Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Natur og miljø Skove og parkområder Sankt Hans bål

Sankt Hans bål

I Silkeborg Kommune har du mulighed for at brænde Sankt Hans bål af på kommunale eller private arealer. Der er dog nogle retningslinjer, du skal huske at overholde i forhold til eksempelvis sikkerhedsafstande.

Sankt Hans aften 23. juni

Du skal søge om tilladelse til at brænde Sankt Hans bål af på grønne arealer i Silkeborg Kommune. Vil du brænde Sankt Hans bål af på privat grund eller et andet kommunalt areal gælder andre regler.

Afbrænding af Sankt Hans bål på et kommunalt grønt areal

Vil du brænde Sankt Hans bål af på et kommunalt grønt areal, så skal du søge om tilladelse til at bruge arealet. Det gør du via vores bookingsystem Fritidsportalen under selvbetjeningsløsningen. 

Andre regler gælder, hvis du brænder materiale af på privat grund, læs mere nedenfor:

Afbrænding af Sankt Hans bål på et privat areal

Du skal ikke søge kommunen om tilladelse, hvis du vil brænde Sankt Hans bål af i din egen have eller på anden privat grund.  

Afbrænding af Sankt Hans bål på et andet kommunalt areal

Vil du brænde Sankt Hans bål af på et kommunalt areal, som ikke er et grønt areal (for eksempel en parkeringsplads, ved et plejecenter eller en børnehave), så skal du kontakte den driftsafdeling, som har ansvaret for arealet, for at være sikker på, at det er i orden. 

Disse steder er der Sankt Hans bål i år:

Du kan også se en oversigt over de kommunale grønne arealer, hvor borgere brænder Sankt Hans bål af 23. juni i år ved at gå ind i vores bookingsystem under selvbetjeningsløsningen. 

Disse steder skal du placere dit bål:

Har du fået tilladelse fra Silkeborg Kommune til at bruge et af kommunens arealer, kan du i oversigten nedenfor se, hvor du helt præcist skal placere bålet. Kan du ikke finde det grønne areal, du gerne vil brænde Sankt Hans bål af på, så kontakt Kultur- og Borgerserviceafdelingen. 

Kort over placeringen af bålpladserne: 

Alle kort er pdf-filer

A. Andersens Vej
Aabenraavej 83
Ahorns Allé
Allingvej 4 b, Nisset
Ans Søbred
Baldersvej og Lokesvej
Birkevej 14 b Fårvang
Bjerget i Kjellerup 
Bryrup Søbad
Dalbrinken 
Digterparken i Kjellerup
Engsvinget
FK73, Frederiksdalvej 9
F. L. Smidths Vej
Frederiksdalvej 62
Fællesarealet mellem Løgumklostervej og Rudbølvej ved legepladsen
Fællesparken
Gråmose
Gunildslund
Gøteborgvej
Haderslevvej og Aabenraavej
Haugevej 1
Haveforeningen Bøgely 
Havrevænget
Højmarkstoften
Højmarkstoften ved Borgmesteregen
Højmarksvænget
Kollundvej 3B
Kongsbergvej
Kongsbergvej/Savolinavej (legepladsen)
Kragelund
Laven søplads
Lemming Bygade 63
Levring ved branddammen, Bygaden 47
Ludvigslyst, Julsø
Lunden i Silkeborg
Lunden i Them
Løgumklostervej 23 / Rudbølvej 46
Malmøvej
Narvikvej
Nisset, Lemming
Nyvangen Silkeborg 
Odinsvej
Paradisbakken
Præstevangen 31 b, Grønbæk
Rudbølvej 78
Rugvænget, Them
Røddingvej
Serupvej 5, Lemming
Sinding
Sindingsgade Ågade, Kjellerup
Sitkagranen, Kjellerup 
Skægkær Banevej
Skærbækvej 122b
Slugten, Gl. Balle
Snebærvej, Grauballe
Sorring på Skolebakken ved hallen
Stockholmsvej
Syrenvej Rønnebakken, Kjellerup
Søholt Parkvej
Teglværksgrunden i Gjern
Thorning
Vindruevej
Virklund, Paradisvejen 2
Visbyvej, Silkeborg 
Ystadvej
Ægirsvej
Østerbording Vej

Før du må brænde Sankt Hans bål af på kommunens arealer, kræver det, at du får en tilladelse fra Silkeborg Kommune. Tilladelsen kan du få, hvis du opfylder en række krav. 

Du kan finde mere information omkring, hvornår du skal søge, og hvem du skal kontakte under "Afbrænding af Sankt Hans bål på et privat og kommunalt område". 

Nedenfor kan du læse om reglerne for at brænde Sankt Hans bål af på kommunens grønne arealer 

Bålet

 • Bålet må du tidligst lave 14 dage før Sankt Hans aften af hensyn til fugle og andre dyr, som kan gemme sig i det opbyggede bål.
 • Bålet må kun bestå af naturtræ såsom grene, kløvet træ, meterstykker eller lignende kraftigt træ og ikke trykimprægneret træ, affald eller brænde, som kan give flyvende brændende materiale, der kan antænde omkringliggende arealer.
 • Du skal sørge for, at bålet bliver brændt af under konstant opsyn af en voksen indtil ild og gløder er slukket.
 • Du må kun brænde bålet af den 23. juni.

Afbrænding

 • Du skal sørge for at overholde de sikkerhedsafstande og retningslinjer, der gælder for afbrænding af alt materiale. 
 • Du kan læse mere om disse under "Sikkerhedsafstande og retningslinjer". 

Oprydning

 • Du skal sørge for, at du eller andre rydder grundigt op umiddelbart efter at bålet er brændt af. Arealet skal være frit for papir, affald med videre.
 • Er det på grund af vejret ikke muligt at brænde bålet af, skal du sørge for, at bålet bliver fjernet efterfølgende. 

Har du et ønske om at brænde Sankt Hans bål af på et af Silkeborg Kommunes grønne arealer, skal du forinden have reserveret et areal til begivenheden.

Ønsker du at:

 • reservere et grønt areal i Silkeborg Kommune til at brænde Sankt Hans bål af på
 • se hvilke arealer andre brænder Sankt Hans bål af på den 23. juni i år

Så kan du klikke på vores bookingsystem under selvbetjeningsløsningen. 

Hvis du gerne vil se, hvor der er Sankt Hans bål i år, skal du ind og kigge i vores bookingsystem, for at se hvilke områder, der er reserveret.

Du behøver ikke noget login for at kigge i bookingsystemet - du klikker bare på nedenstående link:

Se i vores bookingsystem, hvor der er Sankt Hans bål i år

Brænder du Sankt Hans bål eller lejrbål af på et af Silkeborg Kommunes grønne arealer, skal du overholde sikkerhedsafstandene. Afstandene afhænger af, hvilken beliggenhed det grønne areal har og bålets størrelse.

Generelle retningslinjer for afbrænding:

Alt hvad du brænder af i det fri, skal foregå på en sådan måde, at risikoen for at:

 • Ilden breder sig
 • Personskader finder sted
 • Store værdier bliver ødelagt

Bliver formindsket mest muligt, og at du skal sikre, at der er forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder.

Du skal sørge for, at det du brænder af ikke må være en ulempe for omgivelserne, herunder vej- og lufttrafikken.

Desuden må afbrændingen ikke udsætte luftledninger og ledningsmaster for væsentlig påvirkning af varme.

Bålet må kun bestå af naturtræ såsom grene, kløvet træ, meterstykker eller lignende kraftigt træ og ikke trykimprægneret træ, affald eller brænde, som kan give flyvende brændende materiale, der kan antænde omkringliggende arealer.

Du må endvidere ikke brænde nogen former for materiale af, hvis der er stærk vind/blæst. Du skal afbryde afbrændingen, hvis vinden forandrer retning eller forøger vindstyrken sådan, at der kan opstå brandfare eller fare for væsentlig ulempe af omgivelserne ved røgen, mens du brænder materialet af. 

Sikkerhedsafstande skal du overholde, når du brænder Sankt Hans bål af:

Det er vigtigt, at du overholder de gældende sikkerhedsafstande ved afbrænding af Sankt Hans bål og andre bål. Du finder en oversigt over de gældende sikkerhedsafstande i Beredskabsstyrelsens vejledning. Oversigten findes på side 8-10.

Beredskabsstyrelsens vejledning

Ønsker du at brænde festblus af på Valborgs aften, gælder de samme afstands- og sikkerhedsregler som ved afbrænding af Sankt Hans bål.

Hvis du ønsker at låne et kommunalt areal, skal du bruge selvbetjeningsløsningen "Booking af Sankt Hans bålpladser".

Valborgs aften er 30. april.

Kontakt
Bettina Gundlund Johansen Kultur- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje