Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Erhvervsudvikling Business Region Aarhus

Silkeborg er en del af Business Region Aarhus

Business Region Aarhus er et politisk samarbejde mellem 12 stærke østjyske kommuner. Partnerskabets formål er at sikre vækst og nye arbejdspladser, så Østjylland styrkes som et førende vækstcenter med international gennemslagskraft.

Grundtanken i partnerskabet er, at kommunerne ”låner størrelse” af hinanden og dermed får adgang til flere funktioner, flere arbejdspladser og en større arbejdsstyrke.

Business Region Aarhus arbejder med tre strategiske indsatsområder:          

  • Kvalificeret arbejdskraft
  • Grøn omstilling
  • Infrastruktur og mobilitet

De enkelte aktiviteter realiseres i samarbejde med videninstitutioner, erhvervsliv og øvrige relevante interessenter.

Business Region Aarhus finansieres via en fællespulje, hvor hver kommune indbetaler 8 kr. per indbygger.

De 12 østjyske kommuner har tilsammen:

  • 1 mio. indbyggere
  • ½ mio. arbejdspladser
  • 46.000 virksomheder
Erhvervstaskforce
Vi hjælper din virksomhed godt på vej
 
 

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

CVR: 29189641

Genveje