Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Natur og miljø Grundvand og drikkevand Vandværkernes regulativer og takstblade

Vandværkernes regulativer og takstblade

Alle vandværker har et regulativ, der handler om forholdet mellem vandværk og forbruger. Alle vandværker har desuden et takstblad med priser for tilslutning og levering.

Vandværkets regulativ

Vandværkets regulativ regulerer forholdet mellem vandværket og forbrugeren. Du kan se dit vandværks regulativ på vandværkets hjemmeside eller ved at henvende dig til vandværket.

Vandrådet i Silkeborg Kommune har udarbejdet et nyt Fælles Regulativ for de almene vandværker i kommunen. Regulativet er efter bestemmelserne i vandforsyningsloven godkendt af byrådet og er derfor gældende.

Regulativet indeholder regelgrundlaget mellem vandforsyningen og forbrugerne, bl.a. om retten til forsyning, bestemmelser om forsynings- og stikledninger, opsætning af vandinstallationer, betaling af vand, anlægs- og driftsbidrag samt forholdsregler ved uheld, vandspild m.m. 

Du kan se Fælles Regulativet her.

Vandværkets takstblad

Alle vandværker skal have et takstblad som er godkendt af kommunen. Af takstbladet skal fremgå, hvad det koster at blive tilsluttet vandværket, og hvad det koster at få leveret vand fra vandværket.

Et takstblad er delt op i:

  • Et anlægsbidrag, som er et engangsbeløb, som ejeren af en ejendom skal betale til vandværket, når ejendommen tilsluttes vandværkets forsyningsnet.
  • Et driftsbidrag, som består af fast årlig afgift og en m3-pris pr. leveret m3 drikkevand

Retningslinjerne for vandværkstaksterne fremgår af Vandforsyningsplan 2022-2032 for Silkeborg Kommune.

Team Grundvand
Søvej 3, 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje