Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Natur og miljø Spildevand og regnvand Spildevand på landet

Spildevand på landet

I store dele af Silkeborg Kommune, især på landet, er der ikke offentlig kloak. Spildevandet fra ejendomme i de ukloakerede områder skal renses på andre måder. I nogle tilfælde kan grundejer blive pålagt ansvaret for spildevandsrensningen.

 

Påbud om forbedret rensning af spildevand fra huse på landet

 

Udledning af spildevand fra huse på landet kan være medvirkende til, at miljøtilstanden i vandløb og søer er dårlig og ikke lever op til den målsætning, der er bestemt for vandområdet. I kortet kan du se om din ejendom ligger i et opland, der er udpeget til forbedret rensning.

Hvis dit hus ligger i et udpeget område og der er udledning af spildevand til vandområder, vil du kunne forvente at få et påbud om at etablere et nyt spildevandsanlæg.

Ændring af eksisterende spildevandsforhold kræver tilladelse

 

For huse, der ligger uden for et område med særlige rensekrav, kan der blive stillet krav om ændring af spildevandsforholdene. Hvis du for eksempel bygger om eller til, eller bygger nyt hus, stiller Silkeborg Kommune normalt krav om, at der skal etableres et nyt, godkendt spildevandsanlæg.

Bundfældningstank er ikke nok

 

På mange ejendomme på landet udledes spildevand fra bundfældningstanken (septiktanken) direkte til vandløb, søer eller dræn. Bundfældningstanken fjerner større partikler som slam, toiletpapir og andre affaldsstoffer, men samlet set fjerner de kun en lille del af de forurenende stoffer i spildevandet. Rensning af spildevandet i en bundfældningstank er derfor ikke tilstrækkeligt.

Hjælp til grundejere som selv skal forbedre spildevandsrensning

 

Økonomisk trængte grundejere kan få en hjælpende hånd ved kommunens afgørelse om kloakering eller om forbedring af grundejers egen spildevandsløsning.

Grundejerne kan søge kommunen om at være med i en ordning. Der er flere dele i hjælpeordningen. F.eks. gives en minimumsfrist for at gennemføre kommunens afgørelse og ret til at anmode det lokale spildevandsselskab om en afdragsordning.

Se hvordan du kommer med i hjælpeordningen på Energistyrelsens webside

Folder:

Information om rensning af husspildevand på landet

Team Vandløb og Søer
Søvej 3 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje