Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Sundhed, forebyggelse og pleje Plejeboliger

Plejeboliger

Information om plejeboliger

Du kan komme i betragtning til en plejebolig, når:

  • Du har et betydeligt varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau.
  • Du i væsentlig grad har brug for pleje, tilsyn, omsorg, struktur og tryghed hele døgnet.
  • Du har et behov for hjælp og pleje, som ikke kan tilgodeses i din nuværende bolig.

En plejebolig er en lejlighed, der er indrettet til ældre og handicappede og har tilknyttet personale døgnet rundt.

I Silkeborg Kommune findes der almene plejeboliger og plejeboliger på profilplejecentre til borgere med særlige behov.

Profilplejecentre:

  • Skærmede plejeboliger for borgere med svær demens
  • Plejeboliger for borgere med misbrug
  • Plejeboliger for borgere med svære psykiatriske lidelser

Plejecentre i Silkeborg Kommune - Gå til plejecentre.silkeborg.dk

Tilsynsrapporter for Silkeborg Kommunes plejecentre

Du kan søge om en plejebolig ved at bruge vores ansøgningsskema nedenfor.

Det er muligt at søge plejebolig i en anden kommune, men du skal stadig henvende dig til visitationen i Silkeborg Kommune, da det er os, der behandler din ansøgning.

Herefter sender vi din ansøgning til den kommune, du ønsker at flytte til. Din ansøgning skal efterfølgende godkendes af den kommune, du ønsker at flytte til.

Læs mere om lovgrundlaget i Lov om almene ældreboliger §54 på danskelove.dk

Når du er godkendt til at få en plejebolig, bliver du sat på en venteliste. Søger du ikke om et specifikt plejecenter, vil du blive optaget på den generelle venteliste.

Når vi har en ledig plejebolig, vurderer vi, hvem der har størst behov for den ledige bolig på det tidspunkt. Det betyder, at plejeboligerne tildeles efter behov, og ikke efter hvor længe du har stået på ventelisten.

Den generelle venteliste

Når du står på den generelle venteliste, har du krav på at få tilbudt en plejebolig efter maksimalt to måneders ventetid.

Hvis du afslår det første tilbud, bliver du stående på ventelisten. Fra det tidspunkt hvor boligadministrationen modtager dit afslag, træder en ny to måneders frist i kraft.

Afslår du det andet tilbud, vil du blive bedt om at specificere dine ønsker om en plejebolig. Dette betyder, at du vil blive optaget på den specifikke venteliste med ønsker om en konkret bolig.

Når du står på den specifikke venteliste, er der ikke længere en frist på to måneder.

Den specifikke venteliste

Du står på den specifikke venteliste, hvis du ønsker et eller flere bestemte plejecentre.

Afslår du første tilbud om plejebolig, vil du blive kontaktet af visitationen.

Afslår du det andet tilbud om en af de plejeboliger, du har ønsket, slettes du af ventelisten og må søge på ny, hvis du på et senere tidspunkt ønsker en plejebolig.

Ældreboliger og plejeboliger
Visitationen i Myndighedssektionen Ældreboliger og plejeboliger Rådhuset, Søvej 3 8600 Silkeborg
 
 

Telefontider:

Kontakt digitalt:

Send sikkert for BORGERE

Send sikkert for VIRKSOMHEDER

Mail: Visitationsgruppen@silkeborg.dk 

(OBS: Brug altid Send sikkert, hvis der indgår personoplysninger i din henvendelse)

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje