Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Natur og miljø Miljø Måger

Måger

Er du generet af måger? Vi har samlet en række gode råd og tips til, hvordan du kan komme af med mågerne, samt hvordan du kan regulere bestanden af måger på din ejendom.

Mågerne opholder sig i byen året rundt, men de larmer mest, når de yngler fra marts til august.

I boksene herunder kan du læse mere om, hvad du selv gør, hvordan du søger om tilladelse til at regulere mågebestanden samt hvad Silkeborg Kommune gør. 

Læs mere om måger i byen

Råd og tips

Hvad kan du selv gøre

Der er en række ting, du selv kan gøre, uden at det er nødvendigt at søge om tilladelse.

  1. Fjern begyndende mågereder. Gå dit tag efter for mågereder mindst et-to gange ugentligt i februar-marts, når mågerne begynder at bygge reder. Det kan være nødvendigt at fjerne reder i flere år, da måger gerne vender tilbage til tidligere redepladser.
  2. Undgå at fordre mågerne. Det kan virke som en hyggelig idé at fodre mågerne, men det kan hurtigt give bagslag. Derfor skal du undgå at fodre dem. Du kan eventuelt beskytte dit foderbræt til småfugle med et hønsenet.
  3. Fjern madaffald. Sørg for at smide resterne af din pizza eller sandwich i en skraldespand, så de ikke ligger og flyder på gaden.
  4. Hold skraldespande og affaldscontaineren lukket. En åben skraldespand inviterer nærmest til mågefest. Hold derfor altid beholderen lukket.
  5. Gør dit tag mågefjendtligt. Benyt fysiske forhindringer som for eksempel fuglepigge, net eller stålwirer til at holde mågerne væk.
  6. Anvend forskellige former for fugleskræmsler. Fx rovfuglesilhuetter, drager, bevægelige eller stationære robotter med form som ugler, rovfugle eller ræv, eller anvendelse af skræmmelyde. Hvis der anvendes skræmmelyde er det vigtigt, at lydene ikke optræder regelmæssigt. Der er udviklet teknologier med tilfældig afspilning af skræmmelyde, det er dog en relativ dyr teknik, der anvendes i disse installationer.

    Det skal påpeges, at metoden ikke må anvendes over for måger der har æg eller unger, da den er i strid med EU’s fuglebeskyttelsesdirektiv, der forbyder anvendelse af skræmmelyde mod fugle på yngleplads. At anvende skræmmelyde i de tilfælde hvor det er larmen fra mågerne, der er problemet, giver ingen mening.

Generelt er det vores politik ikke at regulere/bekæmpe dyr og fugle. Men i enkelte tilfælde kan generne blive så store, at vi gør en undtagelse. Det er tilfældet med måger.

I 2021 og 2022 har vi fået tilladelse til at regulere mågebestanden ved kommunens ejendomme og lejemål i midtbyen. Mågereguleringen sker, ved at vi skyder måger på tage, ved at vi pensler æg med madolie, så æggene ikke klækkes, og ved at vi opsætter skræmmere, såsom plastikugler.

Vi forsøger at holde mågerne væk fra kommunens ejendomme, men vi har ikke tilladelse til at bekæmpe måger på privat ejendom.

Vi informerer også grundejere og ejere af større ejendomme, hvis vi modtager henvendelser om måger på deres ejendom.

Ønsker du at bekæmpe måger på din ejendom i byen i form af nedskydning eller fjernelse af æg og unger, kræver det en tilladelse fra Naturstyrelsen. Husk at det kun er personer med jagttegn og våbentilladelse (ved brug af riflede våben), der må skyde fuglene. Endvidere skal der indhentes polititilladelse, hvis man skal skyde i byområder. Den direkte bekæmpelse ved skydning har begrænset effekt, da det kun er nogle enkelte individer man får bekæmpet.

I praksis er det yderst sjældent at privatpersoner får tilladelse til nedskydning i byområder.

Team Natur
Søvej 3, 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje