Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Natur og miljø Naturbeskyttelse, naturpleje og biodiversitet Natura 2000 områder Restaurering af Stenholt Mose

Restaurering af Stenholt Mose

Otte danske naturforvaltningsmyndigheder og Fugleværnsfonden skal frem til 2018 arbejde sammen for at forbedre naturen på 18 lokaliteter i 11 Natura 2000 områder.

LIFE70-Restaurering af sjældne våde naturtyper i Syddanmark

Projektet støttes af EU’s LIFE fond, 15. juni fonden og Villum Fonden og fokuserer særligt på at sikre højmoser, rigkær og andre sårbare mosetyper samt våde heder. Samlet set omfatter projektet naturforbedringer på 790 ha. Restaureringsprojektet i Stenholt Mose er det eneste jyske projekt. De øvrige projekter ligger på Fyn. Natura 2000-områder er særligt beskyttede naturområder udpeget af EU.

Læs mere på hjemmesiden for Life-projektet Læs mere på hjemmesiden for Life-projektet.

Stenholt Mose

Stenholt Mose er en højmose som ligger i den vestligste del af Silkeborg Kommune. I omkring 40 ha. af højmosen er der aldrig gravet tørv, hvilket gør Stenholt Mose til landets tredje største intakte højmose. Mosen ligger i et intensivt landbrugsområde, og er præget af dræning og tidligere tiders tørvegravning. Mosen rummer dog stadig en stor række sjældne plante- og dyrearter. Mosen er privatejet, og har tilhørt den samme familie i 7 generationer. Stenholt Mose er en del af et større EU-naturgenopretningsprojekt.

En højmose er en mose som primært består af Sphagnum-mosser. Disse hæver sig i terrænet og en højmose kan være flere meter højere end de omgivende arealer. Terrænhævningen sker meget langsomt. Man siger at mosen hæver sig 1 mm pr. år. Så højmoserne er meget gamle. Højmoser er en af de mest sjældne naturtyper i Danmark.

Genopbygning af mosen

I Stenholt Mose vil projektet sikre de meget værdifulde arealer med aktiv højmose ved at gøre vandstandsforholdene mere optimale for tørvemosser, der danner og genopbygger højmosen.
Det forventes også at dele af de tidligere afgravede flader på sigt vil blive til aktiv højmose igen. Projektområdet er på ca. 80 ha., hvilket er en del af Natura 2000-område nr. 228, Stenholt Skov og Stenholt Mose som er på i alt 340 ha.

Forholdene for højmosen forbedres ved at:

  • Rydde opvækst af birk på højmosefladen op til 2 gange årligt
  • Hæve vandstanden i højmosen ved ilægning af en membran i kanten
  • Hæve en dæmning så vandet bliver i mosen i længere tid 

Projektet vil sikre højmosen som naturtype og gavne en lang række sjældne plantearter, fugle og insekter.

Læs mere om life70

Life 70

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje