Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati Lokalråd og nærdemokrati Lokalråd Sorring Lokalråd

Sorring Lokalråd

Find information om lokalrådet, politiske beslutninger for lokalområdet mm.

Politiske beslutninger for Sorring

Der bliver løbende truffet beslutninger i kommunens politiske udvalg og i byrådet, som har betydning for dig og dit lokalområde. Her kan du få et overblik over, hvilke beslutninger der bliver taget for dit lokalområde.

Husk, at du som borger har mulighed for at give din mening til kende eller indsende en klage under de enkelte høringer eller afgørelser.

Du finder alle aktuelle høringer her

Politiske beslutninger fra 2024

April 2024

Prognose: Sorring Skole får 7,9 % færre elever på 12 år

I dag er der 164 elever på Sorring Skole fordelt på 9 klasser. Om fem år ventes det ifølge en ny elevtalsprognose at være 147 elever. Et fald på 10,4 %. I 2036/37 ventes der at være 151. Det er 7,9 % færre end i dag.

Det gennemsnitlige pasningsbehov for 0-2-årige i Sorring er i 2024 53 børn, og det tal ventes at ligge stabilt i det niveau frem til i 2036. Det samme gør sig gældende for de 3-6-årige, hvor tallet i 2024 er 62.

Det viser en elevtals- og dagtilbudsprognose, som Silkeborg Kommune har lavet i samarbejde med COWI. Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget tager prognoserne til efterretning.

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 09.04.2024, punkt 4 og 5)

Den endelige pris for byggeriet af almene boliger på Dalen godkendt

Byrådet har godkendt det endelig regnskab for byggeriet af Silkeborg Boligselskabs 18 almene boliger på Dalen i Sorring.

Det kom til at koste 37,9 mio. kr. at bygge boligerne. Den gennemsnitlige årlige husleje pr. m2 er på 1.007 kr. Byrådet har ydet et lån til grundkapitalen på 3,032 mio. kr. og stillet kommunegaranti for realkreditlånet.  

Det endelige regnskab har været længe undervejs, fordi der har skullet udbedres mangler.

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23.04.2024, punkt 9, Byrådet, 30.04.2024, punkt 19)

Marts 2024

Sorring ventes at få 74 nye boliger frem mod 2036 

I 2023 blev der i Sorring taget 22 nye boliger i brug. Frem mod 2036 ventes der at komme 74 nye, indflyttede boliger. I 2025 ventes der 19 nye boliger og i 2026 17. 

Der bor i dag 1.781 i Sorring, og det tal forventes at stige til 1.846 i 2037. 

Det viser Silkeborg Kommunes prognoser for boliger og befolkningsvækst, som baserer sig på den planlagte udbygning i kommunen. Byrådet er orienteret om befolkningsprognosen. 

(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 05.03.2024, punkt 12 og 13, byrådet, 19.03.2024, punkt 11)

Februar 2024

Forslag om friplejehjem i Sorring sendes i høring

Der er lavet et forslag til en lokalplan og et tillæg til kommuneplanen, som vil give plads til et friplejehjem i op til 6,5 meters højde med 30 boliger og fællesarealer i på Høngevej sydvest for byen. 

I forslaget er der også udlagt et område ved siden af arealet til friplejehjemmet, hvor der kan bygges 10-25 private boliger for at sikre fremtidige udviklingsmuligheder i Sorring. Boligerne skal have egen adgangsvej og egen lokalplan, inden de kan bygges.

Byrådet sender forslaget i otte ugers høring, hvor du kan dele din mening om planerne. 

(Plan- og Vejudvalget, 06.02.2024, punkt 5, Byrådet, 26.02.2024, punkt 6)

Januar 2024

Sorring Borger & Kulturhus får tilskud til renovering

Borger- og kulturhuset i Sorring søger om tilskud til puljen for tilskud til vedligeholdelse af forsamlingshuse i 2024.

De søger om tilskud til at slibning af gulv, udbedring af sætningsskader, maling og fornyelse af overdækket område.

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget godkender ansøgningen og bevilger et tilskud på 20.000 kr. til renoveringen.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 08.01.2024, punkt 4)

 

Politiske beslutninger fra 2023

December 2023

Lokalrådet får penge til trafiktiltag i Sorring

Sorring Lokalråd søger om et tilskud på 50.000 kr. til trafikforanstaltninger ved børns skolevej i lokalområdet.

De ønsker at få anlagt rød asfalt på Møllebakken, Skolebakken og Hovedgaden, hvor mange børn dagligt passerer til skole uden nogen tydelig overgang. Der er også et ønske om at male en overgang ved Sorringhus, hvor mange ældre skal passere Hovedgaden.

Sundheds- og Nærhedsudvalget bevilger 40.000 kr. Lokalrådet og Silkeborg Kommune skal i dialog vurderer, hvilke foranstaltninger, der vil være de rette på de pågældende steder.

(Sundheds- og Nærhedsudvalget, 07.12.2023, punkt 9)

Sorring-Toustrup Seniorer får tilskud til koncert med Keld og Hilda

Foreningen ønsker at arrangere en koncert for at skabe en social aktivitet for borgerne i Sorring og omegn. Koncerten er planlagt til at den 2. februar 2024 kl. 19:00.

Sorring-Toustrup Seniorer søger om et tilskud til koncerten på 10.000 kr. fra puljen til kulturelle aktiviteter i forsamlingshuse.

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget beslutter at give 7.500 kr. i tilskud.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 04.11.2023, punkt 14)

November 2023

Sorring Toustrup I.F. får mindre i lokaletilskud med ny model

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget vedtager en ny model, som betyder, at Sorring Toustrup I.F. reduceres i lokaletilskud fra 133.332 kr. om året til 76.342 kr. Det er en reducering på 33 %.

Den nye model stiller alle foreninger i kommunen ens og reducere samlet lokaletilskud til foreningerne med 1 mio. kr.

I den nuværende model gives der lokaletilskud på 65 % af de tilskudsberettigede udgifter med reduktion for medlemmer over 25 år til nogle aktiviteter som ridning, motorcykel, billard, bowling, flyvning, sejlsport, skydning, fiskeri, golf, linedans, fitness og løb.

I den nye model gives der lokaletilskud på 65 % af de tilskudsberettigede udgifter til alle aktiviteter, men der reduceres i tilskuddet for alle medlemmer over 25 år – dog fratrukket bestyrelsesmedlemmer, ledere, instruktører og derudover 40 medlemmer.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 06.11.2023, punkt 4)

Grundvandet skal sikres i Sorring 

Grundvandet og drikkevandsressourcerne skal nu og i fremtiden sikres. Derfor er der lavet en række retningslinjer og konkrete indsatser for vandværkerne i den østlige del af kommunen.

Der må for eksempel ikke være erhvervsmæssig brug af pesticider i oplande til nøglevandværker, hvor der er stor sårbarhed. Planen har været i 12 ugers høring, og 16 har sendt et høringssvar til planen, som ikke gav anledning til ændringer i planen.

Klima- og Miljøudvalget vedtager indsatsplanen for beskyttelse af grundvandet i den østlige del af kommunen, som blandt andet dækker Sorring.

(Klima- og Miljøudvalget, 06.11.2023, punkt 6)

Oktober 2023

STIF Hallen får flere penge med ny tilskudsmodel 

Byrådet godkender den nye tilskudsmodel for de selvejende haller, som gradvist over de næste 5 år øger tilskuddet til STIF Hallen fra 1,01 mio. kr. om året til 1,13 mio. kr. om året. 

Tilskud er givet efter areal, aktiviteter, gæld, antal indbyggere i området, sociale forhold, om den selvejende hal fungerer som skolehal og om de vedligeholder p-området. 

(Kultur-, Fritids-, Idræts- og Outdoorudvalget, 09.10.2023, punkt 2, byrådet, 31.10.2023, punkt 10)

Energistyrelsen inviterer til borgermøde i Sorring om varmeforsyning og energi 

Sammen med Energistyrelsen inviterer Silkeborg Kommune til borgermøde i Sorring-området, hvor der ikke er udsigt til fjernvarme. 

På borgermødet vil der være oplæg om, hvordan man kan spare energi i hverdagen og på lang sigt med fokus på strømforbrug, varmeforbrug og renovering generelt. 

Mødet holdes i løbet af november. Borgermødet er tænkt som en hjælp til ejere af naturgas- og oliefyr i forhold til at skifte varmeforsyning og spare på energien.

Klima- og Miljøudvalget er orienteret om sagen.

(Klima- og Miljøudvalget, 02.10.2023, punkt 6)

Der er 298 medlemmer af indendørs idræt i Sorring

Der er lavet en analyse af indendørs idræt i haller og sale for at belyse det aktuelle og potentielle pres på faciliteterne.

Analysen viser, at der i Sorring-Toustrup Folkedanserforening og Sorring-Toustrup Idrætsforening var 298 medlemmer af indendørs idræt i 2022. 

Der var i 2022 cirka 200 medlemmer af indendørs idræt per facilitet. Set på antallet af borgere i området er der i 2023 cirka 1.100 borgere per facilitet. For de 0-17-årige er der cirka 300 per facilitet. Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget er orienteret om analysen.  

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 02.10.2023, punkt 12)

Skolebuskørsel afløser lokalrute 21-25 fra sommeren 2024

Det er besluttet at nedlægge lokalruterne 21-25 fra sommeren 2024. Nu beslutter Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, at den skolebuskørsel, der afløser lokalruterne, skal kører én morgenkørsel og to eftermiddagskørsler pr. dag pr. skole.

Udvalget ønsker også, at muligheden for tilkøb af buskort for enkelt-elever undersøges, og at få opfølgning på buskørsel frem mod skoleåret 2025/26.

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 09.10.2023, punkt 3)

Planerne for Sorring Friplejehjem tager form

Der har været indkaldt ideer og andre input fra borgere i Sorring om, hvad de synes om planerne om et kommende friplejehjem. Der er kommet fem svar, som vil blive overvejet, når der udarbejdes en lokalplan for friplejehjemmet. 

Forslagene drejer sig om placering, højde på byggeriet og vejadgang inklusive p-pladsens placering. 

Bygherren ser positivt på at arbejde ideerne ind, så vidt det kan lade sig gøre.   
(Plan- og Vejudvalget, 09.10.2023, punkt 9)

September 2023

Forslag til ny tilskudsmodel sender flere penge til STIF Hallen

Efter ønske fra byrådet har Silkeborg Kommune lavet et forslag til en ny tilskudsmodel for de selvejende haller.

STIF Hallen får 1,01 mio. kr. om året i den nuværende model. Med forslaget til den nye model vil de ende med at få 1,13 mio. kr. om året.

Forslaget til tilskud er givet efter areal, aktiviteter, gæld, antal indbyggere i området, sociale forhold, om den selvejende hal fungerer som skolehal og om de vedligeholder p-området. Forslaget kan blive implementeret gradvist over 5 eller 10 år med start fra 2024.

Kultur-, Fritids-, Idræts- og Outdoorudvalget godkender, at forslaget sendes i høring blandt de selvejende haller og lokalråd.

(Kultur-, Fritids-, Idræts- og Outdoorudvalget, 04.09.2023, punkt 3)

August 2023

Forslag på vej til ny tilskudsmodel for STIF Hallen

STIF Hallen har haft besøg af Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget til et dialogmøde. På mødet blev det drøftet, at idrætsforeningen bruger hallen om formiddagen, men at STIF Hallen ikke får betaling for de timer, og at det er en udfordring med kun to omklædningsrum.

Skoler og daginstitutioners brug af STIF Hallen blev også drøftet. STIF Hallen har lønudgifter på ca. 325.000 kr. om året og resten er frivillige timer. Der er ingen ansatte til at skabe kommercielle aktiviteter og ingen opsparing til reparationer. 

På udvalgets næste møde fremlægges et forslag til en ny tilskudsmodel for alle de selvejende haller i kommunen.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 07.08.23, punkt 5)

Sorring Byhave får bordbænkesæt

Der opstilles bordbænkesæt i den kommende Sorring Byhave, når den som forventet står klar i sommeren 2024. Det beslutter Sundheds- og Nærhedsudvalget. 

Sorring Byhave kommer til at ligge ved parkeringspladsen ved brugsen. 

Pengene til bordbænkesæt kommer fra puljen til etablering, renovering og forbedring af stier. 

(Sundheds- og Nærhedsudvalget, 22.08.2023, punkt 9)

Lokalrute 21-25 nedlægges 

Plan- og Vejudvalget har besluttet at nedlægge lokalruterne 21-25 fra sommeren 2024. 

Ruterne bliver afløst af skolebusser, da det stort set kun er skolebørn der benytter dem.  

Andre passagerer henvises til flextrafik.  
(Plan- og Vejudvalget, 08.08.2023, punkt 20)

Juni 2023

Første skridt mod friplejehjem i Sorring

Plan- og Vejudvalget har sat gang i arbejdet med at lave et forslag til et tillæg til kommuneplanen og til lokalplan for et friplejehjem i Sorring.

Samtidigt bliver der sat gang i en høring på to uger, hvor interesserede kan komme med ideer og forslag.

Planerne skal gøre det muligt at bygge et friplejehjem med 30 plejeboliger på Høngevej. Der er tale om 2 boenheder med fællesområde i midten og have mod syd. Der står lokale kræfter bag projektet.

(Plan- og Vejudvalget, 06.06.2023, punkt 11)

Sorring og Toustrup forsamlingshuse får tilskud til vedligeholdelse 

Sorring Forsamlingshus har søgt og fået tilskud på 10.000 kr. til at efterisolere loftet, og Toustrup Forsamlingshus har søgt og fået tilskud på 4.474 kr. til maling og reparation af gavlvindue.

Det er Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, der har bevilget tilskuddet.

Hvert år kan forsamlingshusene i Silkeborg Kommune søge om tilskud til vedligeholdelse.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 30.05.2023, punkt 7)

Forsøget med at samle dagplejen og daginstitutionen i Sorring organisatorisk forlænges med et år

Det beslutter Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget. I 2021 blev dagplejen og Daginstitutionen Søhøjlandet, som dækker Gjern, Sorring, Voel og Resenbro, samlet organisatorisk som et forsøg for at opnå en besparelse.

Det vil sige, at 4 børnehuse og 24 dagplejere fik en fælles ledelse, en samlet økonomi og bestyrelse.

Forsøget er nu evalueret, og evalueringen viser, at der formentlig kan opnås en besparelse, men at det kan medføre trivselsmæssige udfordringer for dagplejere, hvilket også påvirker forældrene.

(Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 12.06.2023, punkt 14)

Sorring står sammen får afslag på ansøgning om tilskud 

Sorring-Toustrup Idrætsforening søger om tilskud på 15.000 kr. fra De frie kulturelle midler til afvikling af begivenheden Sorring Står Sammen 2023. Tilskuddet skal bruges til leje af telt, borde, underholdning og diverse.

Silkeborg Kulturråd udtaler i forbindelse med ansøgningen, at Sorring står sammen, ikke har som hovedformål at give deltagerne en oplevelse af musik, teater eller andre kulturoplevelser i mere snæver forstand, og at tilskud ikke er en forudsætning for, at arrangementet kan gennemføres.

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget beslutter at give afslag på ansøgningen.

(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 30.05.2023, punkt 10)

Ridebane på Skolebakken får dispensation  

Der er ansøgt om tilladelse til at lovliggøre en ridebane med et ridehus og terrasse på Skolebakken 35 ved Sorring, som er blevet opført inden for beskyttelseslinjen af fortidsminder.

Klima- og Miljøudvalget beslutter at give dispensation til at lovliggøre ridebanen, da der er tale om en særlig situation. Lodsejeren har ikke handlet i ond tro, og vedkommende har været involveret i at skabe gode rammer og vedligehold af fortidsminderne.

(Klima- og Miljøudvalget, 12.06.23, punkt 5)

Maj 2023

Forslag om at ændre busruter 25 til skolerute

Busrute 25 bliver stort set kun brugt af skoleelever. Derfor, og på grund af den økonomiske trængte bustrafik, besluttede Plan- og Vejudvalget i august 2022 at sætte gang i arbejdet med at ændre de mindste lokale ruter som busrute 25 til skoleruter. 

Nu beslutter Plan- og Vejudvalget, at Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget skal høres om forslaget til ændringen, da skoleafdelingen vil komme til at stå for administration og planlægning af skoleruterne. 

Fordelene ved forslaget er blandt andet, at skolekørslen kan tilrettelægges i tæt samarbejde med den enkelte skole, og at ændringer hurtigt kan indarbejdes. Ulemperne er blandt andet, at kørslen ikke er tilgængelig for alle.

(Plan- og Vejudvalget, 02.05.2023, punkt 12)

April 2023

Cykelbaner i Sorring prioriteres højest 

Plan- og Vejudvalget har netop vedtaget Trafiksikkerhedsplanen 2023, som indeholder 51 projekter, der skal forbedre trafiksikkerheden.

Samtidig beslutter Plan- og Vejudvalget, at prioriterer projektet med at etablere cykelbaner på Silkeborgvej på strækningen øst for Industrivej højest. Det skal medvirke til at tydeliggøre bystrækningen mellem Industrivej og bygrænsehellen.

(Plan- og Vejudvalget, 11.04.2023, punkt 9) 

Ny plan for at beskytte grundvandet i Sorring 

Der er lavet et forslag til en ny plan, der skal sikre grundvandet og dermed drikkevandsressourcerne nu og i fremtiden i Sorring. 

Forslaget til Indsatsplan Øst, som planen hedder, indeholder en række retningslinjer samt konkrete indsatser for de seks vandværker i Indsatsområde Øst, herunder Sorring Vandværk.

Vandværkerne har løbende været inddraget i arbejdet med planen. Hvis lokale ønsker at holde et borgermøde om planen, stiller Silkeborg Kommune sig til rådighed for at deltage. Planen sendes snart i 12 ugers offentlig høring. Det beslutter byrådet.

(Klima- og Miljøudvalget, 27.03.2023, punkt 4, byrådet, 25.04.2023, punkt 5)

Marts 2023

Lokalplan for friplejehjem i Sorring forventes sat i gang i foråret

Der er en privat aktør, som har søgt om, at der laves en lokalplan med henblik på at opføre et friplejehjem i Sorring med 30 friplejeboliger. Det forventes, at arbejdet med at lave lokalplan evt. kan sættes i gang i foråret 2023.

Det er Ældreudvalget blevet orienteret om. De har også drøftet behovet for plejeboliger de næste 10 år i Silkeborg Kommune. Behovet forventes at være 300 nye boliger, hvor private aktører har vist interesse for at opføre 180.
(Ældreudvalget, 06.03.2023, punkt 6)

Der kigges på betalingen for brugen af STIF Hallen

I budgetaftalen for 2023 besluttede byrådet, at der skal kigges på det beløb, som Silkeborg Kommune betaler for at bruge de selvejende haller. Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget er blevet præsenteret for to modeller.

Beløbet, som STIF Hallen får, når den nuværende aftale ender, er 991.000 kr. Med model 1 vil de få 2,1 % mindre (971.000 kr.) og med model 2 vil de få 7,5 % mere (1.071.000 kr.).

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget har drøftet modellerne og understreger, at de ikke nødvendigvis er den endelig løsning. Den skal findes efter en grundig dialog med de selvejende haller og evt. brugergrupper af kommunens haller.
(Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget, 06.03.2023, punkt 9)

Udviklingen i antallet af borgere, boliger og børn i Sorring

Der bor i dag 1.755 i Sorring og Tovstrup. Ifølge en prognose forventes antallet af borgere at stige til 1.891 i 2032 – svarende til en stigning på 8 %.

I 2022 er der kommet 2 nye, indflyttede boliger. Over de næste 13 år forventes der at komme 102 nye, indflyttede boliger. Der ventes 23 i år og 6 næste år.

Der går 164 elever på Sorring Skole i dette skoleår. Det antal forventes at stige til 176 i 2035/36. Antallet af børn mellem 0-5 år er 154, og det tal forventes at falde til 147 i 2036. Byrådet er orienteret om prognoserne, som bliver en del af budgetlægningen for 2024.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23.03.2023, punkt 2,3 og 4, byrådet, 28.03.2023, punkt 14)

Februar 2023

Silkeborg Kalder skal få flere til at flytte til Sorring

Silkeborg Kalder er Silkeborg Kommunes bosætningskampagne. For at sikre en bedre balance mellem Silkeborg by og oplandsbyerne har kampagnen skiftet fokus i 2022 til oplandsbyerne.

Kampagnen sætter i 2023 en række handlinger i søen for at styrke tilflytningen til blandt andet Sorring. Det er blandt andet bosætningsarrangementer, øget annoncering, mæglersamarbejde om oplandsbyerne og distribution af materialer til potentielle købere samt arrangementer i regi af Silkeborg Kalders Pigepanel i samarbejde med lokale aktører.

Kampagnen kan blive hæmmet af, at det private boligmarked er i en svær situation i øjeblikket, hvilket betyder, at mobiliteten på boligmarkedet er begrænset. Økonomi- og Erhvervsudvalget er orienteret om sagen.
(Økonomi- og Erhvervsudvalget, 07.02.2023, punkt 6)

Januar 2023

Toustrup Forsamlingshus får tilskud til renovering

Forsamlingshuset i Toustrup skal have troltex på væggene i køkkenet og på toiletterne og har søgt 35.700 kr. i tilskud til arbejdet fra puljen til vedligehold af forsamlingshuse.

Kultur-, Fritid-, Outdoor og Idrætsudvalget godkender ansøgningen og giver 17.850 kr. i tilskud. Puljen kan max. dække halvdelen af udgiften.

Senere i år åbner puljen igen for ansøgninger – også for øvrige lokale, frivilligt drevne mødesteder.
(Kultur-, Fritid-, Outdoor og Idrætsudvalget, 09.01.2023, punkt 10)

Kontakt Sorring Lokalråd

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje