Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Sundhed, forebyggelse og pleje Handicapbil

Handicapbil

Støtte til køb og indretning af handicapbil

Silleborg Kommune kan bevilge støtte til handicapbil og indretning af en bil.

Du kan søge om støtte til køb af bil efter Servicelovens §114, hvis du eller dit barn har en varig nedsat funktionsevne, der i væsentlig grad vanskeliggør dine muligheder for:

  • At fastholde et arbejde uden brug af bil eller
  • At gennemføre en uddannelse uden brug af bil eller
  • At have aktiviteter udenfor hjemmet, som medfører et betydeligt behov for kørsel med bil

Når vi vurderer din ansøgning, vil vi se på din evne til at færdes uden brug af egen bil, og om dit kørselsbehov kan dækkes af andre transportmuligheder fx handicapkørsel, el-køretøj, patientbefordring eller lignende.

Du kan søge om:

  • Støtte til køb af handicapbil
  • Tilskud til særlig indretning i bil
  • Tilskud til reparation af særlig indretning
  • Fritagelse for betaling af grøn ejerafgift/vægtafgift
  • Tilskud til kørekort

Opfylder du betingelserne for støtte til køb af bil får du er et lån, som svarer til den billigst egnede bil, hvoraf minimum halvdelen skal tilbagebetales over otte år.

Du kan også få tilskud til særlig indretning af bilen, hvis vi vurderer, at det er nødvendigt.

Læs mere om det juridiske grundlag for støtte til køb af bil på retsinformation.dk

Ansøg om støtte til en bil (Log på med MitID)

Parkeringskort til handicapbil

Du kan ansøge om parkeringskort til en handicapbil hos Danske Handicaporganisationer. Det er Danske Handicaporganisationers Brugerservice, der behandler din ansøgning:

Søg via handicap.dk/brugerservice

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

Genveje