Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Affald, energi og miljø Affald Genanvendelse af knust asfalt

Genanvendelse af knust asfalt

Knust asfalt kan anvendes som belægning, hvis arbejdet udføres i overensstemmelse med Miljøstyrelsens cirkulære om anvendelse af opbrudt asfalt til vejbygningsformål m.v.

Genanvendelse af knust asfalt uden tilladelse

Knust asfalt kan, som reglerne er i dag, anvendes på gårdspladser og markveje. Det anbefales at materialet udlægges i en tykkelse, som gør det muligt at komprimere materialet.

Du kan anvende knust/opbrudt asfalt, uden kommunal tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19, til opbygning af veje, grusveje, markveje, indkørsler, belægninger på stier, vendepladser, parkeringspladser, samt sidesikring af egentlige veje m.v.

Du kan læse Cirkulæreskrivelsen her.  

Krav ved genanvendelse af knust asfalt

Den opbrudte asfalt skal være ren, nedknust og skal erstatte primære råstoffer.
Lagtykkelsen skal således kunne begrundes i projektet.

I tvivlstilfælde afgør Team Virksomheder og Jord om udlægningen kan ske med eller uden tilladelse.

Du skal være opmærksom på, at ved udlægning af knust asfalt er der en mulighed for at gårdspladsen eller markvejen vil blive kortlagt som forurenet. Det er Region Midt der vurderer dette.
 

Team Virksomheder og Jord
Søvej 3, 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

Genveje