Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Natur og miljø Spildevand og regnvand Færdigmelding af kloak

Færdigmelding af kloak

Alle kloakarbejder på privat grund skal færdigmeldes til Silkeborg Kommune. Her kan du læse om krav og ansvarsfordeling i forbindelse med færdigmelding af kloak.

Alle afløbsarbejder skal udføres af en autoriseret kloakmester, som Sikkerhedsstyrelsen har givet autorisation til at udføre afløbsinstallationer og afløbsanlæg i jorden, i henhold til den gældende bekendtgørelse. 

Læs mere i bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet.

Den autoriserede kloakmester har pligt til at færdigmelde afløbsarbejdet til Silkeborg Kommune. Kloakarbejdet kan færdigmeldes ved at udfylde den digitale blanket, som findes i den grønne boks på denne side. Arbejdet skal færdigmeldes senest 1 måned efter endt arbejde.

OBS! Færdigmeldingsblanketten i den grønne boks må kun benyttes af den autoriserede kloakmestervirksomhed.

Tre parter med forskellige roller

I forbindelse med kloakarbejder på egen matrikel/grund er der tre parter involveret med forskellige pligter.

Grundejers pligt

Det er grundejer/bygherrens ansvar, at loven bliver overholdt. Når man benytter en autoriseret kloakmester, påtager kloakmesteren sig ansvaret for, at kloakarbejdet udføres korrekt.

Inden en grundejer indgår aftale om udførelse af kloakarbejde, bør grundejer bede virksomheden fremvise dokumentation for, at den er autoriseret og at den arbejder efter et lovpligtigt kvalitetsstyringssystem.

Grundejer skal derudover sørge for, at kloakmester færdigmelder arbejdet til kommunen, til tiden.

Kloakmesterens pligt

Den autoriserede kloakmester har ansvaret for, at arbejdet er udført i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser. Inden arbejdet afleveres til brugeren, skal funktionen af installationen afprøves.

Kloakmesteren skal ved afleveringen af en ny installation gøre brugeren eller ejeren bekendt med betjeningen. Derudover skal kloakmesteren informere om vedligeholdelse i form af en skriftlig drifts- og vedligeholdelsesvejledning samt udlevering af reviderede tegninger, der viser installationen.

Autorisationsloven kræver, at alle autoriserede kloakmestre enten anvender et godkendt kvalitetsstyringssystem eller tilslutter sig en særlig tilsynsordning.

Det er kloakmesters pligt at færdigmelde alt kloakarbejde til kommunen, senest 1 måned efter arbejdets udførsel.

 

Kommunens pligt

Det er kommunens pligt at oplyse husejere om, at kloakarbejde er autoriseret arbejde. Efterfølgende skal kommunen, ved færdigmelding af arbejdet, sikre sig, at arbejdet er udført af en autoriseret kloakmester i overensstemmelse med kommunens spildevandsplan.

Team Vandløb og Søer
Søvej 3 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje