Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Erhvervsudvikling Business Region Aarhus

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus er et samarbejde mellem 12 stærke østjyske kommuner, der arbejder på tværs af kommunegrænser for at skabe vækst og arbejdspladser og for at fastholde og styrke området som et af Danmarks to førende vækstcentre med international gennemslagskraft.

Samarbejdet ledes af de 11 borgmestre i partnerskab, der siden årsskiftet har styrket samarbejdet både organisatorisk og økonomisk.

Styrket indsats

Med den styrkede indsats vil Business Region Aarhus i endnu højere grad kunne varetage områdets fælles interesser, ikke alene inden for det erhvervspolitiske område, men på alle områder, som er i fælles interesse og drives bedre i samarbejde end hver for sig.

Den styrkede indsats indeholder blandt andet:

• Fælles interessevaretagelse i forhold til infrastrukturprioriteringer (fx udvidelse af E45)
• Fælles markedsføringsindsats og styrket turismesamarbejde
• Øget internationalisering

Erhvervsmæssige styrkepositioner

Østjylland arbejder for Danmark blandt andet ved, at Business Region Aarhus fokuserer på tre specifikke spor, der afspejler nogle af de østjyske erhvervsmæssige styrkepositioner. De udvalgte spor giver merværdi til Business Region Aarhus og skaber yderligere vækst til gavn for Danmark.

De tre strategiske spor er:

• Produktion og viden
• IKT og smarte fællesskaber
• Fødevareklyngen

Værdiskabelse, eksport og andet fakta om den østjyske by-region

Samarbejdet består af Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Samsø, Skanderborg, Syddjurs, Silkeborg, Viborg, Randers og Aarhus Kommuner. Samarbejdet omfatter ca. 960.000 indbyggere.

Samlet set står Business Region Aarhus for 11,7 % af den samlede værdiskabelse i Danmark. Det gør Business Region Aarhus til landets næststørste by-region målt på værdiskabelse.

Omkring 15 % af eksportvirksomheder i Danmark findes i Business Region Aarhus og by-regionen står samlet set for 12,2 % af Danmarks samlede eksportomsætning.

Der er valgt et politisk formandskab for en treårig periode bestående af Jørgen Gaarde borgermester i Skanderborg (formand), Claus Omann Jensen, borgmester i Randers, og Jacob Bundsgaard, borgmester i Aarhus.

Business Region Aarhus finansieres via en fællespulje, hvor hver kommune indbetaler 5 kr. per indbygger.

Du kan læse mere om Business Region Aarhus på deres hjemmeside.

Økonomi- og IT-staben
Analyse og Udvikling Søvej 1 8600 Silkeborg
 
 

Udviklingschef
Gregers Pilgaard

Silkeborg Kommune
Søvej 1
8600 Silkeborg

Genveje