Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Natur og miljø Skove og parkområder Regulering af råger

Regulering af råger

Råger er fredede, men rågekolonier kan være meget støjende naboer. Er generne store kan du søge Naturstyrelsen om tilladelse til at regulere bestanden.

De lokale jagtforeninger regulerer hvert år rågeunger på de kommunale arealer, hvor fuglene er til væsentlig gene for omgivelserne.

Er du generet af råger?

Du kan søge Naturstyrelsen om tilladelse til at regulere råger på private arealer. Det er grundejeren, der afgør om han/hun ønsker regulering på sin ejendom, og det er kun grundejeren, der kan søge om tilladelse til regulering.

Kontakt Naturstyrelsens vildtkonsulent, hvis du har spørgsmål til regulering af råger på private arealer eller Naturstyrelsens arealer.

Læs mere om at søge tilladelse til regulering af råger på Naturstyrelsens hjemmeside.

Råger på kommunale arealer

Silkeborg Kommune søger hvert år om tilladelse til regulering af råger på de kommunale arealer, hvor fuglene er til væsentlig gene for omgivelserne. Især ved rågekolonier tæt på beboelseskvarterer kan der opstå konflikter på grund af støj og ekskrementer.

Reguleringen udføres af frivillige jægere fra de lokale jagtforeninger. Jægerne medbringer gyldigt jagttegn, legitimationskort fra Silkeborg Kommune, samt en kopi af tilladelsen til rågereguleringen på det pågældende sted. Kommunen kræver af de frivillige, at de selv indhenter de fornødne tilladelser, der kræves fra politiet til at afgive skud i bymæssig bebyggelse.

Reguleringen sker ved nedskydning af rågeunger uden for reden i perioden 1. maj - 15. juni.  

I de seneste år er der foretaget regulering af rågeunger i nedenstående kolonier:

Silkeborg:

 • Mellem Bredhøjsvinget og Dalsvinget, 8600 Silkeborg
 • Dalsvinget, 8600 Silkeborg. Både på øst- og vestsiden af vejen
 • Lyngsøvej 26, 8600 Silkeborg
 • Nis Petersens Vej 30, 8600 Silkeborg
 • Skov ved Buskelundvænget
 • Skoven mellem Visbyvej og Kirunavej
 • Bevoksning ved Søholt fodboldbaner, modsat Egeparken 29
 • Mellem Thjørnevej og Ege Allé
 • Bevoksninger ved Arendalsvej
 • Beplantningsbælver v. Nordre Højmarksvej
 • Bindskevs plads 22n, baggård med off. p-pladser
 • Beplantningsbælter v. Østre Højmarksvej
 • Boldbaner Funder Skole
 • Sportsvej 9, 8883 Gjern (Anlægget)
 • Sydbyparken
 • Estrupsgade 22c, 8600 Silkeborg, Børnehaven Kernehuset
 • Hvinningdal Skole, Eidervej 50

Kjellerup:

 • Øst for Skovbrynet
 • Dalsgård Skov, syd for Brogade ved idrætsområdet Bjerget
 • Krabbes Grønne Ring, Kjellerup. Nord og syd for Vestergade
 • Krabbes Grønne Ring, Kjellerup. Nord for Dommerparken
 • Diget, Thorning

Har du kendskab til andre kolonier i byområderne, eller har du spørgsmål ang. rågekolonierne og reguleringen på kommunale arealer, kan du kontakte Kristian Nielsen, tlf. 8970 1516 eller e-mail: krni@silkeborg.dk 

Rågen er en fredet fugl, da der ifølge det gældende EU-fuglebeskyttelsesdirektiv ikke kan fastsættes jagttid. Fredningen gælder også æg og unger. 

Loven giver mulighed for regulering af råger, men der er ingen jagttid på dem. Regulering af råger kræver i alle tilfælde tilladelse fra Naturstyrelsen.

Der kan søges tilladelse til følgende:

 • Rågeunger i rågekolonier må reguleres udenfor reden i perioden 1. maj - 15. juni.
 • Voksne råger kan reguleres i kolonier inden redebygning og æglægning (typisk i perioden 15. februar – 31. marts)
 • Rågeunger kan reguleres på ikke høstede marker i perioden 1. maj – 30. juni
 • Råger der optræder i større flokke på ikke høstede og nysåede marker, må reguleres i perioden 1. juli – 30. september.
 • Samt "andre" særlige tilfælde, fx nedtagning af reder før æglægning.

Lovgivningen administreres af Naturstyrelsen. 

Læs mere om råger på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside

Læs mere om regulering på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside

Naturstyrelsens vildtkonsulenter

Naturstyrelsen Søhøjlandet

Vejlbo
Vejlsøvej 12
8600 Silkeborg
Telefon 72 54 39 51
E-mail shl@nst.dk

Team Natur
Søvej 3, 8600 Silkeborg
 
 

Kontaktperson:

Kristian Nielsen

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje