Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Natur og miljø Spildevand og regnvand Fristforlængelse og afdragsordning ved påbud om spildevandsrensning eller kloaktilslutning

Fristforlængelse og afdragsordning ved påbud om spildevandsrensning eller kloaktilslutning

Økonomisk trængte borgere kan søge om afdragsordning og fristforlængelse, til at efterkomme påbud om forbedret rensning af spildevand eller påbud om tilslutning til offentlig kloak.

Kvalificerer man sig til ordningen, er man berettiget til:

  • fristforlængelse, hvor fristen fastsættes til minimum 3 år fra påbudsdatoen.
  • en afdragsordning, hvor forsyningsselskabet etablerer et godkendt spildevandsanlæg, eller sørger for tilslutning til offentlig kloak

Det er valgfrit om man ønsker at benytte sig af både afdragsordning og fristforlængelse.

Hvem kan søge?

Grundejere, hvis husstand har en samlet indkomst på under 352.642 kroner, med et tillæg for hvert hjemmeboende barn på 46.197 kr. Op til 4 børn kan kvalificere sig til ordningen. Formuer over 973.800 kr. skal delvist regnes med.

Ovenstående tal gælder for 2024. Tallene bliver justeret årligt.

Har du fået et varsel om påbud eller et påbud burde du være blevet informeret om ordningen. Hvis det ikke er tilfældet, kan det skyldes flere ting:

  • Silkeborg Kommune benytter Digital Post. Tjek derfor din Digitale Post. Er du fritaget fra at modtage Digital Post, bør du have modtaget et brev om ordningen.
  • Kun påbud om forbedret rensning af spildevand (efter miljøbeskyttelseslovens § 30, stk. 1) og påbud om tilslutning til offentlig kloak (miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4, 2. pkt.) er omfattet af ordningen. Har du modtaget påbud på grund af uhygiejniske forhold eller påbud om separering af spildevands- og regnvandskloak, kan du desværre ikke benytte ordningen.
  • Kan du nikke ja til ovenstående, men har du ikke modtaget information om ordningen, kan du kontakte Team Vandløb og Søer på spildevand@silkeborg.dk eller telefon 89 70 14 23 for yderligere information.
Team Vandløb og Søer
Søvej 3 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje