Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati Lokalråd og nærdemokrati Lokalråd Skægkærområdets Lokalråd

Skægkærområdets Lokalråd

Find information om lokalrådet, politiske beslutninger for lokalområdet mm.

Politiske beslutninger for Skægkærområdet

Der bliver løbende truffet beslutninger i kommunens politiske udvalg og i byrådet, som har betydning for dig og dit lokalområde. Her kan du få et overblik over, hvilke beslutninger der bliver taget for dit lokalområde.

Husk, at du som borger har mulighed for at give din mening til kende eller indsende en klage under de enkelte høringer eller afgørelser.

Du finder alle aktuelle høringer her

Politiske beslutninger fra 2024

April 2024

Prognose: Skægkærskolen får 20 % flere elever på 12 år

I dag er der 338 elever på Skægkærskolen fordelt på 19 klasser. Om fem år ventes det ifølge en ny elevtalsprognose at være 392 elever. En stigning på 16 %. I 2036/37 ventes der at være 409. Det er 21 % flere end i dag.

Det gennemsnitlige pasningsbehov for 0-2-årige i Skægkærområdet er i 2024 60 børn, og det tal ventes at falde til 52 i 2036. For 3-6-årige er tallet 56 børn i 2024, og det ventes at stige til 74 børn i 2036.

Det viser en elevtals- og dagtilbudsprognose, som Silkeborg Kommune har lavet i samarbejde med COWI. Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget tager prognoserne til efterretning.

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 09.04.2024, punkt 4 og 5)

Nej til notat om politisk råderum i sagen om Grauballegaard Biogas 

Byrådsmedlem Peter Sig Kristensen har bedt om, at Klima- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal udarbejdes et notat med det politiske råderum i sagen om Grauballegaard Biogas.

Notatet skal redegøre for de politiske handlemuligheder i forhold til problematikkerne relateret til Grauballegaard Biogas’ miljøgodkendelse eller andre relevante forhold ved anlæggets drift.

Klima- og Miljøudvalget beslutter, at der ikke skal udarbejdes et notat.

(Klima- og Miljøudvalget, 08.04.2024, punkt 16)

Marts 2024

Skægkærområdet ventes at vokse med 430 borgere på 13 år

I 2023 blev der i Skægkærområdet taget 32 nye boliger i brug. Frem mod 2036 ventes der at komme 342 nye, indflyttede boliger. I år ventes der 10 nye boliger og i 2027 50 nye boliger. 

Der bor i dag 3.418 i Skægkærområdet, og det tal forventes at stige til 3.512 i 2028, til 3.708 i 2032 og til 3.855 i 2037.

Det viser Silkeborg Kommunes prognoser for boliger og befolkningsvækst, som baserer sig på den planlagte udbygning i kommunen. Byrådet er orienteret om befolkningsprognosen. 

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 05.03.2024, punkt 12 og 13, byrådet, 19.03.2024, punkt 11)

Februar 2024

Plan for Skægkær og Sejlings fremtid vedtaget

Byrådet vedtager et tillæg til kommuneplanen, som udlægger et område til daginstitution syd for Skægkær og to områder til boliger syd for Sejling. Der er i tillægget også markeret to områder omkring Sejling til muligt fremtidig byvækst.

Hvis områderne skal realiseret, skal Viborgvej, Skægkærvej og Sejlingvej udvides, og der skal etableres en stitunnel under Sejling Hedevej. Udvikler skal betale udgifterne til anlæg af vejene.

En lokal udviklingsgruppe har været med til at kvalificere arbejdet med den fremtidige udvikling af Sejling-Skægkær.

(Plan- og Vejudvalget, 06.02.2024, punkt 3, byrådet, 26.02.2024, punkt 5)

Der søges om medfinansiering til 2 minus 1 vej på Ebstrup Tværvej 

Silkeborg Kommune ønsker at etablere en 2 minus 1 vej på Ebstrup Tværvej, som vil forbinde Nisset og Lemming med cykelstinettet i Silkeborg by. 

Det vil gavne især uddannelsessøgende og pendlere. Der kører i gennemsnit ca. 2.100 køretøjer på Ebstrup Tværvej. 

Plan- og Vejudvalget beslutter, at Silkeborg Kommune søger om medfinansiering fra statens Cykelpulje 2024 til fire 2 minus 1-projekter i kommunen. 

(Plan- og Vejudvalget, 06.02.2024, punkt 14)

Regnskab godkendt for opførelsen af 15 almene boliger i Sejling 

Regnskabet for byggeriet af 15 almene familieboliger ved Mariedalen i Sejling er nu på plads og godkendt.

Det er Silkeborg Boligselskab, der står bag op opførelsen, 30. november 2023 blev byggeregnskabet revideret af en revisor. 

Byrådet har efter ansøgning fra Silkeborg Boligselskabs godkendt den endelige pris på boligerne, som var 30,1 mio. kr. Kommunen har stillet et grundkapitallån på 10 % af prisen. 

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 20.02.2024, punkt 3, byrådet, 26.02.2024, punkt 8)

Januar 2024

Flere erhvervsgrunde på vej i Silkeborg Nord 

Det er afgørende at finde nye arealer til erhverv i området ved Silkeborg Nord mellem Viborgvej og Øster Bording og langs motorvejen. Der er næsten ingen arealer tilbage, og samtidig er der efterspørgsel på erhvervsgrunde.

Der er gang i arbejdet med at revurdere kommuneplanen for erhverv i hele kommunen, men nu bliver der sat gang i et selvstændigt spor for to områder, hvor behovet for erhvervsjord vurderes særligt stort.

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender, at Silkeborg Nord udvælges til det selvstændige spor, så der laves et tillæg til kommuneplanen, hvor der udlægges nye arealer til erhverv i Silkeborg Nord.

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23.01.2024, punkt 3)

Staten vil ikke betale en del af omfartsvej

Trafikministeriet vil ikke være med til af finansiere omfartsvejen ved Skægkær.

Borgmesteren havde ellers henvendt sig og påpeget, at trafikken på rute 52, som skærer gennem Skægkær sandsynligvis vil blive større, når der kommer en motorvej på strækningen fra Klode Mølle til Viborg og Løvel.

Vejen vil blive brugt som en smutvej fra den nye motorvej fra afkørslen til Kjellerup og ned til Silkeborgmotorvejen ved tilkørslen Silkeborg Nord. Derfor vil Silkeborg gerne have et tilskud til byggeriet af en omfartsvej.

(Plan- og Vejudvalget, 09.01.2024, punkt 16)

Til februar kommer fjernvarmen til Skægkær

Den 15. december 2023 var der 71% af ejendommene i Skægkær og Sejling (og 15 adresser i Balle), som havde tilsluttet sig fjernvarmen.

Det er nok til at projektet kan gennemføres. Anlægsarbejdet forventes at begynde i februar 2024 i Skægkær. Fra juni og til november nedlægges der fjernvarme i Sejling. Det er Klima- og Miljøudvalget orienteret om.

Det er stadig muligt at tilmelde sig fjernvarmen til kampagnepris, men når først gravemaskinerne har gravet forbi ens ejendom, gælder kampagneprisen ikke længere.

(Klima- og Miljøudvalget, 15.01.2024, punkt 5)

Manglende vejstykke bliver nu også til 2 minus 1-vej i Lemming

Det blev 0,5 mio. kr. billigere at ændre en del af Lemming Skolevej til 2 minus 1-vej.

Plan- og Vejudvalget beslutter at bruge de penge til at gøre det sidste stykke vej mellem Lemming Skolevej og Lemming Bygade til 2 minus 1-vej. Der er tale om et stykke vej på 80 meter.

Lokalrådet har også efterspurgt, at det stykke vej blev forbedret. 
(Plan- og Vejudvalget, 09.01.2024, punkt 7)

Forsamlingshuse i Lemming og Serup får tilskud til renovering

Lemming Sogns Forsamlingshus og Serup Forsamlingshus søger om tilskud fra puljen til vedligeholdelse af forsamlingshuse i 2024.

Lemming Sogns Forsamlingshus søger om tilskud til at skifte gulvet i den store og lille sal. Serup Forsamlingshus ønsker at male sceneområdet.

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget godkender ansøgningerne og bevilger et tilskud på 52.500 kr. til Lemming Sogns Forsamlingshus og 10.000 kr. Serup Forsamlingshus.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 08.01.2024, punkt 4)

Virksomhed ønsker at købe jord ved Kejlstrup Tværvej 

En virksomhed ønsker at erhverve et areal på 769 m2 ved siden af Kejlstrup Tværvej 6, som må bruges til erhvervsformål.

Arealet er for småt til, at det selvstændigt kan udstykkes til en grund ifølge lokalplanen, og vil dermed skulle lægges sammen med en anden grund. Der ligger en 150 kv jordkabel på arealet, som begrænser byggemulighederne, ligesom der er tale om råjord.

En ejendomsmægler har vurderet arealet til 90.000 kr. + moms. Byrådet godkender, at arealet udbydes til den pris med overtagelse 1. marts 2024.

(Økonomi- og Erhvervsmuligheder, 23.01.2024, punkt 10, byrådet, 30.01.2024, punkt 18)

Politiske beslutninger fra 2023

December 2023

Behov for flere lokaler på Skægkærskolen

Lige nu bliver lokaler på Skægkærskolen brugt til inklusionscenter og modtagerklasser, fordi der er er ledige lokaler på skolen. Skolen er bygget til at være 2-sporet, men er hovedsageligt 1-sporet i øjeblikket.

Skolen vokser igen til at blive 2-sporet. Derfor ønsker Silkeborg Kommune at lave en lokaleanalyse for at afklare mulighederne for at udvide Skægkærskolen med et spor. Der bliver sandsynligvis behov for midlertidige løsninger, indtil nyt byggeri er klar.

Alternativt skal inklusionscenter og modtagerklasser flyttes fra skolen for at skabe plads. I 2023 blev skolen udvidet med ét lokale ved at omdanne et kælderlokale til undervisningslokale. Det er Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget orienteret om.

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 27.11.2023, punkt 4)

Nyt børnehus i Skægkær på anlægsbudgettet fra 2026-2029

Et nyt børnehus i Skægkær til 200 børn er på anlægsbudgettet fra 1. kvartal 2026 til 4. kvartal af 2029.

Det er Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget orienteret om.

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 27.11.2023, punkt 10)

November 2023

Børneskov etableres syd for Skægkær 

Silkeborg Kommunes grønne område mellem Sejling Hedevej og Bøgelyvej syd for Skægkær og Sejling bliver udviklet til en børneskov, som skal få endnu flere børn til at lege i naturen.

I børneskoven skal der etableres et sted, hvor man kan søge ly. For eksempel et madpakkehus, shelter eller bålhytte. Der skal også etableres små legeelementer i naturlige materialer, skulpturer udskåret i træ og evt. et muldtoilet.

Børneskoven skal etableres frem mod oktober 2024 i samarbejde med blandt andet lokalområdet. Klima- og Miljøudvalget godkender, at der etableres tre børneskove i kommunen, hvor Skægkærområdet er ét af dem.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, … ?? Klima- og Miljøudvalget, 06.11.2023, punkt 11)

Lokaletilskud til foreninger i Skægkærområdet ændres med ny model

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget vedtager en ny model, som betyder, at IF Centrum reduceres i lokaletilskud fra 130.000 kr. om året til 87.635 kr. Det er en reducering på 33 %.

Lemming IF reduceres i lokaletilskud fra 43.352 kr. om året til 26.710 kr. Det er en reducering på 38 %. Den nye model stiller alle foreninger i kommunen ens og reducere samlet lokaletilskud til foreningerne med 1 mio. kr.

I den nuværende model gives der lokaletilskud på 65 % af de tilskudsberettigede udgifter med reduktion for medlemmer over 25 år til nogle aktiviteter som ridning, motorcykel, billard, bowling, flyvning, sejlsport, skydning, fiskeri, golf, linedans, fitness og løb.

I den nye model gives der lokaletilskud på 65 % af de tilskudsberettigede udgifter til alle aktiviteter, men der reduceres i tilskuddet for alle medlemmer over 25 år – dog fratrukket bestyrelsesmedlemmer, ledere, instruktører og derudover 40 medlemmer.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 06.11.2023, punkt 4)

Penge frigivet til jordopkøb til Eriksborg Skov 

I 2023 og de næste fire år er der nu frigivet 7,02 mio. kr. til at købe jord op, som skal blive til Eriksborg Skov mellem Eriksborg, Grauballe og Nisset. Det beslutter byrådet.

Silkeborg Kommune og Naturstyrelsen har indgået en aftale om et statslig skovrejningsprojekt ved Eriksborg, hvor kommunen i alt skal bidrage med 28,8 mio. kr. til jordopkøb. I 2022 bidrog kommunen med 1,44 mio. kr., og nu er den næste portion penge frigivet.

Naturstyrelsen skal ifølge aftalen bidrage med 34,2 mio. kr. til skovrejsningen, så den samlede sum for Eriksborg Skov er på 63 mio. kr.  

(Klima- og Miljøudvalget, 06.11.2023, punkt 12, byrådet, 28.11.2023, punkt 7)

Oktober 2023

Energistyrelsen inviterer til borgermøde om varmeforsyning og energi for Serup/Sinding-området

Sammen med Energistyrelsen inviterer Silkeborg Kommune til borgermøde i Serup/Sinding-området, hvor der ikke er udsigt til fjernvarme. 

På borgermødet vil der være oplæg om, hvordan man kan spare energi i hverdagen og på lang sigt med fokus på strømforbrug, varmeforbrug og renovering generelt. 

Mødet holdes i løbet af november. Borgermødet er tænkt som en hjælp til ejere af naturgas- og oliefyr i forhold til at skifte varmeforsyning og spare på energien. Klima- og Miljøudvalget er orienteret om sagen.

(Klima- og Miljøudvalget, 02.10.2023, punkt 6)

Dele af Nisset Sønderhede bliver en del af Eriksborgs skoledistrikt 

Nisset Sønderhede 9-13 og Nisset Sønderhede 4-6 flyttes fra Skægkærskolens skoledistrikt til Eriksborgs nye skoledistrikt. 

Det beslutter byrådet efter en proces med dialogmøder og høringsperiode.

Skægkærskolens bestyrelse ser ikke noget til hindre for, at den lille del af Skægkærskolens skoledistrikt flyttes. 

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 09.10.2023, punkt 2, byrådet, 31.10.2023, punkt 9) 

Tilmelding til fjernvarme i Skægkær og Sejling er i gang

Silkeborg Kommune har godkendt, at Silkeborg Varme A/S kan etablere fjernvarme i Skægkær og Sejling og dermed konvertere de to byer fra naturgasområde til fjernvarme. 

Fjernvarmen etableres kun, hvis mindst 60 % af husstandene tilmelder sig fjernvarme inden 1. december 2023. Det er Klima- og Miljøudvalget orienteret om.

Silkeborg Varme A/S har igangsat kampagneaktiviteter i området. Læs mere om fjernvarme til Skægkær og Sejling på https://www.silkeborgforsyning.dk/sk%C3%A6gk%C3%A6r-sejling 

(Klima- og Miljøudvalget, 02.10.2023, punkt 6)

Der er 345 medlemmer af indendørs idræt i Skægkær

Der er lavet en analyse af indendørs idræt i haller og sale for at belyse det aktuelle og potentielle pres på faciliteterne.

Analysen viser, at der i If Centrum og Skægkær Lemming Sogns Gymnastik- og Idrætsforening var 345 medlemmer af indendørs idræt i 2022. 

Der var i 2022 cirka 225 medlemmer af indendørs idræt per facilitet. Set på antallet af borgere i området er der i 2023 2.500 borgere per facilitet. For de 0-17-årige er der over 600 per facilitet. Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget er orienteret om analysen.  

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 02.10.2023, punkt 12)

September 2023

Første skridt taget mod stort erhvervsdomicil

GMB Ejendomme ønsker at opføre et erhvervsdomicil med plads til kontorfællesskaber på Kejlstrup Tværvej 10. Der er tale om et bæredygtigt byggeri i træ i tre etager i op til 20 meter med plads til 800 arbejdspladser.

Byggeriet kræver dispensation fra områdets lokalplan på tre punkter; højde, byggefelt og placering af træer.

Plan- og Vejudvalget har sat processen omkring mulighederne for dispensationer i gang. Naboer skal høres, og det skal undersøges, om højden af domicilet påvirker kraftvarmeværket muligheder for varmeproduktion, og om domicilet vil påvirke et beskyttet naturområde med tag- og regnvand fra p-pladser og veje.

(Plan- og Vejudvalget, 06.09.2023, punkt 11)

Biogasanlæg overholder krav for lugtgener 

Det viser prøverne, som Teknologisk Institut tog uanmeldt i juli omkring Grauballegaard Biogasanlæg.

Prøverne viser, at lugten ved den mest belastede nabo var på 8,1 LE/m3, hvilket er under grænseværdien på 10 LE/m3. De fleste af de omkringliggende ejendomme har en lugtimmission imellem 2 og 5 LE/m3.

Klima- og Miljøudvalget besluttede at præcisere overfor Grauballegaard Biogasanlæg, at dybstrøelse, ensilage og lignende hovedsageligt skal håndteres under tag. Det var ikke tilfældet ved det uanmeldte besøg i juli.

Silkeborg Kommune vil fortsat være i dialog med Grauballegaard Biogas for at reducere lugten.

(Klima- og Miljøudvalget, 04.09.2023, punkt 10)

August 2023

Forslag til fremtidens byvækst i Skægkær og Sejling

Byrådet har sendt et forslag til et tillæg til kommuneplanen for Skægkær og Sejling i 8 ugers høring. 

Tillægget udstikker rammerne for fremtidens byvækst i form af offentlig institution, parcelhusbyggeri og rækkehuse. 

Forslaget er, at fremtidig bebyggelse skal placeres indenfor rammerne og tilpasses terrænet, så der opstår et godt samspil med det eksisterende landskab og bystrukturer.  

(Plan- og Vejudvalget, 08.08.2023, punkt 7, byrådet, 29.08.2023, punkt 13)

To byggerier af børnehuse i Skægkær bliver til ét 

Der har været planer om to byggeprojekter i Skægkær. Et erstatningsbyggeri for Skægkær Børnehus og et nyt børnehus. 

På grund af en ny prognose, som viser, at der kommer færre børn end ventet, så bliver de to projekter erstattet af ét større og samlet projekt. Det er Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget orienteret om.

Det forventes, at der bliver sat penge af til byggeriet i 2026-2029. 

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 14.08.2023, punkt 8)

Sejling og Serup Forsamlingshuse får tilskud til energioptimeringer

Silkeborg kommune Kommunen har en årlig pulje på 500.000 kr. til energibesparende og klimaforbedrende tiltag for selvejende haller og forsamlingshuse.

Der er i år kommet 13 ansøgninger. For at imødekomme alle ansøgere får de hver 62% af det ansøgte beløb. Sejling Forsamlingshus får derfor får 51.152 kr. i tilskud til isolering af hulmure og lofter, som årligt giver en besparelse på 18.908 kr. 

Serup Forsamlingshus ansøgte om 100.000 og får 61.909 kr. i tilskud til etableringen af en luft til luft varmepumpe, som årligt giver en besparelse på 33.000 kr. Det beslutter byrådet.

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 22.08.23, punkt 13, byrådet, 29.08.2023, punkt 23)

Værkeriet får tilskud til koncert med Tim Schou 

Værkeriet søger om tilskud på 16.050 kr. til udgifter til toiletvogn og sceneoverdække ved pop-up koncerten med Tim Schou den 16. september 2023 på Lemming Skolevej.

Formålet med koncerten er at samle lokale borgere bredt på tværs af landsbyklyngen og resten af kommunen. Det er også ønsket at vise lokalområdet frem og gøre andre opmærksom på de lokale kræfter og muligheder der er for at skabe kulturtilbud af høj kvalitet. 

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget beslutter at give tilskud på 10.000 kr. 

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 07.08.23, punkt 19)

Lugtprøver taget uden varsling ved biogasanlæg

Selvom Grauballegaard Biogasanlæg har etableret et nyt lugtrenseanlæg, modtager Silkeborg Kommune fortsat klager over lugtgener fra de omkringboende. 

Derfor er der i juli blevet taget nye lugtprøver af Teknologisk Institut uden varsling for at sikre, at produktionen var normal på tidspunktet, prøverne blev taget. 

Resultatet af prøverne fremlægges for Klima- og Miljøudvalget, når det er klar. Det er udvalget blevet orienteret om.

(Klima- og Miljøudvalget, 07.08.2023, punkt 16)

Juni 2023

Interesse for at opføre solcelleanlæg og vindmøller i Skægkærområdet

Klima- og Miljøudvalget er udvalget orienteret om, at Silkeborg Kommune har modtaget en forespørgsel fra Silkeborg Forsyning om et solcelleprojekt og seks vindmøller ved Silkeborg kraftvarmeværk. 

Eurowind Energy har også lavet en forespørgsel på et muligt vindmølle- og solcelleprojekt ved Lemming. Projektet er relateret til produktionen ved Grauballegård biogas.

Grauballegård Biogas har fortsat ønske om udvidelse af biogasproduktionen.

(Klima- og Miljøudvalget, 27.03.2023, punkt 11)

Fjernvarmeprojekt i Skægkær og Sejling får tilskud fra statens Fjernvarmepulje 

Klima- og Miljøudvalget er orienteret om, at fjernvarmeprojektet i Skægkær og Sejling har opnået tilsagn om tilskud fra statens Fjernvarmepulje. 

Tilskuddet er på 5,9 mio. kr. 

(Klima- og Miljøudvalget, 27.03.2023, punkt 15)

4 forsamlingshuse får tilskud til vedligeholdelse 

Det er forsamlingshusene i Sinding, Serup, Lemming og Sejling. Sinding får 10.000 kr. til at reparere murværk og Serup får 10.000 kr. til maling af loft på toilettet.

Lemming får 28.363 kr. til at installere fyr og vedligehold af tag, og Sejling får 12.624 kr. til renovere gulve. 

Det er Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, der har bevilget tilskuddet.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 30.05.2023, punkt 7)

Lugtmålinger fra Grauballegaard Biogas kvalitetssikres 

Grauballegaard Biogasanlæg har i januar 2023 etableret et nyt lugtrenseanlæg. Lugtmålinger foretaget 16. marts 2023 viser, at biogasanlægget overholder grænseværdien for lugt på 10 LE/m3 ved den næsteste nabo. 

Silkeborg Kommune modtager fortsat klager over lugtgener fra de omkringboende. Derfor er lugtmålingerne og beregningerne ved at blive kvalitetssikret. Resultatet fremlægges for Klima- og Miljøudvalget, når det kommer. 

(Klima- og Miljøudvalget, 12.06.23, punkt 16)

Fra to til én grødeskæring i Lemming Å, Sinding Bæk, Sejling Bæk og Skægkær Bæk

Der må skæres grøde i de fire vandløb to gange årligt med en mulighed for at lave en ekstraordinær skæring ifølge regulativerne. 

Men Miljø- og Fødevareklagenævnet har i andre kommuner ophævet lignende regulativer, fordi de ikke er i overensstemmelse med klagenævnets fortolkning af loven. Derfor bliver der i udkastet til nye, reviderede regulativer for de fire vandløb skrevet ind, at der maksimalt er mulighed for én årlig skæring med start fra 1. juli. Det beslutter Klima- og Miljøudvalget.

Forslaget forventes ikke at betydning for de fire vandløb, fordi der ikke er blevet skåret grøde to gange om året, da der kun er få steder med vandplanter og få steder med et behov for skæring. Byrådet skal nu beslutte, om forslaget til de nye regulativer skal sendes i høring. 

(Klima- og Miljøudvalget, 12.06.23, punkt 17)

Maj 2023

Skægkærskolen udvides med et klasselokale og får nyt billedkunstlokale 

Elevtallet stiger på Skægkorskolen, så der fra næste skoleår mangler et klasselokale i indskolingen. Fra at være en 1-sporet skole viser elevtalsprognosen, at skolen fremover bliver 2-sporet.

Billedkunstslokalet skal laves om til et klasselokale, og så skal der etableres et nyt billedkunstlokale i kælderen, som lige nu bruges til opbevaring.

For at få nok dagslys ind skal kældervæggen fritlægges ved at lave en nedtrapning i terrænet mod skolegården. Nedtrapningen laves med trapper og siddepladser. Der bliver lavet adgangsdør i kældervæggen.

Byrådet godkender, at der sættes 1,3 mio. kr. af til projektet, som forventes at tage 4 – 5 måneder at etablere.

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 08.05.2023, punkt 8, byrådet, 23.05.2023, punkt 5)

Der er åbnet for at etablere dagligvarebutik i Skægkær 

Det bliver nu skrevet ind i kommuneplanen, at bymidten i Skægkær udvides mod syd for at give plads til en butik ved siden af en kommende daginstitution syd for boldbanerne vest for Viborgvej.

Det samme gælder for, at der kan etableres en restaurant ved motorvejsafkørsel 30 Silkeborg Nord ved den ubemandede tankstation og pendlerplads.

Forslagene, som nu er vedtaget af byrådet, har været i 8 ugers høring, som ikke gav anledning til ændringer.

(Plan- og Vejudvalget, 02.05.2023, punkt 4, byrådet 23.05.2023, punkt 8)

Grønt lys til ny regnvandsledning i Skægkær 

I forbindelse med en planlagt kloakering af et nyt område syd for Skægkær og et regnvandsbassin skal der etableres en regnvandsledning fra regnvandsbassinet til et vandløb.

Nu har Klima- og Miljøudvalget godkendt et tillæg til spildevandsplanen, så arbejdet kan udføres.

Forslaget, der nu er godkendt, var i offentlig høring, som ikke gav anledning til ændringer i planerne.

(Klima- og Miljøudvalget, 01.05.2023, punkt 12)

Måling viser at Grauballegaard Biogas overholder kravene til lugtgener

I januar 2023 etablerede Grauballegaard Biogas et nyt lugtrenseanlæg, hvor der frem til midt i marts er udført justeringer på. 16. marts blev der lavet nye luftmålinger, som viser, at luftrenseanlægget fjerner ca. 95% af lugten.

Der bliver stadig klaget over lugt i området efter det nye lugtrenseanlæg er installeret og kørt ind. Ifølge beregningen overholder biogasanlægget miljøgodkendelsens grænseværdier for lugt på 10 LE/m3 ved nærmeste nabo, da lugtniveauet kun er på 5-8 LE/m3 samlet set.

For at få verificeret, at målingen og beregningerne er korrekte, sendes beregningen af lugt til en ekstern konsulent. Når resultatet er klar, vil det blive fremlagt for Klima- og Miljøudvalget.

(Klima- og Miljøudvalget, 01.05.23, punkt 18)

April 2023

Behov for kanalisering- eller signalanlæg ved ny institution og dagligvarebutik 

Der er behov for et kanaliserings- eller signalanlæg på Viborgvej for at kunne afvikle trafikken på en tilfredsstillende måde til den nye daginstitution og dagligvarebutik i Skægkær.

Beregningen viser, at venstresvingende fra sidevejen kan få meget lange ventetider, og venstresvingende fra Viborgvej vil give kø og øge risikoen for bagendekollisioner, hvis ikke der laves et kanalisering- eller signalanlæg. 

Da der ikke er fundet finansiering til omfartsvejen, vil trafikforholdene sandsynligvis skulle fungere i en del år fremover. Derfor anbefales det som minimum at lave en kanalisering med en venstresvingsbane. Plan- og Vejudvalget er orienteret om sagen. 

