Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Sundhed, forebyggelse og pleje Genoptræning efter hospitalskontakt

Genoptræning efter hospitalskontakt

Genoptræning efter hospitalskontakt - processen for genoptræning efter en behandling på hospitalet (hospitalskontakt).

Sådan er processen for genoptræning efter en behandling på hospitalet:

 1. Det er hospitalets læger på det hospital, hvor du har været behandlet, der vurderer, om du har behov for genoptræning efter hospitalets behandling.

 2. Hospitalet laver en individuel genoptræningsplan til dig, som bliver sendt til os i Silkeborg Kommunes Sundheds- og Omsorgsafdeling.

 3. Vi vurderer derefter, hvor din genoptræning bedst kan foregå.

 4. Når det er afklaret, bliver du kontaktet af os med et tilbud om genoptræning.

 5. Du hører fra os senest 4 dage efter, vi har modtaget din genoptræningsplan fra hospitalet.

Genoptræning i Silkeborg Kommune

Ambulant genoptræning

Ambulant genoptræning på Silkeborg Kommunes Genoptræningscenter er målrettet dig, der i høj grad klarer dig selv i det daglige.

Genoptræningen foregår på Genoptræningscentret og er et tidsbegrænset tilbud.

Dit genoptræningsforløb sigter mod, at et af følgende forhold er opfyldt:

 • at din terapeut vurderer, at du er blevet så selvhjulpen som muligt og samtidig har opnået det bedst mulige funktionsniveau i forhold til de mål, der er sat for din genoptræning.

 • at du selv kan fortsætte din genoptræning hen mod de aftalte mål uden støtte fra terapeuten.

Et typisk genoptræningsforløb indeholder: En individuel undersøgelse og test af dine evner inden selve genoptræningsforløbet og derefter en samtale, hvor du og terapeuten fastsætter målene for dit genoptræningsforløb.

Træningsforløbet kan herefter foregå på følgende måder:

 • Selvtræning efter grundig træningsinstruktion med opfølgning telefonisk
 • Holdtræning
 • Individuel træning med terapeut
 • Eller en kombination af de forskellige træningsformer

Ved afslutning af dit træningsforløb deltager du i en afsluttende undersøgelse eller en samtale, hvor vi laver en slutstatus, som vi sender til hhv. det hospital, du blev behandlet på og til din egen læge, hvis du giver samtykke til det.

På grund af reglerne for frit valg til genoptræning vil nogle borgere blive tilbudt genoptræning i et privat tilbud.

Læs mere om ”Frit valg til genoptræning”

Kontakt

Se kontaktoplysninger for Genoptræningscenter Remstruplund, Ambulante afdeling

Døgntilbuddet på Silkeborg Kommunes genoptræningscenter er et tilbud til dig, der har brug for genoptræning gennem hele døgnet efter en behandling på hospitalet.

Dit behov for døgntilbuddet kan fx skyldes at du har fået en hjerneskade, har haft en ulykke eller fået foretaget en amputation.

I pjecen nedenfor kan du læse om dagligdagen på genoptræningscentret.

Læs mere om Silkeborg Kommunes Genoptræningscenter, Døgnafdeling

Kontakt

Se kontaktoplysninger for Genoptræningscenter Remstruplund, Døgnafdeling

Hvis du har været indlagt med en hjertesygdom og modtager en genoptræningsplan, vil din genoptræning foregå i Sundhedshuset Silkeborg.

Læs mere om tilbuddet Hjerterehabilitering efter hjertesygdom hos Sundhedshuset

Læs mere om Sundhedshusets øvrige tilbud

Genoptræningen drejer sig typisk om problemer med at klare daglige gøremål, fritidsliv og eventuelt arbejdsliv.

Gennem vejledning, træning og afprøvning arbejdes med hverdagens aktiviteter og evt. nye muligheder for at opretholde en meningsfuld dagligdag.

Træningen tager udgangspunkt i din situation. Du og terapeuten sætter sammen mål med træningen. Du kan forvente, at skulle træne selv mellem møderne med din terapeut.

Genoptræningen foregår individuelt eller på hold - på lokalcenter, træningscenter eller i dit eget hjem.

Kontakt terapeuterne

Træning i eget hjem: 89 70 36 50

Træning på plejecenter: Kontakt centrets trænende terapeuter

De fleste børn med en genoptræningsplan bliver tilbudt træning på Silkeborg Kommunes Genoptræningscenter.

Genoptræningen retter sig typisk mod følger efter operation eller brud.

Nogle børn bliver tilbudt genoptræning på Videnshus Dybkær.

Det kan for eksempel være børn med motoriske vanskeligheder eller varig funktionsnedsættelse.

I Videnshuset har man særlige kompetencer til at undersøge, træne og vejlede børnene, deres netværk og andre fagpersoner.

Kontakt

Videnshus Dybkjær

Arendalsvej 273
8600 Silkeborg
Gå til videnhusdybkær.dk

Silkeborg Kommunes Genoptræningscenter

Gudenåvej 1a
8600 Silkeborg
Tlf. 89 70 36 50

De midlertidige døgnophold er et tilbud til dig med behov for rehabilitering, pleje og omsorg.

Du bliver tilbudt hjælp til at komme til kræfterne igen efter sygdom, hospitalsophold eller behandling der ikke kræver indlæggelse.

Træningen tager udgangspunkt i din situation, og er tilpasset dit individuelle træningsbehov.

Du og terapeuten sætter sammen mål med træningen. Du kan forvente at skulle træne selv mellem møderne med din terapeut.

Genoptræningen foregår individuelt eller på hold.

Kontakt

Koordinerende terapeut
Tlf. 21 29 85 38

Kontakt
Silkeborg Kommunes Genoptræningscenter Gudenåvej 1A 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje