Skip til hoved indholdet
    Hjem Demokrati Politiske udvalg

Arbejdsmarkedsudvalgets opgaver, mødeplan og medlemmer.

Opgaver

Aktiv beskæftigelsesrettede indsatser under jobcentret, forsørgelsesydelser ved ledighed, sygdom, manglende tilknytning til arbejdsmarkedet, Forberedende Grund Uddannelse (FGU, kommunal ungeindsats (KUI), ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU), handicapkompenserende ordninger til personer i erhverv, tilbagetrækningsordninger fra arbejdsmarkedet, integration, repatriering og danskuddannelse til voksne, hjælp til virksomheder med at tiltrække, fastholde og opkvalificere arbejdskraft, bygge- og anlægsopgaver m.v.

Dagsordener og beslutninger for Arbejdsmarkedsudvalget

Mødeplan

Mødeplan for Arbejdsmarkedsudvalget

Medlemmer

Dorthe Jensen

Formand

29875074

Lars Hedegaard

Næstformand

Anders Laursen

Medlem

40857374

Helga Sandorf Jacobsen

Medlem

20589335

Ivan Greve

Medlem

26141654

Kristian Stride

Medlem

20640563

Mads Frandsen

Medlem

23963596

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje