Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Natur og miljø Fredninger Kirkeomgivelsesfredninger

Kirkeomgivelsesfredninger

Kirkernes omgivelser er fredet. Fredningerne kaldes kirkeomgivelsesfredninger eller Provst Exner-fredninger efter ophavsmanden.

Hvad er en kirkeomgivelsesfredning?

I 1950'erne tog provst Johan Exner initiativ til at beskytte kirkernes omgivelser gennem kirkeomgivelsesfredninger. Ved forhandlinger med lodsejerne fik han gennemført frivillige fredninger omkring så godt som alle kirker. Han sikrede dermed ca. 4.500 kirker mod spredt bebyggelse.

Hvordan søger du dispensation?

Kirkeomgivelsesfredningen er tinglyst på de omfattede ejendomme. Som ved andre typer fredninger kan du søge dispensation ved at sende en ansøgning til Natur og Miljø. Dispensation gives dog sjældent.

 
Team Natur
Søvej 3, 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje