Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Natur og miljø Spildevand og regnvand Hjælp Fisken

Hjælp Fisken

Vidste du, at det vand, der løber i regnvandsristene mange steder ikke løber til renseanlægget, men direkte til vandløb og søer? Her kan det skade fiskene, naturen og vores badevand, hvis det fx indeholder algerens eller sæbe.

Vi vil gerne gøre borgere og virksomheder i Silkeborg kommune opmærksomme på, at det vand, der løber i regnvandsristene i veje, på stier og p-pladser i separatkloakerede områder ikke løber til renseanlægget, men direkte til vandløb og søer, hvor det kan gøre skade, når det indeholder f.eks. algerens eller sæbe.

Derfor giver vi giver råd om, hvor vand fra bl.a. bilvask og rengøring skal hen, og at regnvandsristen kun er til regnvand og rent vand.

Fem ting du kan gøre

 • Hæld aldrig sæbe, maling eller andre kemikalier i regnvandsristen
 • Aflever rester af maling, kemikalier og olieprodukter på genbrugspladsen 
 • Vask din bil i en vaskehal
 • Rens dit tag, dine fliser eller havemøbler med rent vand uden brug af miljøfarlige kemikalier
 • Brug håndvasken eller toilettet til sæbevand og andet beskidt vand

Kampagnen Hjælp Fisken - FAQ

 • Hjælp Fisken-kampagnen skal oplyse borgere og virksomheder om, at det der hældes i regnvandsristen, ender i nærmeste sø eller vandløb. Kampagnen skal derfor forebygge at der ledes miljøskadelige stoffer ud i kommunens søer og vandløb.
 • Risikoen for utilsigtet forurening af vandløb, søer og badevand stiger i takt med, at områder separatkloakeres (dvs. ledninger til regn- og spildevand separeres – læs mere nedenfor). Regnvandsristene er et særligt kritisk område, da vand der kommer i regnvandsristen i mange tilfælde ledes urenset til nærmeste sø eller vandløb.
 • Derfor er det særdeles vigtigt, at kemikalier, olie, sæberester mm. ikke ender i regnvandsristene, som findes i veje, stier og på parkeringspladser, idet sådan forurenet vand ender i naturen, hvor det skader vandmiljø og dyreliv.

 • Det overordnede miljømæssige mål er at oplyse om, hvorfor forurenet vand ikke skal hældes i regnvandsristene, som findes i veje, stier og på parkeringspladser i separatkloakerede områder, for på den måde at forebygge forurening og sikre bedre vandmiljø i sø og vandløb.

 • Kampagnen har fokus på Silkeborg Langsø og det omkringliggende opland. Silkeborg Langsø ligger midt i Silkeborg by og bruges flittigt til rekreative interesser som sejlads, fiskeri og badning. Silkeborg Kommune ønsker at forbedre vandkvaliteten i søen, for blandt andet at øge mulighederne for at bade i søen. Det er derfor vigtigt, at der ikke ledes forurenet vand til søen.

 • Kampagnen henvender sig til borgere, virksomheder og boligforeninger inden for de separatkloakerede områder i Silkeborg By. Langt de fleste regnvandsriste, i separatkloakerede områder, i Silkeborg by udleder vandet til Silkeborg Langsø. Enten direkte via en regnvandsledning eller via et vandløb/sø, som leder vand til Silkeborg Langsø.

Fælleskloak - én fælles ledning:

 • Fælleskloak er ofte ældre kloaksystemer, hvor spildevand fra husholdning og toilet og regnvand løber i samme ledning og vandet føres til renseanlægget, hvor det bliver renset. 
 • Ved kraftig regn eller skybrud, der giver en større mængde vand end ledningernes og renseanlæggets kapacitet, ledes en blanding af urenset spildevand og regnvand til søer og vandløb via overløb.
 • Derfor er et fællessystem både miljø- og oversvømmelsesmæssigt sårbart overfor kraftig regn. 

Separatkloakering - to ledninger:

 • Separatkloak betyder, at spildevand fra husholdninger og regnvand bortledes via to adskilte rørsystemer.
 • Spildevand fra toiletter, håndvaske, vaskemaskiner mm. ledes til et renseanlæg, hvorimod regnvand ledes direkte ud i søer og vandløb.
 • Fordelene ved separatkloakering er, at det spildevand som føres til renseanlægget ikke påvirkes ved kraftig regn eller skybrud, og der ledes dermed ikke overløbsvand med urenset spildevand til vandmiljøet. Separatkloakering mindsker også kælderoversvømmelser.

 • Når du benytter en vaskehal til bilvask, ledes vandet til et renseanlæg. Dermed er du sikker på ikke at påvirke et vandområde med sæberester og lignende.
 • Hvis du vil vaske bilen manuelt, anbefaler vi, at du:
  • Bruger rent vand fra vandhanen.
  • Undgår at vaske din bil, hvor vandet løber til regnvandsristen.

 • Brug en kost, børste og rent vand fra vandhanen til at fjerne alger og mos.
 • Undgå så vidt muligt brug af mos- og algebekæmpelsesmidler og hæld ikke rester af bekæmpelsesmidlerne i regnvandsristen. 
 • Alge- og mosbekæmpelsesmidler må ikke ledes til regnvandsristen, og derfor er det vigtigt, at alle afløb er spærret, så rensevæsken derved kan opsamles og afleveres på genbrugspladsen. Bekæmpelsesmidler som i separatkloakerede områder hældes i regnvandsristen, ender i de omkringliggende vandløb og søer, hvor de skader vandmiljø og dyreliv.

 • Hæld sæbevandet i toilettet eller håndvasken - ikke regnvandsristen.

 • Hæl aldrig rester af kemikalier i vejristen, toilettet eller håndvasken.
 • Rester af kemikalier, maling, olie, gødning, myregift eller lignende skal afleveres på genbrugspladsen.

Vil du vide mere?

Hjælp Fisken
Kontakt os, hvis du har spørgsmål til Hjælp Fisken
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje