Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Affald, energi og miljø Affald Genanvendelse af knust asfalt

Genanvendelse af knust asfalt

Knust asfalt kan anvendes som belægning, hvis arbejdet udføres i overensstemmelse med Miljøstyrelsens cirkulære om anvendelse af opbrudt asfalt til vejbygningsformål m.v.

Genanvendelse af knust asfalt uden tilladelse

Du kan anvende knust/opbrudt asfalt uden kommunal tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 til opbygning af veje, grusveje, markveje, indkørsler, belægninger på stier, vendepladser, parkeringspladser samt sidesikring af egentlige veje m.v. 

Læs mere om Cirkulæreskrivelse (Retsinformation.dk)

Krav ved genanvendelse af knust asfalt

Det skal sikres, at knust asfalt ikke opblandes med den jord/belægning, hvorpå den knuste asfalt lægges. Dette kan sikres ved at etablere fiberdug eller tilsvarende adskillelse imellem lagene.

Team Virksomheder og Jord
Søvej 3, 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje