Skip til hoved indholdet
  Hjem Erhverv Affald, energi og miljø Jordflytning og jordforurening Ansøgninger og jordhåndteringsplan § 8-ansøgninger

§ 8-ansøgninger

Nedenfor er en tjekliste med de punkter en ansøgning om tilladelse efter § 8 i Jordforureningsloven bør indeholde.

Oversigten er generel og vi anbefaler derfor at du drøfter din sag med Team Virksomheder og Jord så tidligt i sagsforløbet som muligt.

Stamdata mv.:

 • Lokalitetens adresse
 • Matrikelnummer og ejerlav
 • Angivelse af navn, adresse og e-mail-adresse for de involverede parter (ansøger, grundejer, bygherre, byggetilsyn og miljøteknisk tilsyn)
 • Tidsplan for projektet
 • Lokalitetens nuværende anvendelse:
  • Erhverv (angiv type)
  • Følsom anvendelse for eksempel bolig, daginstitution, legeplads, rekreativt areal (angiv type)

Forureningsforhold:

 • Lokalitetens forureningsstatus (kortlagt på vidensniveau 1 eller 2, konstateret forurening mv.)
 • Historisk redegørelse
 • Kort beskrivelse af evt. konstaterede forureninger
 • Situationsplan/kort over forureningsforhold samt over eksisterende forhold på lokaliteten (bebyggelse, befæstelser af udearealer mv.). Angiv også vejnavne, matrikelgrænser, evt. nordpil og målestok
 • Risikovurdering (indeklima/udeluft, kontakt, grundvand, recipienter)
 • Vedlæg undersøgelsesrapporter

Tag gerne en dialog med Team Virksomheder og Jord om, hvilke dokumentationskrav vi stiller til poreluft-, grundvands- og jordprøver samt risikovurderinger (se kontaktinformationer øverst i højre side).

Projektbeskrivelse:

 • Generel beskrivelse af det planlagte projekt (byggeri, anlægsarbejde, nedrivning, ombygninger mv.)
 • Detaljerede oplysninger om ønsket arealanvendelse (kælder, etager, udearealer mv.)
 • Situationsplan/kort over det planlagte projekt med oplysninger om evt. kælder - angiv også vejnavne, matrikelgrænser, nordpil og målestok
 • Oplysninger om evt. genanvendelse af overskudsjord (§ 19-tilladelse evt. nødvendig)
 • Beskrivelse af planlagt oprensning af forurening på lokaliteten
Team Virksomheder og Jord
Søvej 3, 8600 Silkeborg
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje