Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Sundhed, forebyggelse og pleje Kørsel til og fra genoptræning

Kørsel til og fra genoptræning

Mulighederne for kørsel til og fra træning i forbindelse med genoptræning

Som udgangspunkt skal du selv sørge for kørsel til og fra genoptræning.

Der er dog mulighed for, at du kan blive kørt eller få tilskud til kørselsudgift.

Mulighederne for kørsel er forskellige afhængigt af, hvilken type træning, du er tilbudt.

Kørsel og træningstyper:

Når du har en genoptræningsplan og hvis du ikke kan transportere dig selv til genoptræning på grund af din funktionsnedsættelse, kan du søge om kørsel til og fra træning.

Alle pensionister har ret til transport (befordring) eller økonomisk godtgørelse for transporten (befordringsgodtgørelse) til og fra genoptræningsstedet.

Personer som ikke er pensionister kan søge om kørsel hvis:

  • Afstanden mellem din bopæl og genoptræningsstedet skal være mere end 50 km.
  • Eller din tilstand gør, at det ikke er muligt at bruge offentlige transportmidler.

Du skal kontakte Silkeborg Kommunes Genoptræningscenter, hvis du ønsker at søge om transport eller godtgørelse for transport (befordring eller befordringsgodtgørelse).

Kontakt:

Se kontaktoplysninger for Silkeborg Kommunes Genoptræningscenter

Genoptræning i anden kommune eller via Det udvidede frie valg

Du er ikke berettiget til kørsel til og fra træning hvis:

  • du vælger genoptræning i en anden kommune end den kommune, du bor i.
  • du benytter det udvidede frie valg (privat genoptræning).

Du har dog stadig ret til en økonomisk godtgørelse (befordringsgodtgørelse), der svarer til det beløb, du ville være berettiget til, hvis du modtog genoptræning i din egen kommune.

Læs mere om Det udvidede frie valg

Hvis du ikke har en genoptræningsplan og du på grund af din funktionsnedsættelse hverken kan transportere dig selv eller benytte offentlige transportmidler til genoptræning, kan vi bevilge dig kørsel.

Aftale om kørsel sker i dialog med den din ergoterapeut eller fysioterapeut, som både bevilger og bestiller kørslen.

Hovedreglen er, at kørslen foregår til nærmeste relevante tilbud eller træningscenter.

Silkeborg Kommune har en fast transportaftale, som vi benytter.

Bemærk: Der er egenbetaling for kørslen.

Hvis du undervejs i dit træningsforløb bliver i stand til at transportere dig selv, stopper bevillingen af kørsel.

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje