tages for at undersøge den hygiejniske kvalitet. Det vil sige, en undersøgelse af, om der er fækale bakterier (tarmbakterier) i badevandet. Det er heldigvis meget sjældent, vi finder det ved kommunens badesteder.

Opblomstring af giftige blågrønalger kan derimod udgøre et problem, og kommunen må af og til fraråde badning på grund af alger. 

I tilfælde af forurening kan kommunen fraråde badning eller, i samråd med Sundhedsstyrelsen, nedlægge forbud mod badning. 

Spørgsmål og kommentarer

Spørgsmål omkring badevandskvalitet kan rettes til Team Vandløb og søer i Teknik og Miljø på vand@silkeborg.dk eller telefon 8970 1423.

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje