Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Sundhed, forebyggelse og pleje Træning uden hospitalskontakt

Træning uden hospitalskontakt

Træning uden hospitalskontakt - ved sygdom eller svækkelse

Hvis du har fået problemer med at klare det, du plejer i din hverdag, kan du få tilbud om træning, uden at du har været på hospitalet.

Det kan for eksempel være, fordi du er svækket efter sygdom eller ulykke. der er også mulighed for træning, hvis du har nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Træningen kan bestå af fysisk træning, færdighedstræning eller kognitiv træning.

Træningen tager udgangspunkt i din situation. Du og terapeuten sætter sammen mål med træningen. Du kan forvente at skulle træne selv mellem møderne med din terapeut.

Genoptræningen foregår individuelt eller på hold - på lokalcenter, træningscenter eller i dit eget hjem.

Kontakt

Brug for træning

Har du brug for træning, kan du kontakte Visitationen (Personlig pleje, praktisk hjælp og træning)
Se kontaktoplysninger for Visitationen- Personlig pleje, praktisk hjælp og træning

Spørgsmål til din træning

Træning i eget hjem:

Tlf.  89 70 36 50

Har du spørgsmål til den træning, du er i gang med, skal du kontakte din terapeut. Ved træningsopstart får du udleveret terapeutens visitkort.

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje