Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Natur og miljø Spildevand og regnvand Spildevandsplan 2022-2032

Spildevandsplan 2022-2032

I spildevandsplanen kan grundejere, virksomheder, rådgivere og forsyning se grundlaget for den eksisterende og planlagte håndtering af regn- og spildevand i Silkeborg Kommune.

Spildevandsplanen for Silkeborg Kommune 2022-2032 beskriver kommunens planlægning inden for spildevandssektoren, og er lovgrundlaget for Silkeborg Kommunes forvaltning af spildevandsområdet.

Planen beskriver blandt andet hvor der forventes at blive udført nye spildevandsanlæg, som for eksempel kloakering af ejendomme på landet.


Herudover viser planen:

  • Regn- og spildevandsledninger
  • Regn - og spildevandsudløb i vandløb og søer
  • Placering af regnvandsbassiner
  • Eksisterende og planlagte kloakerede områder (kloakoplande)
  • Kloakeringsform (fx. fælleskloak, separatkloak eller spildevandskloak)

Hvis kommunen, via spildevandsplanen, beslutter, at et område skal kloakeres, er der tilslutningspligt for de ejendomme der ligger inden for området.  Det gælder også hvis kommunen beslutter, at et område skal gå fra fælleskloakeret til separatkloakeret.

Se kortmateriale på spildevandsplanens hjemmeside eller søg på en adresse.

Team Vandløb og Søer
Søvej 3 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje