Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Sundhed, forebyggelse og pleje Klage over serviceniveau eller fagligt indhold i genoptræning

Klage over serviceniveau eller fagligt indhold i genoptræning

Se dine muligheder for at klage over serviceniveau eller fagligt indhold i genoptræning

Her kan du læse om lovgivningen og dine muligheder for at klage på baggrund af lovgivning for genoptræning. Du kan klage over serviceniveauet eller det faglige indhold.

Information om:

Trænings- og genoptræningsområdet er reguleret efter to forskellige love: Sundhedslovens § 140 og Servicelovens § 86.

Sundhedslovens § 140: Genoptræning efter sygehusindlæggelse (altså med genoptræningsplan) foregår efter Sundhedslovens § 140. Her kan du også læse om frit valg, kørsel m.v.

Servicelovens § 86: Træning og genoptræning uden sygehusindlæggelse (altså uden genoptræningsplan) foregår efter Servicelovens § 86.

Links til lovgivning og vejledninger

Her er en række links til lovgivning og vejledninger om træning og genoptræning:

Lovgivningen - på den lette måde - sundhed.dk

Sundhedsloven § 140 - retsinformation.dk

Serviceloven § 86 - retsinformation.dk

Bekendtgørelse om genoptræning - retsinformation.dk

Vejledning om genoptræning - retsinformation.dk

Vil du klage over det faglige indhold, skal du henvende dig til Styrelsen for Patientklager.

Klagen kan for eksempel dreje sig om sundhedspersonens faglige virke i forbindelse med genoptræningen eller om hvorvidt genoptræningen svarer til almindelig anerkendt standard.

Læs om klager til Styrelsen for Patientklager

Vil du klage over serviceniveauet, skal du kontakte Sundheds- og Omsorgsafdelingen i Silkeborg Kommune.

Klagen kan for eksempel dreje sig om ventetider, organisering eller omfanget af genoptræningen, som kommunen tilbyder.

Send klage med fysisk brev:

Sundheds- og Omsorgsafdelingen
Søvej 3A
8600 Silkeborg
Mærket 'Klage'

Send klage digitalt:

Husk at skrive, at det er en klage i Emne-feltet Digital Post

Send din klage til Sundheds- og Omsorgsafdelingen med Digital Post

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

Genveje