(Plan- og Vejudvalget, 11.04.2023, punkt 33)

Boligselskab ønsker ikke at opføre 10 almene boliger i Sinding

Midtjysk Boligselskab har en kvote på at opføre 10 almene familieboliger, som skulle anvendes på en ny udstykning på Sinding Hedevej.

Boligselskabet ønsker ikke at opføre boligerne, fordi det er blevet sværere for dem at udleje de boliger, de allerede har i Sinding, Sejling, Lemming og Serup. Her har de i alt 22 boliger og i 2022 modtog de i alt 8 opsigelser. 

Boligerne opvarmes med gas, og generelt oplever de, at det er sværere at udleje boliger med gas. Midtjysk Boligselskab ønsker i stedet at bruge kvoten i Alderslyst, men Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter, at kvoten falder tilbage i puljen med af ufordelte kvoter. 

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 11.04.2023, punkt 11)

Fjernvarmeprojekt i Skægkær og Sejling et skridt videre

Klima- og Miljøudvalget er blevet orienteret om status på fjernvarmeprojektet i Skægkær og Sejling, som nu er kommet et skridt videre.

Status er, at fjernvarmeprojektet har fået godkendt sin ansøgning og nu afventer svar på, om projektet kan få tilskud fra Fjernvarmepuljen. Skægkærskolens fjernvarmeprojekt er også godkendt.

(Klima- og Miljøudvalget, 27.03.2023, punkt 8)

Overnatningssted på Tandskovvej bliver lovliggjort

Ejeren af Hjemmebryggeren på Tandskovvej 23 har søgt om at få sine overnatningstilbud gjort lovlige, og Plan- og Vejudvalget har valgt at sige ja ved et give en landzonetilladelse. 

Der er tale om 4 værelser, 3 autocamperpladser med udkørsel til Tandskovvej, 4 hytter, sauna og et vildmarksbad på en 175 m2 hævet terrasse. 

Udvalget har sagt nej til at stedet kan udvides med flere overnatningspladser. Overnatningsstedet kræver yderligere tilladelser i forhold til Byggeloven, Vejloven, Naturbeskyttelsesloven og Sommerhusloven. Før alle tilladelser er i hus, må ejeren ikke leje ud. 
(Plan- og Vejudvalget, 11.04.2023, punkt 28)

Grauballegaard Biogas får en indskærpelse om lugtgener 

Klima- og Miljøudvalget blev 6. marts orienteret om lugtgener fra biogasanlægget i Grauballe. Det skyldtes en fejl på deres nye lugtrenseanlæg, som skulle have været rettet 23. februar 2023. 

De nye lugtmålinger fra 1. marts viser at lugtpåvirkningen ved nærmeste nabo er faldet fra 17 til 14 LE/m3, men det er fortsat en overskridelse af grænseværdien på 10 LE/m3.

En indskærpelse er sendt til virksomheden om, at de skal overholde grænseværdierne for lugt inden 1. maj 2023, og senest 15. juni 2023 skal de sende dokumentation på, at de gør. 

(Klima- og Miljøudvalget, 27.03.2023, punkt 13)

Marts 2023

Tidsplan for fjernvarme til Skægkær og Sejling

Silkeborg Forsyning forventer at få forslaget til fjernvarmeprojektet i Skægkær og Sejling godkendt i slutningen af året, så man kan begynde at tilmelde sig fjernvarmen i starten af 2024. 60 % skal tilslutte sig, hvis projektet skal blive til noget.

Arbejdet med at grave fjernvarmeledninger ned forventes at begynde i anden halvdel af 2024 og slutte i 2025.
Det har Silkeborg Forsyning informeret Klima- og Miljøudvalget om på et fællesmøde.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.03.2023, punkt 2)

Udviklingen i antallet af borgere, boliger og børn i Skægkærområdet

Der bor i dag 3.351 i Skægkærområdet. Ifølge en prognose forventes antallet af borgere at stige til 3.563 i 2030 – svarende til en stigning på 6 %. Derfra ventes tallet at falde til 3.431 i 2036.

I 2022 er der kommet 91 nye, indflyttede boliger. Over de næste 13 år forventes der at komme 181 nye, indflyttede boliger. Der ventes 35 i år og 9 næste år.

Der går 315 elever på Skægkærskolen i dette skoleår. Det antal forventes at stige til 401 i 2035/36. Antallet af børn mellem 0-5 år er 275, og det tal forventes at stige til 311 i 2030 og derfra at falde til 262 i 2036. Byrådet er orienteret om prognoserne, som bliver en del af budgetlægningen for 2024.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23.03.2023, punkt 2,3 og 4, byrådet, 28.03.2023, punkt 14)

Hjælp til at omstille til grøn varmeforsyning

I Øster Bording og Lemming er lokale kræfter i gang med at undersøge muligheder for at omstille til grøn varmeforsyning. I Øster Bording er 55 ejendomme ud af 76 opvarmet med naturgas eller olie. I Lemming er det 98 ud af 120.

Silkeborg Kommune kan hjælpe ved at stille kommunegaranti for lån i varmeforsyningsprojekter, at kommunens bygninger som udgangspunkt går med i fælles varmeløsninger, give tilskud til borgergrupper til at afklare muligheder for fælles varmeforsyning og dele viden om lovgivning.

Klima- og Miljøudvalget er orienteret om, hvordan Silkeborg Kommune kan understøtte omstillingen til grøn varmeforsyning i de områder, hvor der ikke kommer fjernvarme.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.03.2023, punkt 3)

Afventer resultater fra luftmåling ved Grauballegaard Biogas

En fejl med det nye lugtrenseanlæg på Grauballegaard Biogasanlæg er blevet rettet den 23. februar. Den rensede luft bliver nu ført ud mindst en meter over taget på den nærmeste bygning.

En ny luftmåling blev lavet 1. marts, og resultatet forventes at komme 2-3 uger efter. Klima- og Miljøudvalget ønsker at følge sagens, så resultaterne af lugtmålingerne fremlægges for udvalget.

Grauballegaard har søgt om at udvide mængden af biomasse. 22 ejendomme har sendt et høringssvar til ansøgningen. De handler primært om lugtgener fra biogasanlægget og utryghed ved færdsel på de mindre veje på grund af lastbiler. Svarene er en del af Silkeborg Kommunes sagsbehandling af ansøgningen.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.03.2023, punkt 10)

Februar 2023

Silkeborg Kalder skal få flere til at flytte til Skægkær

Silkeborg Kalder er Silkeborg Kommunes bosætningskampagne. For at sikre en bedre balance mellem Silkeborg by og oplandsbyerne har kampagnen skiftet fokus i 2022 til oplandsbyerne.

Kampagnen sætter i 2023 en række handlinger i søen for at styrke tilflytningen til blandt andet Skægkær. Det er blandt andet bosætningsarrangementer, øget annoncering, mæglersamarbejde om oplandsbyerne og en beskrivelse af det gode liv i Skægr på Silkeborgkalder.dk.

Kampagnen kan blive hæmmet af, at det private boligmarked er i en svær situation i øjeblikket, hvilket betyder, at mobiliteten på boligmarkedet er begrænset. Økonomi- og Erhvervsudvalget er orienteret om sagen.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 07.02.2023, punkt 6)

Fjernvarmeprojekter i Skægkær er undervejs

Der arbejdes på at få etableret fjernvarme flere steder i Silkeborg Kommune. I Skægkærområdet er der to projekter er undervejs.

Det ene projekt er på Skægkærskolen, hvor ansøgningen om at etablere fjernvarme er godkendt. Det andet projekt er i Skægkær og Sejling, hvor Silkeborg Kommune har modtaget ansøgningen.

Klima- og Miljøudvalget er orienteret om status på fjernvarmeprojektet.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.02.2023, punkt 10)

Søger tilskud til 2 minus 1 vej på Ebstrup Tværvej

Silkeborg Kommune skal søge tilskud fra en statslig pulje til at etablere en 2 minus 1 vej på Ebstrup Tværvej for at sikre bedre cykelforhold.

Det beslutter Plan- og Vejudvalget.

Projektet vil forbinde Nisset og Lemming med cykelstinettet i Silkeborg og vil gavne pendlere og uddannelsessøgende.
(Plan- og Vejudvalget, 07.02.2023, punkt 3)

Nyt renseanlæg i drift på Grauballegaard Biosgas

Grauballegaard Biogasanlæg har sat et nyt lugtrenseanlæg i drift 11. januar 2023 og regner nu med, at overholde miljøgodkendelsens krav til lugt. I februar bliver der lavet nye målinger.

Den rensede luft udledes i ca. 4 meters højde, hvor kravet er, at det skal ske i ca. 12 meters højde. De er ved at finde en løsning på at få udledt luften i den rette højde.

Grauballegaard har søgt om at udvide mængden af biomasse far 89.000 tons årligt til 125.000 tons årligt. Det skal nu undersøges, om der skal laves en miljøkonsekvensvurdering. Klima- og Miljøudvalget er orienteret om sagen og forventer at behandle sagen om lugt igen i marts.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.02.2023, punkt 16)

Vandprojekt ved Lemming Å må opgives

Silkeborg Kommune opgiver at etablere et fosforvådområde ved Lemming Å, fordi ikke alle lodsejere kan tilslutte sig projektet.

Projektet bestod af et 15 ha stort område, som skulle reducere udledningen af fosfor til Lemming Å og Alling Sø, hvilket ville betyde færre alger og mere klart vand.

Projektet var afhængigt af syv lodsejeres frivillige deltagelse i projektet.
(Klima- og Miljøudvalget, 06.02.2023, punkt 18)

Entreprenørvirksomhed ved Nisset skal have en landzonetilladelse

Entreprenørvirksomheden Christians Anlæg bruger adressen Nisset Sønderhede 3 til at knuse træ og beton og lignende, så det kan genanvendes. Ejeren anslår, at pladsen bruges cirka 100 timer om året.

Virksomheden er placeret på en gård, men burde efter reglerne ligge i et erhvervsområde. Der er adgang til virksomheden fra to grusveje – den ene går 500 meter mod vest til Nisset og den anden to kilometer mod syd til det nordlige Silkeborg.

Plan- og Vejudvalget beslutter, at der skal arbejdes på at lovliggøre virksomhedsdriften med en landzonetilladelse.
(Plan- og Vejudvalget, 07.02.2023, punkt 13)

Januar 2023

Vindmøller ved solvarmeanlæg skal undersøges

Mulighederne for at udpege et område ved Silkeborg kraftvarmeværk som vindmølleområde skal undersøges.

Sammen med et andet område ved Lille Hjøllund skal det undersøges, om de kan rumme 12-16 vindmøller.

Undersøgelserne skyldes, at Silkeborg Kommune vil være CO2-neutral senest i 2050, og i 2030 at have reduceret C02-udledningen med 70 %. Byrådet er orienteret om sagen.
(Klima- og Miljøudvalget, 09.01.2023, punkt 6, byrådet, 31.01.2023, punkt 6)

Udvidelse af biogasproduktionen i den nordlige del af Silkeborg Kommune

Der er et stort biomasseopland i den nordlige del af Silkeborg Kommune og de nordlige nabokommuner, og Silkeborg Kommune har en målsætning om mere vedvarende energi.

Derfor skal rammerne sikres i kommuneplanlægningen for, at biogasproduktionen kan øges. På baggrund af dialog med biogasproducenter og udviklere vurderer Silkeborg Kommune, at der er grundlag for at etablere et nyt anlæg og evt. udvide eksisterende anlæg.

Placering af et ny anlæg er ikke nærmere defineret lige nu end den nordlige del af Silkeborg Kommune.
(Klima- og Miljøudvalget, 09.01.2023, punkt 6)

Del din mening om mulighed for ny dagligvarebutik i Skægkær

Forslaget til en ny plan for detailhandlen i Silkeborg Kommune kommer snart i høring. En del af forslaget er at udvide bymidten mod syd i Skægkær for at give plads til en butik ved siden af en kommende daginstitution syd for boldbanerne vest for Viborgvej.

I forslaget til planen ligger der også en mulighed for at etablere en restaurant ved motorvejsafkørsel 30 Silkeborg Nord ved den ubemandede tankstation og pendlerplads.

Forslaget kommer i 8 ugers høring. Det godkender byrådet. Vedtages forslaget, bliver det et tillæg til kommuneplanen
(Plan- og Vejudvalget, 10.01.2023, punkt 5, byrådet, 31.01.2023, punkt 5)

Tilskud til Kulturlanternen i Lemming drøftet

Initiativtagerne bag Kulturlanternen har rettet henvendelse til Silkeborg Kommune med ønske om, at der gives politisk tilsagn om økonomisk støtte til at få etableret kulturhuset.

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget har drøftet henvendelsen.

Budgettet for kulturhuset er på 18 mio. kroner, og indtil videre har foreningen begrundet forventning om støtte på 4,5 mio. kr. fra navngivne fonde, andre bevilligede midler på 750.000 kr. og værdi af eget arbejde på i alt 900.000 kr. Foreningen har sat gang i indsamling af midler via sponsoraftaler for at nå samlet anden finansiering på i alt 3 mio. kr.

To gange tidligere har Silkeborg Kommune givet tilsagn om støtte på 2 mio. kr. og i december 2021 blev der givet 200.000 kr. til projektudvikling. Der er brugt 52.000 kr. af disse midler.
(Kultur-, Fritid-, Outdoor og Idrætsudvalget, 09.01.2023, punkt 18)

Udvidelse af Gården skal afhjælpe pladsproblemer

Manglen på daginstitutionspladser i Skægkær og senere i Buskelund/Hvinningdal/Balle bliver løst samlet ved at udvide Gården i Buskelund, som kan optage børn fra begge områder. Det beslutter Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget.

I Skægkær er der også planlagt at bygge et nyt børnehus. Der er sat 35,5 mio. kr. af til at udvide Gården. Når byggeriet er færdigt, vil der være plads til ca. 110 børn.

Borgere i området er bekymrede over udsigten til øget trafik på grund af pladserne, så derfor skal den del analyseres grundigere. Første del af udvidelsen forventes at kunne tages i brug i 2024.
(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 10.01.2023, punkt 4, byrådet 31.01.2023, punkt 13)

Del din mening om forslag til placering af kloakledning i Skægkær

I forbindelse med en planlagt kloakering af et nyt område syd for Skægkær og et regnvandsbassin skal der etableres en regnvandsledning fra regnvandsbassinet til vandløbet.

Forslag til, hvor ledningen skal placeres, kommer nu i høring sammen med 10 andre spildevandsprojekter i otte ugers høring. Byrådet godkender, at det kommer i høring.
(Klima- og Miljøudvalget, 09.01.2022, punkt 9, byrådet, 31.01.2023, punkt 8)

Ladestandere på vej ved samkørselspladser ved motorvejsafkørsler

I alt otte ladestandere kan være på vej til samkørselspladserne ved motorvejsafkørsel 30 Silkeborg Nord og motorvejsafkørsel 29 Høje Kejlstrup. I januar offentliggør Silkeborg Kommune et udbud på ladestanderne.

Ladestanderne skal stå på kommunes p-pladser og være tilgængelige for alle.

Udbuddet indeholder også placering af 36 ladestandere i Silkeborg by.
(Plan- og Vejudvalget, 10.01.2023, 16)

Serup Forsamlingshus får tilskud til at få skiftet fuger

Forsamlingshuset i Serup trænger til at få fuger skiftet ud og har derfor søgt og fået 10.000 kr. til formålet fra puljen til vedligehold af forsamlingshuse.

Som udgangspunkt kan man få tilskud til max. halvdelen af udgiften, men er beløbet mindre end 10.000 kr. kan der dispenseres fra den regel.

Senere i år åbner puljen igen for ansøgninger – også for øvrige lokale, frivilligt drevne mødesteder.
(Kultur-, Fritid-, Outdoor og Idrætsudvalget, 09.01.2023, punkt 10)

Ikke pligt til at anlægge sti

Planklagenævnet har givet Silkeborg Kommune ret i, at kommunen ikke har pligt til at anlægge en sti mellem Mariendalen og Skægkærvej i Sejling.

I områdets lokalplan er der udlagt areal til en sti, og i en kommentar til lokalplanens paragraf står der, at kommunen etablerer stien. Men der er tale om en kommentar, ikke en bestemmelse, så den er ikke retlig bindende.

Klagen er sendt af en lokal boligudvikler, som mener, at kommentaren givet en berettiget forventning om, at Silkeborg Kommune anlagde stien, og at kommunen derfor skal gøre det.

Planklagenævnet bemærker, at det klagepunkt ikke hører under Planloven og derfor ikke er behandlet. Planklagenævnets afgørelse er endelig.
(Plan- og Vejudvalget, 10.01.2023, punkt 18)

Kontakt Skægkærområdets Lokalråd

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje