Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Sundhed, forebyggelse og pleje Ældreboliger og plejeboliger Visiterede boliger til ældre

Visiterede boliger til ældre

Information om ældreboliger og plejeboliger

Alderdom kan udvikle sig på forskellige måder. For nogle borgere kan en ændret funktionsevne betyde, at der bliver behov for en handicapvenlig bolig, det vi kalder en ældrebolig, eller en bolig, hvor der er plejepersonale tæt på, det vi kalder en plejebolig.

Ansøgninger bliver behandlet i Visitationen i Sundheds- og Omsorgsafdelingen. Nedenfor finder du information om, hvordan du søger ældreboliger og plejeboliger.

Når visitationen har modtaget din ansøgning, vil den blive registreret i en elektronisk journal. Herefter vil du modtage et brev om at afholde et besøg hjemme hos dig. Du er velkommen til at have en bisidder med, fx et familiemedlem, en ven eller nabo.

Ved besøget vurderer vi dit funktionsniveau, din boligs forhold, og hvordan du klarer dig.

Vi kan også have brug for at indhente oplysninger fra din praktiserende læge eller andre for at behandle din ansøgning. Det giver du samtykke til i ansøgningen.

På baggrund af vurderingen vil vi afgøre, om du er berettiget til en visiteret bolig. Du modtager herefter en skriftlig afgørelse.

Se Sundheds- og Omsorgsafdelingens sagsbehandlingsfrister

Det kan være en god idé at oprette en fremtidsfuldmagt. Med en fremtidsfuldmagt, kan du i god tid beslutte, hvem der i fremtiden skal foretage handlinger på vegne af dig, hvis du kommer i en situation, hvor du ikke selv kan træffe beslutninger på egne vegne.

Det kan være nødvendigt, hvis du bliver alvorlig syg eller på anden måde mister evnen til selv at tage dig af dine økonomiske og/eller personlige forhold, fx beslutningen om at søge en ældrebolig.

Læs mere om fremtidsfuldmagt på borger.dk

Hvis du ikke kan samtykke til en flytning i visiteret bolig, er det nødvendigt at søge om værgemål i tilfælde af, at du ikke har lavet en fremtidsfuldmagt.

Når værgemålet er gået i gennem ved Familieretshuset, kan værgen skrive under på ældreboligansøgningen og efterfølgende boligtilbud.

Læs mere om værgemål på Familieretshusets hjemmeside

Se på din lejekontrakt, hvordan du opsiger din lejebolig.

Læs om opsige af lejemål i kommunal plejebolig eller ældrebolig

Læs mere om ældreboliger og plejeboliger:

Information om ældreboliger

Du kan komme i betragtning til en ældrebolig når:

  • Du har en varig, fysisk funktionsnedsættelse.
  • Ældreboligen helt eller delvist kan kompensere for funktionsnedsættelsen og dermed øge din mulighed for at mestre hverdagens aktiviteter i og udenfor boligen.

Din ægtefælle eller samlever har ret til at flytte med ind i din ældrebolig.

Du kan søge om en ældrebolig ved at bruge ansøgningsskemaet nedenfor.

Det er muligt at søge en ældrebolig i en anden kommune, men du skal stadig henvende dig til visitationen i Silkeborg Kommune, og det er os der behandler din ansøgning.

Derefter sender vi din ansøgning til den kommune, du ønsker at flytte til. Din ansøgning skal også godkendes i den kommune, du ønsker at flytte til.

Har du spørgsmål til ansøgningsprocessen, er du altid velkommen til at kontakte os.

Læs mere om lovgrundlaget i Lov om almene ældreboliger §54 på danskelove.dk

Bliver din ansøgning godkendt, kommer du på en venteliste, hvor tildelingen sker efter hvem, der har det største behov for en ældrebolig.

Hvis du har stået på ventelisten i mere end et år, skal du kontakte visitationen igen og meddele, om du fortsat er interesseret i en ældrebolig.

Når du får tildelt en ældrebolig, vil du modtage et brev med relevante oplysninger om boligen såsom pris, størrelse, overtagelsesdato, kontaktperson m.v.

Du er velkommen til at kontakte boligforeningen eller vores ejendomsafdeling for flere informationer om boligen.

Du kan hente oplysninger om indskudslån ved at kontakte Borgerservice på tlf. 89 70 10 00.

Se telefontider for kommunens hovednummer

Du kan søge oplysninger om varmetilskud og boligstøtte ved at kontakte Udbetaling Danmark.

Læs mere om varmetilskud på borger.dk

Læs mere om boligstøtte på borger.dk

Kjellerup

Fredensgade 59-67, 8620 Kjellerup

Administreres af Silkeborg Kommune, Ejendomme, Udlejning
12 boliger
2 rum

Thorning

Blichersvej 20A-20F, Thorning, 8620 Kjellerup

Administreres af Silkeborg Kommune, Ejendomme, Udlejning
6 boliger
2 rum

Silkeborg

Aldersro, Aldersrovej 2, 8600 Silkeborg

Administreres af Silkeborg Kommune, Ejendomme, Udlejning
24 boliger
2 rum

Chr. D. 8. Vej 9, 8600 Silkeborg

Administreres af Midtjysk Boligselskab
29 boliger
1 rum: ca. 40 kvadratmeter
2 rum: ca. 65 kvadratmeter 

Solbakkevej 18-28, 8600 Silkeborg

Administreres af AAB Silkeborg 
20 boliger
2 rum

Hostrupsgade 26, 8600 Silkeborg

Administreres af Midtjysk Boligforening
12 boliger
2 rum

Vestergade 51, 8600 Silkeborg

Administreres af Arbejdernes Byggeforening
24 boliger
1-2 rum

Alderslyst

Bomholts Plads 13, 8600 Silkeborg

Administreres af Arbejdernes Byggeforening
9 boliger
2 rum

Borgergade 50A-56F, 8600 Silkeborg

Administreres af Arbejdernes Byggeforening
24 boliger
2 rum

Færgevej 3, 8600 Silkeborg

Administreres af Arbejdernes Byggeforening
36 boliger
2 rum

Them

Gartnervænget 9-29, 8653 Them

Administreres af Silkeborg Boligselskab
20 boliger
2 rum 

Bryrup

Birkelyvej 2-16, 8654 Bryrup

Administreres af Silkeborg Kommune, Ejendomme, Udlejning
8 boliger
2 rum

Egelyvej 2-12 og 22-32, 8654 Bryrup

Administreres af Silkeborg Boligselskab
12 boliger
2 rum

Østervang 5-7, 8654 Bryrup

Administreres af Silkeborg Kommune, Ejendomme, Udlejning
6 boliger
2 rum

Voel

Haraldsvej 2, Voel, 8600 Silkeborg

Administreres af Silkeborg Boligselskab
8 boliger
2 rum

Sorring

Kastanievej 5-19, 8641 Sorring

Administreres af Silkeborg Boligselskab
8 boliger
2 rum

Fårvang

Lærkevej 25A-33B og 35A-35H, 8882 Fårvang

Administreres af Silkeborg Boligselskab
18 boliger
2 rum

Gjern

Skovvejen 8-20, 8883 Gjern

Administreres af Silkeborg Boligselskab
7 boliger
2 rum

Arbejdernes Andelsboligforening (aab)

Estrupsgade 12, 8600 Silkeborg
Tlf. 87 22 72 72 
Gå til aab-silkeborg.dk

Silkeborg Boligselskab

Vestergade 91B, 8600 Silkeborg
Tlf. 86 82 51 44
Gå til sb-silkeborg.dk

Arbejdernes Byggeforening

Færgegården 1, 8600 Silkeborg
Tlf. 86 82 37 88
Gå til arbejdernesbyggeforening.dk

Midtjysk Boligselskab

Adelgade 106, 8660 Skanderborg
Tlf. 86 52 21 77
Gå til bdk.dk

Ældreboliger og plejeboliger
Visitationen i Myndighedssektionen Ældreboliger og plejeboliger Rådhuset, Søvej 3 8600 Silkeborg
 
 

Telefontider:

Kontakt digitalt:

Send sikkert for BORGERE

Send sikkert for VIRKSOMHEDER

Mail: Visitationsgruppen@silkeborg.dk 

(OBS: Brug altid Send sikkert, hvis der indgår personoplysninger i din henvendelse)

Information om plejeboliger

Du kan komme i betragtning til en plejebolig, når:

  • Du har et betydeligt varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau.
  • Du i væsentlig grad har brug for pleje, tilsyn, omsorg, struktur og tryghed hele døgnet.
  • Du har et behov for hjælp og pleje, som ikke kan tilgodeses i din nuværende bolig.

En plejebolig er en lejlighed, der er indrettet til ældre og handicappede og har tilknyttet personale døgnet rundt.

I Silkeborg Kommune findes der almene plejeboliger og plejeboliger på profilplejecentre til borgere med særlige behov.

Profilplejecentre:

  • Skærmede plejeboliger for borgere med svær demens
  • Plejeboliger for borgere med misbrug
  • Plejeboliger for borgere med svære psykiatriske lidelser

Plejecentre i Silkeborg Kommune - Gå til plejecentre.silkeborg.dk

Tilsynsrapporter for Silkeborg Kommunes plejecentre

Du kan søge om en plejebolig ved at bruge vores ansøgningsskema nedenfor.

Det er muligt at søge plejebolig i en anden kommune, men du skal stadig henvende dig til visitationen i Silkeborg Kommune, da det er os, der behandler din ansøgning.

Herefter sender vi din ansøgning til den kommune, du ønsker at flytte til. Din ansøgning skal efterfølgende godkendes af den kommune, du ønsker at flytte til.

Læs mere om lovgrundlaget i Lov om almene ældreboliger §54 på danskelove.dk

Når du er godkendt til at få en plejebolig, bliver du sat på en venteliste. Søger du ikke om et specifikt plejecenter, vil du blive optaget på den generelle venteliste.

Når vi har en ledig plejebolig, vurderer vi, hvem der har størst behov for den ledige bolig på det tidspunkt. Det betyder, at plejeboligerne tildeles efter behov, og ikke efter hvor længe du har stået på ventelisten.

Den generelle venteliste

Når du står på den generelle venteliste, har du krav på at få tilbudt en plejebolig efter maksimalt to måneders ventetid.

Hvis du afslår det første tilbud, bliver du stående på ventelisten. Fra det tidspunkt hvor boligadministrationen modtager dit afslag, træder en ny to måneders frist i kraft.

Afslår du det andet tilbud, vil du blive bedt om at specificere dine ønsker om en plejebolig. Dette betyder, at du vil blive optaget på den specifikke venteliste med ønsker om en konkret bolig.

Når du står på den specifikke venteliste, er der ikke længere en frist på to måneder.

Den specifikke venteliste

Du står på den specifikke venteliste, hvis du ønsker et eller flere bestemte plejecentre.

Afslår du første tilbud om plejebolig, vil du blive kontaktet af visitationen.

Afslår du det andet tilbud om en af de plejeboliger, du har ønsket, slettes du af ventelisten og må søge på ny, hvis du på et senere tidspunkt ønsker en plejebolig.

Ældreboliger og plejeboliger
Visitationen i Myndighedssektionen Ældreboliger og plejeboliger Rådhuset, Søvej 3 8600 Silkeborg
 
 

Telefontider:

Kontakt digitalt:

Send sikkert for BORGERE

Send sikkert for VIRKSOMHEDER

Mail: Visitationsgruppen@silkeborg.dk 

(OBS: Brug altid Send sikkert, hvis der indgår personoplysninger i din henvendelse)

Her kan du opsige lejemål i plejebolig eller ældrebolig.

Hvis du skal opsige et lejemål i en kommunal plejebolig eller ældrebolig, skal du gøre det via vores selvbetjeningsløsning:

Bemærk: Hvis boligen er ejet af en boligforening, kan du finde kontaktinformationer på udlejeren via huslejekontrakten.

Spørgsmål til opsigelse af kommunal plejebolig eller ældrebolig

Har du spørgsmål, kan du kontakte Udlejningen:

Email: udlejning@silkeborg.dk 

Du kan også booke en tid til en samtale:

Book tid til samtale - Se Udlejningens telefonnumre

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje