Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati Lokalråd og nærdemokrati Lokalråd Laven Lokalråd

Laven Lokalråd

Find information om lokalrådet, politiske beslutninger for lokalområdet mm.

Politiske beslutninger for Laven

Der bliver løbende truffet beslutninger i kommunens politiske udvalg og i byrådet, som har betydning for dig og dit lokalområde. Her kan du få et overblik over, hvilke beslutninger der bliver taget for dit lokalområde.

Husk, at du som borger har mulighed for at give din mening til kende eller indsende en klage under de enkelte høringer eller afgørelser.

Du finder alle aktuelle høringer her

Politiske beslutninger fra 2024

Marts 2024

Flere nye boliger i Linå, Hårup og Laven

I 2023 blev der i Linå, Hårup og Laven taget to nye boliger i brug. Fra 2025 til 2027 forventes der at komme henholdsvis 21, 17 og 16 nye, indflyttede boliger om året.

Det viser Silkeborg Kommunes prognoser for boliger og befolkningsvækst, som baserer sig på den planlagte udbygning i kommunen. Byrådet er orienteret om befolkningsprognosen.

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 05.03.2024, punkt 12 og 13, byrådet, 19.03.2024, punkt 11)

Politiske beslutninger fra 2023

November 2023

Laven-Linå IF får mindre i lokaletilskud med ny model

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget vedtager en ny model, som betyder, at Laven-Linå IF reduceres i lokaletilskud fra 73.430 kr. om året til 38.956 kr. Det er en reducering på 47 %.

Den nye model stiller alle foreninger i kommunen ens og reducere samlet lokaletilskud til foreningerne med 1 mio. kr.

I den nuværende model gives der lokaletilskud på 65 % af de tilskudsberettigede udgifter med reduktion for medlemmer over 25 år til nogle aktiviteter som ridning, motorcykel, billard, bowling, flyvning, sejlsport, skydning, fiskeri, golf, linedans, fitness og løb.

I den nye model gives der lokaletilskud på 65 % af de tilskudsberettigede udgifter til alle aktiviteter, men der reduceres i tilskuddet for alle medlemmer over 25 år – dog fratrukket bestyrelsesmedlemmer, ledere, instruktører og derudover 40 medlemmer.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 06.11.2023, punkt 4)

Marts 2023

Forslag om færre busafgange i Laven vedtaget

Fra 25. juni 2023 kommer lokalbus 34 til at køre en tur mindre på skoledage. Det beslutter Plan- og Vejudvalget.

Forslaget til de nu vedtagne besparelser har været i høring, hvor 500 borgere har valgt at komme med deres mening.

Det er de høje brændstofpriser og inflationen, der betyder ekstra udgifter til den kollektive trafik, så der skal gennemføres besparelser for 10 mio. kr., så budgettet for 2023 overholdes.
(Plan- og Vejudvalget, 07.03.2023, punkt 21)

Udviklingen i antallet af borgere, boliger og børn i Laven og Sejs-Svejbæk

Der bor i dag 4.740 i Sejs-Svejbæk og Laven. Ifølge en prognose forventes antallet af borgere at stige til 4.847 i 2028 – svarende til 2 % - og til 5.245 i 2026 svarende til 11 %.

I 2022 er der kommet 20 nye, indflyttede boliger i. Over de næste 13 år forventes der at komme 192 nye, indflyttede boliger. Der ventes 18 i år og 8 næste år.

Der går 718 elever på Sejs Skole i dette skoleår. Det antal forventes at stige til 2029/30 til 819 og til 901 i 2035/36. Antallet af børn mellem 0-5 år er 439, og det tal forventes at stige til 462 i 2036. Byrådet er orienteret om prognoserne, som bliver en del af budgetlægningen for 2024.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23.03.2023, punkt 2,3 og 4, byrådet, 28.03.2023, punkt 14)

Februar 2023

Silkeborg Kalder skal få flere til at flytte til Laven

Silkeborg Kalder er Silkeborg Kommunes bosætningskampagne. For at sikre en bedre balance mellem Silkeborg by og oplandsbyerne har kampagnen skiftet fokus i 2022 til oplandsbyerne.

Kampagnen sætter i 2023 en række handlinger i søen for at styrke tilflytningen til blandt andet Laven. Det er blandt andet bosætningsarrangementer, øget annoncering, mæglersamarbejde om oplandsbyerne og en beskrivelse af det gode liv i Laven på Silkeborgkalder.dk.

Kampagnen kan blive hæmmet af, at det private boligmarked er i en svær situation i øjeblikket, hvilket betyder, at mobiliteten på boligmarkedet er begrænset. Økonomi- og Erhvervsudvalget er orienteret om sagen.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 07.02.2023, punkt 6)

Lokalråd har drøftet Søpladsen med byrådspolitikere

Laven Lokalråd har haft besøg af byrådspolitikerne i Sundheds- og Nærhedsudvalget for blandt andet at drøfte Søpladsen.

De har også drøftet cykelstier i området – blandt andet til Sejs og Linå, trafikforhold i Laven og brug af børnehaven.

Derudover har de drøftet og taget temperaturen på, hvordan nærdemokratiet fungerer.
(Sundheds- og Nærhedsudvalget, 09.02.2023, punkt 7)

Kontakt Laven Lokalråd

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje