Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Natur og miljø Spildevand og regnvand Tømning af bundfældningstanke

Tømning af bundfældningstanke

En fyldt bundfældningstank vil altid føre til forurening af miljøet – derfor har Silkeborg Kommune indført en obligatorisk tømningsordning.

Siden 2010 har der været en obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke i hele Silkeborg Kommune. Ordningen er vedtaget af byrådet, og omfatter alle ejendomme, der ikke enten er tilsluttet offentlig kloak eller har en samletank. Formålet med ordningen er, at sørge for at alle bundfældningstanke tømmes mindst én gang om året, for herved at sikre tankens funktion.

Derfor er den obligatoriske tømningsordning nødvendig

En bundfældningstank der tømmes regelmæssigt, er med til at sikre spildevandsanlæggets funktion, og herved bedre rensning af spildevandet.

Et velfungerende spildevandsanlæg medvirker til at:

  • grundvandet ikke forurenes – til gavn for drikkevandet.
  • vandløb og søer ikke forurenes – til gavn for dyre- og plantelivet.
  • slam og spildevand håndteres på forsyningens renseanlæg –  til gavn for miljøet.

Derudover sikrer en regelmæssig tømning af din bundfældningstank, en længere levetid på dit spildevandsanlæg.

Ordningen administreres af Silkeborg Forsyning A/S, og tømningerne foretages pt. af entreprenørfirmaet FKSSlamsson. Alle tanke vil som udgangspunkt blive tømt én gang om året, og grundejeren vil modtage et varslingsbrev ca. 14 dage før tanken tømmes. Slammet fra tømningerne bliver kørt til offentlige renseanlæg.

Læs mere om tømningsordningen, og hvornår din tank skal tømmes, på Silkeborg Forsynings hjemmeside. 

I tilfælde af, at du selv har bestilt tømning af din bundfældningstank, kan entreprenøren indsende tømningsattest til kommunen digitalt.

Mere om tømningsordningen og bundfældningstanke:

I særlige tilfælde kan din bundfældningstank blive fritaget fra tømningsordningen. Det gælder for ubeboede ejendomme, hvor der ikke er et vandforbrug, eller hvis der er behov for tømning oftere end én gang årligt.

Hvis en beboet ejendom fritages, fordi der er behov for oftere tømning, skal tømningerne dokumenteres ved at udfylde og indsende blanketten i selvbetjeningsmenuen til højre, hver gang der har været udført en tømning.

Hvis vandforbruget på din ejendom er under 20 m3 årligt, kan du søge om dispensation til at få tanken tømt hvert andet år.

Hvis du ønsker tømning hvert andet år, eller fritagelse fra tømningsordningen, skal du sende en ansøgning til Silkeborg Kommune på spildevand@silkeborg.dk.

Ifølge spildevandsbekendtgørelsens § 48 er enhver grundejer forpligtet til at gøre brug af en kommunal tømningsordning, når denne er etableret. De nærmere regler for kommunens ordning fremgår af tømningsregulativet, som er vedtaget i overensstemmelse med spildevandsbekendtgørelsens § 50.

Læs mere om tømningsordningens regler i tømningsregulativet.

Se hvornår din tank sidst blev tømt, og hvornår den forventeligt bliver tømt næste gang.

Klik her for at søge din adresse

En bundfældningstank kaldes også septiktank eller trixtank.

Tankens funktion er at tilbageholde store partikler som slam, toiletpapir og andre affaldsstoffer fra det spildevand der ledes til tanken. Alle disse større partikler falder ned på bunden af tanken, mens det klarede spildevand løber ud i toppen af tanken. Herfra ledes spildevandet til et nedsivningsanlæg, eller til vandløb, dræn eller søer. I nogle tilfælde ledes spildevandet til et mindre renseanlæg, inden nedsivning eller udledning til et vandområde, hvis der er etableret et på ejendommen.

Jo større slamlaget er, desto større er risikoen for, at slammet løber med vandet ud af bundfældningstanken og forurener vandmiljøet eller grundvandet. Hvis der er etableret et nedsivningsanlæg eller minirenseanlæg/filteranlæg, på ejendommen, kan slammet tilstoppe anlægget og nedsætte anlægges funktion og levetid.

Team Vandløb og Søer
Søvej 3 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje